A B

Ühismüük-1/2 kaasomandist korterist ja 1/4 paarismajast. (#38635)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 10 000,00 EUR
156 466,00 EEK
Sissemaks 1%: 100,00 EUR
Oksjoni algus: 2019-05-16 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnused: 78407:703:0006,
19801:011:0552
Vt kõiki MA XGis-is
Registriosa numbrid: 17196401,
9034002

Piirangud

Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteek, tähtajatu isiklik kasutusõigus ja märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta kustutamisele ei kuulu. 27.02.2019 seisuga on hüpoteegiga tagatud nõude jääk AS SEB Pank ees mõlema kinnistu suhtes kokku summas 117 929,56 eurot (kaaskoormatud kinnistud). Nimetatud summa ei sisalda võimalikku ennetähtaegse täitmise tasu, intressivahetasu ning muutub ajas.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=45464 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.05.2019 12:00 oksjonil ID45464 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Energia tn 6b, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.05.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.04.2019 kell 18:15 ja lõpeb 16.05.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.05.2019 kell 12:00 ja lõpeb 24.05.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 18.04.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtutäitur Kaire Põlts müüb KALVI ALTMETS'le kuuluva alljärgnevad varad elektroonilisel enampakkumisel ühiselt:1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 17196401 kantud 1/2 kaasomandisse kuuluvast elamumaast 100%, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Energia tn 6b, mille koosseisu kuulub 479/6695 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 9, mille üldpind on 47,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 9. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 17195601 - 17196901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 14.06.2004 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 78407:703:0006. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 2-toaline, eluruumi pind 47,9 m2. Kinnisasjale on seatud:1) Keelumärge Kalvi Altmets (isikukood 36811234918) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Urmas Tärno, Eesti Vabariik (Riigi Tugiteenuste Keskus (registrikood 70007340)) kasuks. 24.05.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1.06.2012.2) Hüpoteek summas 804 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek koormab Ty Lehtmäe mõttelist osa, Kalvi Altmets'a mõttelist osa. Kaaskoormatud on Ty Lehtmäe mõtteline osa, Kalvi Altmets'a mõtteline osa. 22.08.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2006. 3) Hüpoteek summas 2 470 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: Ty Lehtmäe (isikukood 48006100263), Kalvi Altmets (isikukood 36811234918) kaasomandiosad kinnistust nr 9034002. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 17196401 Ty Lehtmäe mõtteline osa, Kalvi Altmets'a mõtteline osa. Hüpoteek koormab Ty Lehtmäe mõttelist osa, Kalvi Altmets'a mõttelist osa. Õiguse järjekoht on IV jakku kande nr 1 all sisse kantud õiguse taga. 22.08.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2006. NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteegid kustutamisele ei kuulu. 27.02.2019 seisuga on hüpoteegiga tagatud nõude jääk AS SEB Pank ees kahe kinnistu suhtes kokku summas 117 929,56 eurot (kaaskoormatud kinnistud). Nimetatud summa ei sisalda võimalikku ennetähtaegse täitmise tasu, intressivahetasu ning muutub ajas. 2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 9034002 kantud ¼ kaasomandisse kuuluvat elamumaast 100% asukohaga Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, Torni tee 2, pindala 2489 m2, Katastritunnus 19801:011:0552. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: eluruumi pind 97.4 m2 (Ehitiseregistri andmetel). Kinnisasjale on seatud:1) Tähtajatu isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857, Tallinn) kasuks Elektrivõrgu Kaitsevööndi ulatuses Elektrivõrgu Majandamiseks vastavalt 13.02.2004 lepingu punktidele 4 (neli) ja 5 (viis). Kasutaja kohustub maksma kasutusõiguse eest tasu alates kahe tuhande üheksanda (2009.) aasta esimesest (01.) jaanuarist (01.) vastavalt õigusaktides ettenähtud suurusele ja korrale. Registriossa nr 81996 sisse kantud 07.04.2004; siia üle kantud 28.05.2004; muudatus 30.03.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.05.2005.2) Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kasutuskorra kokkulepe vastavalt lepingu p- le 5.2. 18.08.2006 avalduse alusel sisse kantud 11.09.2006.3) Keelumärge Kalvi Altmets (isikukood 36811234918) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Riigi Tugiteenuste Keskus (registrikood 70007340)), kohtutäitur Urmas Tärno (isikukood 36910080265) kasuks. 24.05.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1.06.2012. 4) Hüpoteek summas 2 470 000,00 krooni Ty Lehtmäe (isikukood 48006100263), Kalvi Altmets (isikukood 36811234918) kuuluvatele mõttelistele osadele aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 17196401. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 17196401 Ty Lehtmäe mõtteline osa, Kalvi Altmets'a mõtteline osa. Kaaskoormatud on kinnistu nr 9034002 Ty Lehtmäe mõtteline osa, Kalvi Altmets'a mõtteline osa. 22.08.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2006.NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteek, tähtajatu isiklik kasutusõigus ja märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta kustutamisele ei kuulu. 27.02.2019 seisuga on hüpoteegiga tagatud nõude jääk AS SEB Pank ees mõlema kinnistu suhtes kokku summas 117 929,56 eurot (kaaskoormatud kinnistud). Nimetatud summa ei sisalda võimalikku ennetähtaegse täitmise tasu, intressivahetasu ning muutub ajas. Kinnisasjade alghind ühiselt: 10 000.00 eurot. Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 16.05.2019. a kl 14:00. Enampakkumine lõpeb 24.05.2019. a kl 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.

Alghind: 10 000 euro(t).

Omanik: ALTMETS KALVI (isikukood 36811234918)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=45464 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.05.2019 12:00 oksjonil ID45464 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Energia tn 6b, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.05.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.04.2019 kell 18:15 ja lõpeb 16.05.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.05.2019 kell 12:00 ja lõpeb 24.05.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 07.05.2019. a kell 14:00 ja 14.05.2019. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kaire.polts@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 052/2012/2162
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1455223

Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Rahuste küla, Martini Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandis olevast elamumaast

6 000,00 EUR     2019-07-22 12:00:00
#38659 Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kasemetsa tee 2a Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandis olevast .Kaksikelamu.

10 000,00 EUR     2019-07-22 12:00:00
#38684 Mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara koosseisu kuulub kinnisvara.

8 500,00 EUR 43%     2019-07-22 13:00:00
#38665 Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tondi tn 35-5 Lisa järjehoidjatesse

1-toaline 21,9m2

30 000,00 EUR     2019-07-23 12:00:00
Pilt OÜ EL Konsult Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 12182710 6.00 eurose nimiväärtusega osa

85,00 EUR 15%     2019-08-05 10:00:00
Pilt EL Taristu Nõustamise OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr 14350838, 3000.00 eurose nimiväärtusega osa

340,00 EUR 15%     2019-08-05 10:00:00
Pilt Harju maakond, Jõelähtme vald, Uusküla, Söödi tee 4 Lisa järjehoidjatesse

Uus 2-korruseline üksikelamu ning kasvuhoone. Kinnistu 1091 m²

127 000,00 EUR 44%     2019-08-07 11:00:00
Pilt Citroen Jumper*342JAP Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub on kehtiv tehnoülevaatus ning samuti puudub liikluskindlustuse leping..

320,00 EUR 57%     2019-08-07 12:00:00
Pilt Audi A6 Lisa järjehoidjatesse

Registreerimiseelse ülevaatuse läbinud, nõuetele vastav sõiduk. Päritolumaa Leedu.

3 000,00 EUR 40%     2019-08-07 13:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Änglema küla, Liiva Lisa järjehoidjatesse

maja 110,3m2; kinnistu 17,84ha

112 500,00 EUR 25%     2019-08-12 11:00:00
#38692 Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Pala tee 4-25 Lisa järjehoidjatesse

Korter 52m2

12 000,00 EUR 43%     2019-08-12 12:00:00
#38690 Luger 22 Lisa järjehoidjatesse

Tsiviilrelv Vintraudne püstol Luger Luger-22 22LR|toll Tehase nr: 001022

450,00 EUR     2019-08-22 10:00:00