A B

Tartu maakond, Kastre vald, Mõra küla, Sinilinnu vkt 16 (#39471)

Korraldaja: Reet Rosenthal,
Tartu kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 7 427 702
Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 45 000,00 EUR
704 097,00 EEK
Sissemaks 10%: 4 500,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-04-28 14:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnus: 18501:002:0002
Registriosa number: 399804

Kirjeldus

Maa-ameti andmetel on kinnistu pindalast (1552 m²) õuemaa 1384 m² ja muu maa 168 m². Kinnistul asub Kurepalu järve vahetus läheduses ning sellel paikneb renoveeritud 2-kordne 5 toaga maja üldpinnaga 210 m2. Esimesel korrusel asuvad elutuba, köök eraldi, wc. Teisel korrusel trepiesine ja 3 magamistuba, 1 töötuba, vannituba. Maja köetakse tahkekütusega katlast, sanitaarruumides ja esikus on põrandasoojendus. Majal on puitpakettaknad, põrandatel laminaatparkett, katusel laineline bituumen, välisseinad puitkarkassist, soojustusega 150mm kivivilla ja 50mm penoplasti. Maja asub loodulikus piirkonnas. Kinnistu on koormatud hüpoteekidega. Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse, hüpoteegid jäävad püsima.

Piirangud

Kinnistu on koormatud hüpoteekidega. Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse, hüpoteegid jäävad püsima.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60349 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.04.2021 12:00 oksjonil ID60349 osalemise eest. Kinnisvara: Sinilinnu vkt 16, Kastre vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.04.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.04.2021 kell 12:00 ja lõpeb 28.04.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.04.2021 kell 14:00 ja lõpeb 06.05.2021 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 01.04.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Reet Rosenthal avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa nr 399804 kantud kinnistu nimega SINILIND 16, mis registriosa esimese jao andmete kohaselt koosneb katastriüksusest katastritunnusega 18501:002:0002, elamumaa 100%, Tartu maakond, Kastre vald, Mõra küla, Sinilinnu vkt 16, pindala 1552,0 m². Registriosa teise jakku on kantud omanikuna Erko Lehtsaar (isikukood 38109022717). Registriosa kolmandas jaos on kande nr 3 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Reet Rosenthal kasuks. Sisse kantud 5.05.2011. 2.12.2015 kohtutäituri avalduse alusel muudetud 7.12.2015; kande nr 4 all on keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Eesti Telekom (registrikood 10234957), kohtutäitur Reet Rosenthal kasuks. 2.12.2015 kohtutäituri avalduse, 2.12.2015 nõusoleku alusel sisse kantud 7.12.2015; kande nr 5 all on isiklik kasutusõigus AS Emajõe Veevärk (registrikood 11044696) kasuks. Avalikes huvides tähtajatu isiklik kasutusõigus vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, omamiseks, kasutamiseks ja korrashoiuks tasu eest vastavalt seadusandluses ettenähtud suurusele ja korrale vastavalt 11.11.2020 lepingu punktidele kolm (3), neli (4) ja viis (5) ning lepingu lisaks olevale plaanile. 11.11.2020 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.11.2020. Registriosa neljandas jaos on kande nr 1 all hüpoteek summas 1 074 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 15.12.2006. 5.05.2011 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 5.05.2011. Kanne asendab eelmist kannet; kande nr 2 all on hüpoteek summas 160 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 10.10.2007. 5.05.2011 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 5.05.2011. Kanne asendab eelmist kannet. Ehitusregistri andmetel asuvad katastriüksusel järgmised ehitised: aiamaja (ehitisregistri kood 104002667), tüüp: hoone, ehitisealune pind: 71 m², korruste arv: 1, omandi liik: kinnisasi, ehitise staatus: kasutusel); aed-piire (ehitisregistri kood 220425278), tüüp: rajatis, ehitisealune pind: , korruste arv: , omandi liik: kinnisasi, ehitise staatus: kasutusel); Kurepalu järveäärse piirkonna ühisveevärk ja -kanalisatsioon ehitisregistri kood (221352649), tüüp: rajatis, ehitisealune pind: , korruste arv: , omandi liik: kinnisasi, ehitise staatus: ehitusluba antud). Maa-ameti andmetel on kinnistu pindalast (1552 m²) õuemaa 1384 m² ja muu maa 168 m². Kinnistul asub Kurepalu järve vahetus läheduses ning sellel paikneb renoveeritud 2-kordne 5 toaga maja üldpinnaga 210 m2. Esimesel korrusel asuvad elutuba, köök eraldi, wc. Teisel korrusel trepiesine ja 3 magamistuba, 1 töötuba, vannituba. Maja köetakse tahkekütusega katlast, sanitaarruumides ja esikus on põrandasoojendus. Majal on puitpakettaknad, põrandatel laminaatparkett, katusel laineline bituumen, välisseinad puitkarkassist, soojustusega 150mm kivivilla ja 50mm penoplasti. Maja asub loodulikus piirkonnas. Kinnistu on koormatud hüpoteekidega. Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist kinnisasja koormav keelumärge kustutatakse, hüpoteegid jäävad püsima.

Alghind: 45 000 euro(t).

Omanik: Erko Lehtsaar (isikukood 38109022717)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60349 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.04.2021 12:00 oksjonil ID60349 osalemise eest. Kinnisvara: Sinilinnu vkt 16, Kastre vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.04.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.04.2021 kell 12:00 ja lõpeb 28.04.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.04.2021 kell 14:00 ja lõpeb 06.05.2021 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 7 427702 või reet.rosenthal@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 186/2012/1308
Kohtutäitur Reet Rosenthal
Õpetaja 9, 51003 Tartu
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Reet Rosenthal
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande number 1738411

Pilt Scania P 230 DB4X2HNA Lisa järjehoidjatesse

reg.märk 936MGJ,

1 000,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
#39444 Ford Transit 330M VAN Lisa järjehoidjatesse

reg.märk 731AVZ

150,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
Pilt HFR P240 Lisa järjehoidjatesse

haagis , reg.märk 254YJS,

100,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
#39431 PRIVÉ REEDED PRIVÉS! Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk.

100,00 EUR     2021-04-12 12:00:00
#39432 Sun.Dance.Music.Festival Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk

300,00 EUR 20%     2021-04-12 12:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sitsi 7-3/4 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa korterist.

25 000,00 EUR     2021-04-14 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Rahula küla, Uus-Aaso Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 24,54 ha 100% elamumaa

117 000,00 EUR 10%     2021-04-14 11:00:00
#39436 Kesa OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14678177

2 500,00 EUR     2021-04-14 12:00:00
Pilt Osaühing Tabasalu Elamute Arendus Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 10820566; 120 000.00 EEK nimiväärtusega osa,

408,00 EUR 32%     2021-04-16 11:00:00
#39457 Domeen "desireebeauty.ee" Lisa järjehoidjatesse

Märkus:domeen aegub 29.11.2021, juhul kui domeeni registreeringut ei pikendata.

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39458 Domeen "desiree-beauty.ee Lisa järjehoidjatesse

Märkus:domeen aegub 04.06.2021, juhul kui domeeni registreeringut ei pikendata.

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39459 Kaubamärk: "Désirée NATURAL LOOK" Lisa järjehoidjatesse

Registreeringu nr 49956

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39460 Kaubamärk: "Désirée" Lisa järjehoidjatesse

Registreeringu nr 49955

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Rako tee 2 Lisa järjehoidjatesse

Maja

53 625,00 EUR     2021-04-21 10:00:00
#39463 TRP Building OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.11281433 osamakse nimiväärtuses 2684.00 EUR

200,00 EUR     2021-04-22 11:00:00
#39461 1/2 mõtteline osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara ühisuse koosseisu: kuulub korteriomand

11 250,00 EUR 25%     2021-04-22 12:00:00
Pilt Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla, Härma Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 1514m1

10 000,00 EUR     2021-04-22 13:00:00
#39464 Myconsult OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14939583 osamakse nimiväärtuses 2500.00 eur,

150,00 EUR     2021-04-22 13:00:00
#39465 Africa Consulting Solutions OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14983503

100,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39466 HMD Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14429578 osamakse nimiväärtuses 832.00 eur,

100,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39467 OÜ RLV INVEST Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14367715 osamakse nimiväärtuses 2500.00 eur,

1 000,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39468 Jetline Solutions OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg-nr- 12761106) osamakse nimiväärtuses 1375.00 eur,

500,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vormsi 12-29 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline korter 46,4m2

60 000,00 EUR 25%     2021-04-28 10:00:00
Pilt Maardu linn, Stardi 7-27 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline 47,4m2

42 000,00 EUR 16%     2021-04-28 11:00:00
Pilt Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Turu 5 Lisa järjehoidjatesse

2/4 kaasomandiosa

6 400,00 EUR 25%     2021-04-28 12:00:00
Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Keskranna küla, Männikääru tee 3 Lisa järjehoidjatesse

Renoveerimist vajav suvila.

30 000,00 EUR 60%     2021-04-28 13:00:00
#39469 Viljandi maakond, Mulgi vald, Kõvaküla, Teedevalitsus Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindala 5822,0 m²

15 000,00 EUR     2021-04-28 13:00:00
#39470 Tartu maakond, Tartu linn, Kardla küla, Salme Lisa järjehoidjatesse

Hoonestamata kinnistu pindalaga 13955,0 m²

10 000,00 EUR     2021-04-28 13:30:00
#39447 Tallinn, Pirita linnaosa, Kressi tee 78 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 608m2

85 000,00 EUR     2021-04-28 14:00:00
#39471 Tartu maakond, Kastre vald, Mõra küla, Sinilinnu vkt 16 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 1552,0 m²

45 000,00 EUR     2021-04-28 14:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

24 000,00 EUR 68%     2021-04-28 15:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku 14-47 Lisa järjehoidjatesse

Korter hüpoteegiga.

74 000,00 EUR     2021-04-28 16:00:00
#39462 Järva maakond, Järva vald, Ervita küla, Pargi tee 5 Lisa järjehoidjatesse

üksikelamu (suletud netopind 96.6 m2).

20 000,00 EUR     2021-05-03 12:00:00
#39456 Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi 40-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter,mille üldpind on 19,90 m2

50 000,00 EUR     2021-05-05 10:00:00
#39455 Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi 40-2 Lisa järjehoidjatesse

Korter mille üldpind on 19,60 m2

50 000,00 EUR     2021-05-05 11:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Lehtpuu 26 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa

85 000,00 EUR 29%     2021-05-05 12:00:00