A B

Kallasmaa 20 - 9, Maardu (#39737)

Pilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 30 000,00 EUR
469 398,00 EEK
Pakkumise samm: 50 EUR
Sissemaks 4%: 1 200,00 EUR
Oksjoni algus: 2022-01-10 12:00:00
Pikenev lõpp: 10 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-01-10 12:00:00
 
Asukoht: Harju maakond,
Maardu linn
Aadress: Kallasmaa tn 20
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 44603:003:0520
Registriosa number: 7934402

Piirangud

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Isiklik kasutusõigus, hüpoteek ja hüpoteegile seatud pank kustutamisele ei kuulu. Osapooled on kokku leppinud koormata lepingu ese tähtajatu ja tasuta kasutusõigusega.
Hüpoteegipidaja Nordic Hypo AS (11881110) vastuse kohaselt järelepärimisele on hüpoteegiga tagatud nõuete jääk summas 4132.57 eurot (18.10.2021 seisuga, nõue muutub ajas). Hüpoteegi pandipidaja AS LHV Pank on avaldanud pandiga tagatud kohustuse jäägiks summas 4132.57 eurot. Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 43 lg 2 - Korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega. Seega ei lähe korteriühistu võlad üle uuele omanikule vara omandamisel täitemenetluses.

Lisainfo

Korrus: 3
Tube: 1
Üldpind (m2): 27
Korruseid: 3

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=64583 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.01.2022 12:00 oksjonil ID64583 osalemise eest. Kinnisvara: Kallasmaa tn 20, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.01.2022 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.12.2021 kell 13:10 ja lõpeb 10.01.2022 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.01.2022 kell 12:00 ja lõpeb 18.01.2022 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.12.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel BORISS MARCINKEVICS'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 7934402 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa tn 20, eriomandina korter nr 9, mille koosseisu kuulub 270/8464 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 9, mille üldpind on 27,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 9. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 7933602, 7933702, 7933802, 7933902, 7934002, 7934102, 7934202, 7934302, 7934502, 7934602, 7934702, 7934802, 7934902, 7935002, 7935102, 7935202, 7935302, 7935402, 7935502, 7935602, 7935702, 7935802, 7935902. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 31.03.2003 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Katastritunnus 44603:003:0520.
Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 1-toaline, eluruumi pind 27 m2, sissepääsu korrus 3.

Korter müüakse koos isikliku kasutusõiguse, hüpoteegi ja hüpoteegile seatud pandiga. Kinnisasjale on seatud:1) Isiklik kasutusõigus L.Paršina kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. Kanne asub järjekohas IV jao kande 2 järel. 2) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aktsiaselts PlusPlus Capital (registrikood 11919806), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 18.09.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.09.2018. Kohtunikuabi Anu Kuus. 3) Hüpoteek summas 12 000,00 eurot Nordic Hypo AS (registrikood 11881110) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas III jao kande 2 ees. 18.03.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.03.2016.4) Hüpoteek on koormatud pandiga AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kanne asub järjekohas III jao kande 2 ees. 14.11.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 24.11.2016.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Isiklik kasutusõigus, hüpoteek ja hüpoteegile seatud pank kustutamisele ei kuulu. Osapooled on kokku leppinud koormata lepingu ese tähtajatu ja tasuta kasutusõigusega.
Hüpoteegipidaja Nordic Hypo AS (11881110) vastuse kohaselt järelepärimisele on hüpoteegiga tagatud nõuete jääk summas 4132.57 eurot (18.10.2021 seisuga, nõue muutub ajas). Hüpoteegi pandipidaja AS LHV Pank on avaldanud pandiga tagatud kohustuse jäägiks summas 4132.57 eurot. Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva. Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 43 lg 2 - Korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega. Seega ei lähe korteriühistu võlad üle uuele omanikule vara omandamisel täitemenetluses.

Alghind: 30 000 euro(t).

Omanik: MARCINKEVICS BORISS (isikukood 36603162710)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=64583 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.01.2022 12:00 oksjonil ID64583 osalemise eest. Kinnisvara: Kallasmaa tn 20, Maardu linn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.01.2022 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.12.2021 kell 13:10 ja lõpeb 10.01.2022 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.01.2022 kell 12:00 ja lõpeb 18.01.2022 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 07.01.2021. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada 2 tööpäeva enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2018/2042
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1856292

Pilt Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 10-8 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline, eluruumi pind 37,7 m².

225,00 EUR 89%     2022-01-18 12:30:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Puhangu 32-20 Lisa järjehoidjatesse

Korter 28m2

60 000,00 EUR     2022-01-19 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Roobuka küla, Ardi tee 2-4 Lisa järjehoidjatesse

Korter, hüpoteek jääb koormama.

12 150,00 EUR 49%     2022-01-19 11:00:00
Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Rahuste küla, Martini Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist

11 250,00 EUR 25%     2022-01-20 12:00:00
Pilt Humala tn 5-12, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist Eluruumi pind 78,2 m2, sissepääsu korrus 3, 4-toaline.

2 700,00 EUR     2022-01-24 12:00:00