A B

Tallinn, Kristiine linnaosa, Kibuvitsa tn 15-9 (#38975)

Oksjon jääb ära!

PiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 35 000,00 EUR
547 631,00 EEK
Sissemaks 10%: 3 500,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-04-08 15:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnus: 78407:701:2992
Registriosa number: 18744801

Piirangud

Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärked käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.

Lisainfo

Objekti tüüp: Korter
Ehitusaasta: 1938
Korrus: 3
Tube: 1
Üldpind (m2): 24
Korruseid: 3

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52028 ning tasuda tagatisraha 3 500 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 15:00 oksjonil ID52028 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kibuvitsa tn 15, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.03.2020 kell 17:00 ja lõpeb 07.04.2020 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.04.2020 kell 15:00 ja lõpeb 16.04.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 17.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tanel Tooms (isikukood 38411090299) 1/2 kaasomandiosa ja Kersti Maria Sõmermaa (isikukood 46511200302) 1/2 kaasomandiosa elamumaast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18744801, asukohaga Tallinn, Kristiine linnaosa, Kibuvitsa tn 15, mille juurde kuulub 274/3240 mõttelist osa kinnistust pindalaga 582 m2 ja reaalosa eluruum nr. 9, mille üldpind on 27,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 9. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 18743901 - 18744701 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 8.06.2005 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 78407:701:2992.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge Tanel Tooms (isikukood 38411090299) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Politsei- ja Piirivalveamet kaudu) kasuks. 22.11.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 28.11.2017.
2. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 20.01.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.01.2020.
3. Hüpoteek summas 423 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Hüpoteek koormab Tanel Tooms mõttelist osa ja Kersti Maria Sõmermaa mõttelist osa. Kaaskoormatud on Tanel Tooms mõtteline osa ja Kersti Maria Sõmermaa mõtteline osa. 7.03.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 18.04.2006.

Korter üldpinnaga 27,40 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärked käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.
Vara hind enampakkumisel 35 000.00 (kolmkümmend viis tuhat) eurot.

Alghind: 35 000 euro(t).

Omanik: Kersti Maria Sõmermaa (isikukood 46511200302); Tanel Tooms (isikukood 38411090299)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52028 ning tasuda tagatisraha 3 500 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 15:00 oksjonil ID52028 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kibuvitsa tn 15, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.03.2020 kell 17:00 ja lõpeb 07.04.2020 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.04.2020 kell 15:00 ja lõpeb 16.04.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2020/201
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1590947