A B

Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Pihlaka tee 2, AÜ Iru 16 (#38708)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 135 000,00 EUR
2 112 291,00 EEK
Sissemaks 1%: 1 350,00 EUR
Oksjoni algus: 2019-08-22 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Registriosa number: 1825602

Kirjeldus

Kinnistul paikneb üksikelamu (suletud netopind 101,8 m2), aiamaja ja kasvuhoone. Kohtutäituri büroost on kättesaadav kinnisasja hindamisakt

Piirangud

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteek kustutamisele ei kuulu.

2) Hüpoteek summas nelisada kaheksakümmend kaheksa tuhat krooni, intressimääraga viisteist protsenti (15%) aastas ja kõrvalnõuetega ükssada kuuskümmend tuhat (160 000) krooni ning kinnisasja igakordse omaniku kohustusega kohesele sundtäitmisele allumise kohta hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks vastavalt täitemenetluse seadustiku §1lg1p-le14 AS Optiva Pank (äriregistrikood 10040839 Tallinn) kasuks. 11.04.2000 avalduse alusel sisse kantud 15.05.2000; 01.08.2000 avalduse alusel muudetud ja sisse kantud 05.09.2000.
3) Hüpoteek summas 225 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3.09.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2007. Danske Bank A/S esitatud vastuses järelpäringule on hüpoteekidega tagatud nõue seisuga 13.06.2019 summas 14 916,15 EUR.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47572 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.08.2019 12:00 oksjonil ID47572 osalemise eest. Kinnisvara: Pihlaka tee 2, Jõelähtme vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.07.2019 kell 18:55 ja lõpeb 22.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.08.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.07.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Lauri Värk'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 1825602 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Pihlaka tee 2, AÜ Iru 16, pindala 1602,0 m2. Katastritunnus 24504:001:0250. Kinnistul paikneb üksikelamu (suletud netopind 101,8 m2), aiamaja ja kasvuhoone. Kohtutäituri büroost on kättesaadav kinnisasja hindamisakt (15.04.19 seisuga).

Kinnisasjale on seatud:
1) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Kristel Lehtsaar (isikukood 46704162230), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 26.06.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.07.2018.
2) Hüpoteek summas nelisada kaheksakümmend kaheksa tuhat krooni, intressimääraga viisteist protsenti (15%) aastas ja kõrvalnõuetega ükssada kuuskümmend tuhat (160 000) krooni ning kinnisasja igakordse omaniku kohustusega kohesele sundtäitmisele allumise kohta hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks vastavalt täitemenetluse seadustiku §1lg1p-le14 AS Optiva Pank (äriregistrikood 10040839 Tallinn) kasuks. 11.04.2000 avalduse alusel sisse kantud 15.05.2000; 01.08.2000 avalduse alusel muudetud ja sisse kantud 05.09.2000.
3) Hüpoteek summas 225 000,00 krooni AS Sampo Pank (registrikood 10040839, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 3.09.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.09.2007. Danske Bank A/S esitatud vastuses järelpäringule on hüpoteekidega tagatud nõue seisuga 13.06.2019 summas 14 916,15 EUR.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Hüpoteek kustutamisele ei kuulu.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

Alghind: 135 000 euro(t).

Omanik: Värk Lauri (isikukood 36703300243)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47572 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.08.2019 12:00 oksjonil ID47572 osalemise eest. Kinnisvara: Pihlaka tee 2, Jõelähtme vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.08.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.07.2019 kell 18:55 ja lõpeb 22.08.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.08.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 06.08.2019. a kell 14:00 ja 14.08.2019. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2018/1480
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1501357