A B

Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9-5 ja mitteeluruum nr. 42 (#37848) [müüdud]

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 69 745,00 EUR
1 091 272,12 EEK
Pakkumise samm: 400 EUR
Sissemaks 10%: 6 974,50 EUR
Oksjoni algus: 2017-11-01 16:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
 
Asukoht: Harju maakond,
Rae vald,
Peetri küla
Aadress: Kuldala tee 9
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 65301:001:1499
Registriosa number: 11314602

Piirangud

Korteriomandeid jääb koormama ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot).
KÜ võlg seisuga 11.10 on 9537€
Korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest.
Nordea Bank AB kasuks seatud hüpoteegi laenujääk on 05.06.2017 a seisuga ligikaudu 58 855 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.

Lisainfo

panipaik:
Objekti tüüp: Mitteeluruum
Omandivorm: Kaasomand
Üldpind (m2): 2,6
Korter:
Objekti tüüp: Korter
Omandivorm: Kaasomand
Ehitusaasta: 2006
Korrus: 2
Krundi suurus (m2): 3241
Tube: 3
Üldpind (m2): 64,3
Korruseid: 4

Oksjoni tingimused

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 31.10.2017 kell 16:00.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34717 ning tasuda tagatisraha 6 974,50 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2017 16:00 oksjonil ID34717 osalemise eest. Kinnisvara: Kuldala tee 9, Rae vald, Harju maakond; Kinnisvara: Kuldala tee 9,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumine algab 01.11.2017 kell 16:00 ja lõpeb 08.11.2017 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Toivo Täht (isikukood 36105020329) 1/2 kaasomandiosa ja Violeta Truman (isikukood 47111169519) 1/2 kaasomandiosa elamumaast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11314602; asukohaga Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9, mille juurde kuulub 643/22819 mõttelist osa kinnistust pindalaga 3241 m² ja reaalosa eluruum nr. 5, mille üldpind on 64,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 5 ehitis A2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11314202 - 11319502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.08.2006 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 65301:001:1499.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OÜ Kuldala Soojus (registrikood 11175470, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatud tähtajatult ja tasuta kinnistuga püsivalt ühendatud küttetrassi, koos soojusenergia tarnimiseks vajalike lisaseadmetega, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal vastavalt 05.04.2006 lepingu p-le 2 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 11314202 - 11319502. Sisse kantud registriossa 10833402 21.04.2006; siia üle kantud. 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.09.2006.
2. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kokkulepe vastavalt 23.08.2006.a. sõlmitud lepingu punktile viis üks (5.1.) ja lepingu lisaks olevatele plaanidele number viis (5) ja kuus (6). 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.09.2006.
3. Keelumärge Toivo Täht (isikukood 36105020329) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 27.08.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2010.
4. Keelumärge Violeta Truman (isikukood 47111169519) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 21.09.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2015.
5. Hüpoteek summas 1 620 000,00 krooni Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 11318202. Hüpoteek koormab Toivo Täht'i mõttelist osa ja Violeta Truman'i mõttelist osa. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 11314602 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa ning korteriomandi nr 11318202 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa. Sisse kantud 6.11.2006. 23.05.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 8.09.2014.
ning
Toivo Täht (isikukood 36105020329) 1/2 kaasomandiosa ja Violeta Truman (isikukood 47111169519) 1/2 kaasomandiosa elamumaast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11318202; asukohaga Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9, mille juurde kuulub 26/22819 mõttelist osa kinnistust pindalaga 3241 m² ja reaalosa mitteeluruum nr. 42, mille üldpind on 2,60 m2 ja mille tähistus plaanil on PP5 ehitis A2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11314202 - 11319502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.08.2006 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 65301:001:1499.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OÜ Kuldala Soojus (registrikood 11175470, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatud tähtajatult ja tasuta kinnistuga püsivalt ühendatud küttetrassi, koos soojusenergia tarnimiseks vajalike lisaseadmetega, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal vastavalt 05.04.2006 lepingu p-le 2 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 11314202 - 11319502. Sisse kantud registriossa 10833402 21.04.2006; siia üle kantud. 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.09.2006.
2. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kokkulepe vastavalt 23.08.2006.a. sõlmitud lepingu punktile viis üks (5.1.) ja lepingu lisaks olevatele plaanidele number viis (5) ja kuus (6). 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.09.2006.
3. Keelumärge Toivo Täht (isikukood 36105020329) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 27.08.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2010.
4. Keelumärge Violeta Truman (isikukood 47111169519) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 21.09.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2015.
5. Hüpoteek summas 1 620 000,00 krooni Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 11314602. Hüpoteek koormab Toivo Täht'i mõttelist osa ja Violeta Truman'i mõttelist osa. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 11314602 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa ning korteriomandi nr 11318202 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa. Sisse kantud 6.11.2006. 23.05.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 8.09.2014.
Korter on üldpinnaga 64,30 m2 ja panipaik üldpinnaga 2,60 m2.
Korteri ja panipaiga ühine hind enampakkumisel on 69 745.00 (kuuskümmend üheksa tuhat seitsesada nelikümmend viis) eurot. Korteriomandeid jääb koormama ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot).
Korteriomandite omandamisel kustutatakse mõlemad keelumärked käsutamise keelamiseks. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta, isiklik kasutusõigus ning ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot) jäävad korteriomandeid koormama.
Korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest.
Nordea Bank AB kasuks seatud hüpoteegi laenujääk on 05.06.2017 a seisuga ligikaudu 58 855 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.

Alghind: 69 745 euro(t).

Omanik: Toivo Täht (isikukood 36105020329); Violeta Truman (isikukood 47111169519)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34717 ning tasuda tagatisraha 6 974,50 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2017 16:00 oksjonil ID34717 osalemise eest. Kinnisvara: Kuldala tee 9, Rae vald, Harju maakond; Kinnisvara: Kuldala tee 9,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 31.10.2017 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2017 kell 16:00 ja lõpeb 08.11.2017 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri abi Maarja Vainsalu
E-post: maarja.vainsalu@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1203451

Pilt Põllu 11-313, Paldiski Lisa järjehoidjatesse

Liikmelisus Hooneühistu Orbita (80173329) Garaaz 27,9m2

375,00 EUR 25%     2018-06-25 11:00:00
Pilt Majutusmeister OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg. nr 12241559

375,00 EUR 25%     2018-06-25 12:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli 69E-29 Lisa järjehoidjatesse

Korter 19,3m2

25 000,00 EUR     2018-06-26 12:00:00
Pilt Võru maakond, Lasva vald, Sooküla, Suur-Sooküla Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa pindala 3,8 ha; 0,4 ha ja 3,1 ha.

30 000,00 EUR 70%     2018-06-27 10:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kursi küla, kinnistu Kurvi ja kinnistu Randla Lisa järjehoidjatesse

hoonestatud elamumaa 8998 m2 ja 4534 m2

28 500,00 EUR 25%     2018-06-27 11:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

65 000,00 EUR 13%     2018-06-27 12:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Visusti küla, Tuumi Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist Hoonetatud 1,9ha kinnistu

600,00 EUR 85%     2018-06-27 13:00:00
Pilt Harju maakond, Maardu linn, Karikakra tee 32/Aasnurmiku tee 21 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 857m2

45 000,00 EUR 25%     2018-06-27 14:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 90-22 ja 2 parkimiskohta I korrusel Lisa järjehoidjatesse

Korter 118,8m2, 4 tuba.

200 000,00 EUR 35%     2018-06-27 15:00:00
Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Tirbi küla, Kurase Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa 1,75 ha

8 000,00 EUR     2018-07-02 10:00:00
Pilt OÜ Keeptrade Lisa järjehoidjatesse

(10960066), 256 eurose nimiväärtusega osa

500,00 EUR     2018-07-02 11:00:00
Pilt Grandeesa Trade OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 14059439

250,00 EUR     2018-07-02 12:00:00
Pilt Astorya OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg-.nr 14385736

250,00 EUR     2018-07-02 13:00:00
#38201 Pärandvara. Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara koosseisu kuulub Korter Raadiku 13-37,Tallinn

15 000,00 EUR 25%     2018-07-02 14:00:00
#38210 ½ suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara nimekiri kirjelduses.

3 750,00 EUR 25%     2018-07-04 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku tn 4-40 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandi osa korterist 65m2 koos hüpoteegiga.

11 400,00 EUR     2018-07-09 10:00:00
Pilt Harju maakond, Jõelähtme vald, Loo alevik, Kuusiku tee 5-36 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline; 56m2; 2/5, hüpoteegiga

10 000,00 EUR     2018-07-09 12:00:00
#38202 Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 8-34 Lisa järjehoidjatesse

Korter 53m2

1 500,00 EUR 25%     2018-07-10 12:00:00
Pilt Mesitarud 18 tk Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

810,00 EUR 25%     2018-07-18 12:00:00
Pilt Filter vee puhastamiseks 20m3/h. Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud

113,00 EUR 25%     2018-07-18 12:00:00
Pilt Tuletõrje voolikud 10 tk. Lisa järjehoidjatesse

Vara müüakse kogumis.

75,00 EUR 25%     2018-07-18 12:00:00
Pilt Kasvuhoone metallkarkass. Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud

375,00 EUR 25%     2018-07-18 12:00:00
Pilt Kastmispump INOX. Lisa järjehoidjatesse

kasutaud

113,00 EUR 25%     2018-07-18 12:00:00
Pilt Galador OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 12527008

113,00 EUR 25%     2018-07-18 12:00:00