A B

Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, Kivilossi (#39183)

PiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 115 000,00 EUR
1 799 359,00 EEK
Sissemaks 10%: 11 500,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-09-30 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Valga maakond,
Otepää vald,
Nüpli küla,
Kivilossi
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 63602:002:0072
Registriosa number: 1846540

Kirjeldus

www.kv.ee/3249661

Piirangud

Reaalservituut, ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks ja isiklik kasutusõigus jäävad kinnnisasja koormama.
Käsutamise keelumärge ja hüpoteek KVT Ehitus OÜ kasuks kustutatakse.
AS LHV Pank kasuks seatud hüpoteekidega (summades 1 950 000 krooni ja 44 000 eurot) tagatud nõuded on täidetud.

Lisainfo

Objekti tüüp: Ärimaa
Ehitisalune pindala (m2): 214
Üldpind (m2): 175

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55597 ning tasuda tagatisraha 11 500 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.09.2020 10:00 oksjonil ID55597 osalemise eest. Kinnisvara: Kivilossi, Otepää vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.09.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.09.2020 kell 16:00 ja lõpeb 29.09.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.09.2020 kell 10:00 ja lõpeb 07.10.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 08.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Alderton OÜ (registrikood 12217851) omandis olev ärimaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1846540, asukohaga Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, Kivilossi; pindalaga 1665,0 m2.
Katastritunnus 63602:002:0072.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 95440. 21.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.09.2006.
2. Märkus Eesti Vabariigi kasuks seadusest tuleneva ostueesõiguse kohta looduskaitseseaduse § 16 lg 5 alusel. 02.03.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 15.03.2005.
3. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. , tasu maksmise kohustusega vastavalt seadusega kehtestatud suurusele ja korrale; kasutusõigus on üleantav, muus osas on kasutusõiguse ese ja sisu kirjeldatud lepingu punktis 4. 02.06.2005 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 08.06.2005. Sisse kantud 8.06.2005. 26.06.2012 äriregistri andmete alusel parandus sisse kantud 26.06.2012. Kanne asendab eelmist kannet. 4. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Nurmak OÜ (registrikood 11453199), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 3.04.2013 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 5.04.2013. 5. Hüpoteek summas 1 950 000,00 krooni AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 31.07.2007. 21.06.2012 kinnistamisavalduse alusel muudetud 26.06.2012. 6. Hüpoteek summas 44 000,00 eurot AS LHV Pank (registrikood 10539549) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas IV jao kande 3 ees. 21.06.2012 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 26.06.2012. 7. Hüpoteek summas 140 000,00 eurot KVT EHITUS OÜ (registrikood 11455672) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub järjekohas IV jao kande 2 järel. Sisse kantud 26.06.2012. 27.11.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 3.12.2014.

Reaalservituut, ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks ja isiklik kasutusõigus jäävad kinnnisasja koormama.
Käsutamise keelumärge ja hüpoteek KVT Ehitus OÜ kasuks kustutatakse.
AS LHV Pank kasuks seatud hüpoteekidega (summades 1 950 000 krooni ja 44 000 eurot) tagatud nõuded on täidetud.

Alghind: 115 000 euro(t).

Omanik: Alderton OÜ (registrikood: 12217851)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55597 ning tasuda tagatisraha 11 500 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.09.2020 10:00 oksjonil ID55597 osalemise eest. Kinnisvara: Kivilossi, Otepää vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.09.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.09.2020 kell 16:00 ja lõpeb 29.09.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.09.2020 kell 10:00 ja lõpeb 07.10.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2013/817
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Marianne Hallaste
Telefon: 6604604
E-post: marianne.hallaste@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1651892

Pilt Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Pargi tee 24-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter 71,10m2

3 750,00 EUR 72%     2020-10-27 12:00:00
Pilt Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Looduse tn 10 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 1300m2

26 500,00 EUR 44%     2020-10-28 10:00:00