A B

Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 6 ja 8 (#37837) [müüdud]

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 30 000,00 EUR
469 398,00 EEK 50%
Sissemaks 10%: 3 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2017-10-25 16:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnused: 89001:010:2281,
89001:010:2283
Vt kõiki MA XGis-is
Registriosa numbrid: 9426002,
9426202

Kirjeldus

Üldkasutatav maa 5010m2 ja tootmismaa 24m2
Enampakkumisel müüakse rohelise joonega piiratud ala.

Piirangud

Kinnisasjade omandamisel kustutatakse kõik keelumärked käsutamise keelamiseks ning kõik hüpoteegid. Märkus kasutuskorra kohta jääb kinnistut registriosa 9426002 koormama.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 24.10.2017 kell 16:00.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34601 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.10.2017 16:00 oksjonil ID34601 osalemise eest. Kinnisvara: Anijärve tee 6, Viimsi vald, Harju maakond; Kinnisvara: Anijärve“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.10.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.
Enampakkumine algab 25.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 01.11.2017 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.10.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Osaühing A & V Investor (registrikood 10285475) 4766/5010 kaasomandiosa üldkasutatavast maast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9426002; asukohaga Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 6; pindalaga 5010 m².
Katastritunnus 89001:010:2281.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Märkus: kinnistu kasutuskord vastavalt 01.10.2004 lepingu punktile 4. 01.10.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.10.2004.
2. Keelumärge Osaühing A&V Investor (registrikood 10285475) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Aktsiaselts Skinest Rail (registrikood 10293440) kasuks. 1.09.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.09.2016.
3. Keelumärge Osaühing A&V Investor (registrikood 10285475) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Aktsiaselts SEB Liising (registrikood 10281767) kasuks. 2.05.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.05.2017.
4. Hüpoteek summas 60 000,00 eurot Osaühing A&V Investor (registrikood 10285475) kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts SEB Liising (registrikood 10281767) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.07.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2015.
5. Hüpoteek summas 100 000,00 eurot Osaühing A&V Investor (registrikood 10285475) kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts Skinest Rail (registrikood 10293440) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 3666802; 9426202. Hüpoteek asub järjekohalt IV jakku 1.jooksva numbri all sisse kantud hüpoteegi järel. 6.07.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2015.
6. Hüpoteek summas 70 000,00 eurot Osaühing A&V Investor (registrikood 10285475) kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts Skinest Wood (registrikood 11256889) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 3666802; 9426202. Hüpoteek asub järjekohalt IV jakku 2.jooksva numbri all sisse kantud hüpoteegi järel. 6.07.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2015.
ning
Osaühing A & V Investor (registrikood 10285475) omandis oleva tootmismaa, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 9426202; asukohaga Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 8; pindalaga 24 m².
Katastritunnus 89001:010:2283.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Aktsiaselts Skinest Rail (registrikood 10293440) kasuks. 1.09.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.09.2016.
2. Hüpoteek summas 100 000,00 eurot Aktsiaselts Skinest Rail (registrikood 10293440) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 3666802; Osaühing A&V Investor (registrikood 10285475) kaasomandiosa kinnistust nr 9426002. 6.07.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2015.
3. Hüpoteek summas 70 000,00 eurot Aktsiaselts Skinest Wood (registrikood 11256889) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 3666802; Osaühing A&V Investor (registrikood 10285475) kaasomandiosa kinnistust nr 9426002. Hüpoteek asub järjekohalt IV jakku 1.jooksva numbri all sisse kantud hüpoteegi järel. 6.07.2015 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.07.2015.

Kinnistud müüakse ühiselt ning nende ühine alghind kordusenampakkumisel on 30 000.00 (kolmkümmend tuhat) eurot.

Kinnisasjade omandamisel kustutatakse kõik keelumärked käsutamise keelamiseks ning kõik hüpoteegid. Märkus kasutuskorra kohta jääb kinnistut registriosa 9426002 koormama.

Alghind: 30 000 euro(t).

Omanik: Osaühing A&V Investor (registrikood: 10285475)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34601 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.10.2017 16:00 oksjonil ID34601 osalemise eest. Kinnisvara: Anijärve tee 6, Viimsi vald, Harju maakond; Kinnisvara: Anijärve“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.10.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 24.10.2017 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 01.11.2017 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri abi Maarja Vainsalu
E-post: maarja.vainsalu@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1200867

Pilt Vasalemma vald, Ämari alevik, Lennu tn 30-21 Lisa järjehoidjatesse

Korter 49,1m2

1 000,00 EUR 60%     2018-09-24 11:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Saarvahtra pst 21-2 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 66m2

48 500,00 EUR     2018-09-26 10:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Koidu 46 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu.

398 000,00 EUR     2018-09-26 11:00:00
Pilt Viljandi maakond, Viljandi linn, C.R. Jakobsoni tn 29 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu pindalaga 797 m²

180 000,00 EUR     2018-09-26 12:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Aia tn 9-15 Lisa järjehoidjatesse

Korter 47,6m2

11 250,00 EUR 25%     2018-09-26 13:00:00
Pilt Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 13C Lisa järjehoidjatesse

1/3 kaasomandiosa suurusega 1253m2

65 000,00 EUR     2018-09-26 14:00:00
Pilt Cadest Prof OÜ Lisa järjehoidjatesse

100 % osaühingu osakapitalist.

1 920,00 EUR 25%     2018-09-26 15:00:00
Pilt OÜ Kiirraha Lisa järjehoidjatesse

50 % osaühingu osakapitalis

960,00 EUR 25%     2018-09-26 16:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik, Keila tee 1-2/3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 55,1m2 enampakkumisel koos hüpoteegiiga.

2 813,00 EUR 44%     2018-10-01 10:00:00
Pilt Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamba küla, Järve Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu.

38 880,00 EUR 57%     2018-10-01 11:00:00
Pilt Harju maakond, Loksa linn, Posti tn 7-2 Lisa järjehoidjatesse

korter 62,7m2

6 000,00 EUR 25%     2018-10-10 10:00:00
Pilt Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kasepää alevik, Rootsi 15 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa kinnistu pindalaga 1,16ha.

4 500,00 EUR 70%     2018-10-10 11:00:00
Pilt Lääne maakond, Noarootsi vald, Pürksi küla, Birkas, Nigase Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa pindalaga 0,22 ha.1/12 kaasomandiosa.

750,00 EUR 85%     2018-10-10 12:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Randla 8-20 Lisa järjehoidjatesse

Korter 36,2m2 36,2m2; 2/4

42 000,00 EUR 30%     2018-10-10 13:00:00
Pilt Harju maakond, Paldiski linn, Sadama 15-11 Lisa järjehoidjatesse

47,8m2 Remonti vajav.

9 000,00 EUR 50%     2018-10-10 14:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Eipri küla, Taanieli Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu. 10750m2

1 913,00 EUR 62%     2018-10-11 14:00:00
Pilt Harju maakond, Saue vald, Kaasiku küla, Metsanurga AÜ 20 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud elamumaa 881m2

30 000,00 EUR 25%     2018-10-17 11:00:00
Pilt Harju maakond, Viimsi vald, Püünsi küla, Meremärgi tee 22 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 1809m2

135 000,00 EUR 6%     2018-10-17 12:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

55 000,00 EUR 27%     2018-10-17 13:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kursi küla, kinnistu Kurvi ja kinnistu Randla Lisa järjehoidjatesse

hoonestatud elamumaa 8998 m2 ja 4534 m2

13 500,00 EUR 64%     2018-10-17 14:00:00