A B

Keila,Haapsalu mnt 47 (#38286)

PiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 102 110,00 EUR
1 597 674,33 EEK
Sissemaks 5%: 5 105,50 EUR
Oksjoni algus: 2018-08-14 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnus: 29601:010:0350
Registriosa number: 930002

Kirjeldus

OMANIKE VAHELINE ENAMPAKKUMINE.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=40272 .

Enampakkumisele registreerimine algab 17.07.2018 kell 11:35 ja lõpeb 14.08.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2018 kell 10:00 ja lõpeb 23.08.2018 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 17.07.2018
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 930002 kantud elamumaa 100% asukohaga Keila linn, Haapsalu mnt 47, mille üldpind on 2135 m2. Katastritunnus 29601:010:0350.

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349), Valeria Reikop (isikukood 47505140222) kasuks. 20.02.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.02.2017.
2) Hannes Kalmus'e (isikukood 37508190227) kaasomandiosa koormab Aktsiaseltsi Hansapank (reg.kood 10060701, Tallinn) kasuks hüpoteek summas kakssada nelikümmend neli tuhat krooni, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. (15 594.44 eurot). Swedbank AS 06.03.2017.a. tõendi nr A01.10-200-02/1843 kohaselt on 06.03.2017.a. laenulepingu nr 00-065148-EL alusel tagastamata laenusumma 16 190.69 eurot.
3) Kati Jürisson'i (isikukood 48108110217) kaasomandiosa koormab hüpoteek summas kakssada kaheksa tuhat krooni Aktsiaseltsi Eesti Ühispank (reg.kood 10004252, Tallinn) kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 10.02.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.02.2005. (13 293.62 eurot). AS SEB Pank 07.03.2017.a. tõendi kohaselt on JÜRISSON KATI(48108110217) kohustused panga ees seisuga 06.03.2017 laenulepingust nr L050002038 on 2 142,15 EUR (laenujääk).
4) Hüpoteek Hannes Kalmus'e (isikukood 37508190227) kaasomandiosale summas ükssada seitsekümmend kolm tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. Sisse kantud 01.04.2005. 03.08.2005 kinnistamisavalduse alusel muudatus sisse kantud 16.08.2005 (11 056.72 eurot).
5) Urve Lagle (isikukood 44008190218) kaasomandiosa koormav hüpoteek summas ükssada üheksakümmend viis tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn, kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 31.05.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.06.2005. (12 462.77 eurot). Swedbank AS 06.03.2017.a. tõendite nr A01.10.200-02/1872 jaA 01.10.200-02/1871 kohaslet on laenujääk 73203.36 eurot
6) Hüpoteek summas 161 000,00 krooni Hannes Kalmus (isikukood 37508190227) kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 20.03.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 28.04.2006. (10 289.78 eurot).
7) Hüpoteek summas 715 000,00 krooni Valeria Reikop (isikukood 47505140222) kuuluvale mõttelisele osale Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 28.04.2006. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 9.01.2017. (45 696.83 eurot). Swedbank AS 09.06.2017.a. teate nr nr A09.04-200-04/259-2 kohaselt on hüpoteegiga tagatud nõude/nõuete summa tänase päeva seisuga koos kõrvalnõuetega 28 044 eurot.
8) Hüpoteek summas 345 000,00 krooni Urve Lagle (isikukood 44008190218) kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 25.05.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 28.06.2006. (22 049.52 eurot).
9) Hüpoteek summas 130 000,00 krooni Irina Leks (isikukood 45507030261) kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 7.02.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 20.02.2007 (8308.51 eurot). Swedbank AS 07.03.2017.a. tõendi nr A01.10-200-02/1920 kohaselt ei oma Irina Leks Swedbanki ees kehtivaid laenukohustusi.
10) Hüpoteek summas 21 000,00 krooni Irina Leks (isikukood 45507030261) kuuluvale mõttelisele osale Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 24.03.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 27.03.2008. (1342.14 eurot).
11) Hüpoteek summas 390 000,00 krooni Valeria Reikop (isikukood 47505140222) kuuluvale mõttelisele osale Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 27.03.2008. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 9.01.2017. Kohtunikuabi Eva Nemvalts (24 925.54 eurot).
12) Hüpoteek summas 40 000,00 eurot Valeria Reikop (isikukood 47505140222) kuuluvale mõttelisele osale Pärnala Arendus OÜ (registrikood 12549984) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 23.04.2014. 6.01.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 9.01.2017. Kohtunikuabi Eva Nemvalts (40 000 eurot).

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub keelumärge kustutamisele hüpoteegid jäävad püsima.

Kinnisasjaga tutvumine toimub 07.08.2018.a. kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6394, e-post kaire.sepper@taituriabi.just.ee.

Alghind: 102 110 euro(t).

Omanik: Hannes Kalmus (isikukood 37508190227); Irina Leks (isikukood 45507030261); Karl Brauer (isikukood 35604070219); Kati Jürisson (isikukood 48108110217); Tiina Tael (isikukood 45905260304); Urve Lagle (isikukood 44008190218); Valeria Reikop (isikukood 47505140222)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=40272 .

Enampakkumisele registreerimine algab 17.07.2018 kell 11:35 ja lõpeb 14.08.2018 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 14.08.2018 kell 10:00 ja lõpeb 23.08.2018 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 07.08.2018.a. kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6394, e-post kaire.sepper@taituriabi.just.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kaire Sepper
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1319339

Pilt Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kasepää alevik, Rootsi 15 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa kinnistu pindalaga 1,16ha.

4 500,00 EUR 70%     2018-12-19 10:00:00
Pilt OÜ Kiirraha Lisa järjehoidjatesse

50 % osaühingu osakapitalis

540,00 EUR 58%     2018-12-19 11:00:00
Pilt Cadest Prof OÜ Lisa järjehoidjatesse

100 % osaühingu osakapitalist.

1 080,00 EUR 58%     2018-12-19 12:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Harkujärve küla, Välgu tee 26 Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 2000m2

53 000,00 EUR     2018-12-27 10:00:00
Pilt Maardu linn, Kallasmaa 26-7 ja M1 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,7m2 ja panipaik

37 000,00 EUR     2018-12-27 11:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 24-71 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,4m2

44 000,00 EUR 27%     2018-12-27 12:00:00
Pilt Harju maakond, Saue vald, Saue linn, Tule 18-11 Lisa järjehoidjatesse

4-toaline krt. 63,2m2

75 000,00 EUR     2018-12-27 13:00:00
Pilt 9mm Makarov|mm Lisa järjehoidjatesse

Tehase nr: ??2384

60,00 EUR 25%     2018-12-31 10:00:00
Pilt Harju maakond, Viimsi vald, Püünsi küla, Meremärgi tee 22 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 1809m2

95 200,00 EUR 33%     2019-01-02 10:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kursi küla, kinnistu Kurvi ja kinnistu Randla Lisa järjehoidjatesse

hoonestatud elamumaa 8998 m2 ja 4534 m2

11 400,00 EUR 70%     2019-01-02 11:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

45 000,00 EUR 40%     2019-01-02 12:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Muuli 3-52 Lisa järjehoidjatesse

Korter 47m2

10 500,00 EUR 34%     2019-01-02 13:00:00
Pilt Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Paekna tee 3-5 Lisa järjehoidjatesse

Korter 40,2m2; 2-tuba; 1/2

40 000,00 EUR     2019-01-02 14:00:00
Pilt 1/3 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara koosseisu kuulub korter Õismäe tee 118-46,Tallinn

10 000,00 EUR     2019-01-07 12:00:00
Pilt Harju maakond, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Torni tn 11-3 Lisa järjehoidjatesse

1-toaline 35,5m2; 1/3

24 000,00 EUR     2019-01-08 12:00:00
Pilt Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa 11-12 Lisa järjehoidjatesse

Korter 3-toaline; 58m2; 4/5

55 000,00 EUR 8%     2019-01-09 11:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Mahtra 64-32 Lisa järjehoidjatesse

Korter 46,6m2

61 000,00 EUR     2019-01-09 11:00:00
Pilt Harju maakond, Jõelähtme vald, Uusküla, Söödi tee 4 Lisa järjehoidjatesse

Uus 2-korruseline üksikelamu ning kasvuhoone. Kinnistu 1091 m²

225 000,00 EUR     2019-01-09 12:00:00
Pilt Tartu maakond, Tartu vald, Piiri küla, Maata Lisa järjehoidjatesse

Remontivajav elamu

10 000,00 EUR     2019-01-17 13:00:00
Pilt Põlva maakond, Räpina vald, Mehikoorma alevik, Vahe tn 2-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,8m2, 1/3

3 000,00 EUR     2019-01-17 13:00:00