A B

Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Roopa tn 9 (#39194)

PiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 1 500,00 EUR
23 469,90 EEK 75%
Sissemaks 4%: 60,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-10-15 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Järva maakond,
Türi vald,
Türi linn
Aadress: Roopa tn 9
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 83701:009:0210

Kirjeldus

hoonestusõigus tähtajaga 25 aastat,

Piirangud

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge Ain Kööp (isikukood 34612070299) suhtes kustutamisele. Reaalkoormatis ja eelmärge kustutamisele ei kuulu kohtutäituri poolt.

Lisainfo

Krundi suurus (m2): 1945

Oksjoni tingimused

nampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55894 ning tasuda tagatisraha 50 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2020 12:00 oksjonil ID55894 osalemise eest. Kinnisvara: Roopa tn 9 // Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Roopa tn 9, Tür“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.09.2020 kell 12:40 ja lõpeb 15.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 17.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel AIN KÖÖP'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 7946050 kantud 100% elamumaast 1/2 kaasomandist - hoonestusõigus tähtajaga 25 aastat, asukohaga Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Roopa tn 9, pindala 1945 m2, hoonestusõigus tähtajaga 25 aastat, mis on koormatisena kantud: kinnistu nr 7945950 registriosa 3. jakku. Koormatud kinnisasja omanikuna on sisse kantud Eesti Vabariik, Leo Erm (isikukood 34903304919).
Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnistu igakordse omaniku nõusolek.Katastritunnus 83701:009:0210.

Kinnisasjale on seatud:
1) Reaalkoormatis Ain Kööp kuuluvale mõttelisele osale Eesti Vabariik kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse tagamiseks igakordse kinnistu omaniku kasuks summas 21,20 (kakskümmend üks eurot, 20 senti) eurot. Hoonestaja on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks. 12.04.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.05.2017.
2) Eelmärge Ain Kööp kaasomandiosale reaalkoormatise muutmise tagamiseks Eesti Vabariik kasuks. Hoonestusõiguse aastatasu muutmise nõude tagamiseks vastavalt maa maksustamishinna muutumisele. 12.04.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.05.2017.
3) Keelumärge Ain Kööp kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Eve Punder, kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 6.07.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.07.2017.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge Ain Kööp (isikukood 34612070299) suhtes kustutamisele. Reaalkoormatis ja eelmärge kustutamisele ei kuulu kohtutäituri poolt.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

Alghind: 1 500 euro(t).

Omanik: KÖÖP AIN (isikukood 34612070299)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55894 ning tasuda tagatisraha 50 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2020 12:00 oksjonil ID55894 osalemise eest. Kinnisvara: Roopa tn 9 // Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Roopa tn 9, Tür“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.09.2020 kell 12:40 ja lõpeb 15.10.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2020 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 09.10.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2001/3364
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1655829

Pilt Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Pargi tee 24-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter 71,10m2

3 750,00 EUR 72%     2020-10-27 12:00:00
Pilt Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Looduse tn 10 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 1300m2

26 500,00 EUR 44%     2020-10-28 10:00:00