A B

Tulirelvad (#39200)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 10 000,00 EUR
156 466,00 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-09-28 11:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16b ,Tallinn

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.09.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel www.oksjonikeskus.ee vara:
Täitetoimingust (vara kordusenampakkumisest) teatamine

1. Võlgnik DERMIS OÜ (12661824) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on Maksu- ja Tolliameti 30.01.2017 otsus nr 12.2-3/035461-12 ja sissenõudja MAKSU- JA TOLLIAMET avaldus.
Nõude sisu: maksuotsus. Nõude suurus: 99045.45 eurot, millele lisanduvad järgmised täitekulud: kohtutäituri tasu summas 9509.23 eurot (sh käibemaks 20%: 1584.87 eurot) (alus: kohtutäituri seaduse § 35), menetluse alustamise tasu 72.00 eurot (sh käibemaks 20%: 12.00 eurot) (alus: kohtutäituri seaduse § 34) ja täitemenetluse läbiviimise kulud summas 0.58 eurot (sh käibemaks 20%: 0.10 eurot) (alus: täitemenetluse seadustik § 37). Võlgnetava summa suurus kokku: 97 945.21 eurot. Täiteasi 052/2017/586

2. Ülemiste Center OÜ esitas 28.01.2019 taotluse võlgniku arestitud varast pandiõiguse alusel 08.04.2014 üürilepingust nr U 527 tuleneva nõude täitmist summas 94381.69 eurot, seisuga 30.06.2017.

Käesolevaga teavitab kohtutäitur järgmisest täitetoimingust:
Kohtutäitur Kaire Põlts müüb DERMIS OÜ´le kuuluva alljärgneva vara elektroonilisel kordusenampakkumisel:
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 28.09.2020 kl 11:00.
Enampakkumine lõppeb 05.10.2020 kl 11:00.

VARA LOETELU:

Jrk nr Arestitud vara nimetus, lühikirjeldus ja asukoht tk Vara alghind, tagatisraha ei ole määratud
1 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Luger Luger-22 22LR|toll Tehase nr: 001022
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225033
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 276 EUR
2 Tsiviilrelv Sileraudne püss IŽ IŽ-27-M 12|GA; 12|GA Tehase nr: 012713941
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224901
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Politsei märkus:karbis puitosa puudu
1 62 EUR
3 Tsiviilrelv Sileraudne püss Luger Luger-104-A 12|GA; 12|GA Tehase nr: 01S11300
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224770
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
4 Tsiviilrelv Vintraudne püss IŽ IŽ-18-MH 308 Win|toll Tehase nr: 021803425
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224903
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 75 EUR
6 Tsiviilrelv Kombineeritud püss IŽ IŽ-94 12|GA; 222 Rem|toll Tehase nr: 029402046B
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224714
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 196 EUR
7 Tsiviilrelv Kombineeritud püss IŽ IŽ-94 12|GA; 222 Rem|toll Tehase nr: 029402314B
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224724
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 196 EUR
8 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 300WinMag|toll Tehase nr: 1053662
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225023
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
9 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 30-06|toll Tehase nr: 1064876
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224715
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
10 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1064930
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224905
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
11 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1064942
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225024
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
12 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066846
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224807
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
13 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1066856
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224906
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
14 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066866
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225026
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
15 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066889
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224907
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
16 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13142
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224851
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
17 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13143
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224856
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
18 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13147
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224860
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
20 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-P-2000 9x19|mm Tehase nr: 116-035904
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 195655
Relva ja isiku seose algus: 24.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 24.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
21 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-45 45 ACP|toll Tehase nr: 126-003933
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 204862
Relva ja isiku seose algus: 24.11.2016
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 06.12.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
22 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000-Light 30-06|toll Tehase nr: 134-007370
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224982
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Märkus:salveta
1 429 EUR
24 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011540
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225461
Relva ja isiku seose algus: 23.01.2019
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Täiteasja nr: 052-2017-586
1 490 EUR
25 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011541
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224859
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
26 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011542
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224867
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
27 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012364
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224814
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
29 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012367
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224815
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
31 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012370
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224777
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
32 tsiviilrelv Vintraudne püss Anschütz Anschütz-1448 22LR|toll Tehase nr: 1457402
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224979
Relva ja isiku seose algus: 19.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586

1 612 EUR
33 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-38 38 Special|toll Tehase nr: 1550113
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225035
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 154 EUR
34 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-38 38 Special|toll Tehase nr: 1550114
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225034
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 154 EUR
35 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-3 22 Mag|toll Tehase nr: 1626334
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225005
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 154 EUR
36 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-P-7-M-13 9x19|mm Tehase nr: 17-094716
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225003
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
39 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Lorcin Lorcin-L-380-B 9 mm Br short|mm Tehase nr: 301509
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 196417
Relva ja isiku seose algus: 31.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 31.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 212 EUR
40 Tsiviilrelv Relvaraud Blaser Blaser-K-95 30 R Blaser|toll Tehase nr: 3/100722
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225052
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelva oluline osa
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Puudulik regisrikanne.
1 0,00 EUR
41 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x65R|mm Tehase nr: 3/100736
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225054
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
42 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x65R|mm Tehase nr: 3/100737
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225030
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
47 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x57R|mm Tehase nr: 3/101749
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225007
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
48 Tsiviilrelv Sileraudne püss Belgia Belgia 12|GA; 12|GA Tehase nr: 3604/1926
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 196100
Relva ja isiku seose algus: 26.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 26.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 276 EUR
49 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Colt Colt-Police 38 Special|toll Tehase nr: 364970
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225040
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 216 EUR
52 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-USC 45 ACP|toll Tehase nr: 47-007868
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224858
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
54 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 12|GA; 12|GA Tehase nr: 58703
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224992
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
55 Tsiviilrelv Sileraudne püss Ege Ege 12|GA Tehase nr: 62092
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225009
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 552 EUR
56 Tsiviilrelv Sileraudne püss Ege Ege-Pump-Action 12|GA Tehase nr: 62107
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224762
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
57 Tsiviilrelv Vintraudne püss Rizzini Rizzini-Express 8x57 JRS|mm Tehase nr: 64843
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225010
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
58 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 16|GA Tehase nr: 67283
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224863
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
59 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 16|GA Tehase nr: 67284
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224890
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
60 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 12|GA; 12|GA Tehase nr: 67295
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224998
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
Jrk nr Arestitud vara nimetus kogus, tk hind, hind kokku
379 sileraudne padrun kaliiber 16 - 33 500 tk 33500 1.00 33500
380 sileraudne padrun kaliiber 20 - 15 500 tk 15500 0.20 3100
381 sileraudne padrun kaliiber 28 - 2 000 tk 2000 1.50 3000
382 sileraudne padrun kaliiber 12 - 190 000 tk 190000 0.20 38000
383 vintraudne padrun kaliiber .270WSM - 3 600 tk 3600 1.20 4320
384 vintraudne padrun kaliiber .308Win - 29 000 tk 29000 1.20 34800
385 vintraudne padrun kaliiber .22-250 - 3 900 tk 3900 1.30 5070
386 vintraudne padrun kaliiber 7mmRem Mag – 12 000 tk 12000 1.50 18000
387 vintraudne padrun kaliiber .300WinMag – 5000 tk 5000 2.00 10000
388 vintraudne padrun kaliiber .300WinMag – 5000 tk 5000 2.00 10000
389 vintraudne padrun kaliiber .22LR – 90 000 tk 90000 0.15 13500
390 vintraudne padrun kaliiber .38SW – 200 tk 200 0.30 60
391 vintraudne padrun kaliiber .243Win – 2000 tk 2000 0.60 1200
392 vintraudne padrun kaliiber .223Rem – 1000 tk 1000 1.00 1000
393 vintraudne padrun kaliiber 7,62x54 – 550 tk 550 2.20 1210
394 vintraudne padrun kaliiber .357Mag – 3200 tk 3200 0.35 1120
395 vintraudne padrun kaliiber .38Spl – 9500 tk 9500 2.90 27550
396 vintraudne padrun kaliiber 6,35Browning – 3000 tk 3000 0.30 900
397 vintraudne padrun kaliiber .44Mag – 2600 tk 2600 0.45 1170
398 vintraudne padrun kaliiber 7x57mm – 950 tk 950 0.60 570
399 vintraudne padrun kaliiber 7,65mm – 1250 tk 1250 0.20 250
400 vintraudne padrun kaliiber 8x57R – 500 tk 500 0.80 400
401 vintraudne padrun kaliiber 8,5x55 – 1300 tk 1300 0.70 910
402 vintraudne padrun kaliiber 6,5x55 – 1300 tk 1300 0.60 780
403 vintraudne padrun kaliiber 8mm – 500 tk 500 0.70 350
404 vintraudne padrun kaliiber 9mm – 500 tk 500 0.30 150
405 vintraudne padrun kaliiber .30-30Win – 100 tk 100 0.50 50
406 vintraudne padrun kaliiber .32 cal – 500 tk 500 0.25 125
407 vintraudne padrun kaliiber .40SW – 1000 tk 1000 0.25 250
408 vintraudne padrun kaliiber 7,62x54R – 1000 tk 1000 0.30 300
409 vintraudne padrun kaliiber 6,35mm – 3000 tk 3000 0.30 900
410 vintraudne padrun kaliiber 5,6x50R – 800 tk 800 2.00 1600
411 vintraudne padrun kaliiber 6,5x284 – 300 tk 300 1.50 450
412 vintraudne padrun kaliiber 6,5x57 – 50 tk 50 1.40 70
413 vintraudne padrun kaliiber 7,62x53R – 50 tk 50 1.80 90
414 vintraudne padrun kaliiber 9mmPAK – 50 tk 50 0.30 15
415 vintraudne padrun kaliiber .375 H&H Mag – 50 tk 50 2.00 100
416 vintraudne padrun kaliiber 6,5x57R – 50 tk 50 1.50 75
417 vintraudne padrun kaliiber .222Rem – 50 tk 50 0.90 45
418 vintraudne padrun kaliiber .338 – 50 tk 50 2.00 100
419 vintraudne padrun kaliiber 7x65R – 50 tk 50 0.90 45
420 vintraudne padrun kaliiber 9x19 – 50 tk 50 0.16 8
421 vintraudne padrun kaliiber .30-06Spr – 7000 tk 7000 0.50 3500
422 vintraudne padrun kaliiber .45-70 – 50 tk 50 1.50 75
423 vintraudne padrun kaliiber 8x57 – 50 tk 50 0.30 15
424 vintraudne padrun kaliiber .270Win – 50 tk 50 1.20 60
425 vintraudne padrun kaliiber 9,3mm – 50 tk 50 1.10 55
426 vintraudne padrun kaliiber .32SW – 50 tk 50 0.36 18
427 sütik – 75 000 tk 75000 0.05 3750
428 püssirohi REX – 23kg 23 kg 90.00 2070
(alus: täitemenetluse seadustik § 84).

Kordusenampakkumise läbiviimine toimub elektrooniliselt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas, internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee
Märkus: Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue (juhul, kui võlgnik kohustub tasuma täitedokumendi kohaselt ka viiviseid, kohustub võlgnik tasuma ka täies ulatuses sissenõutavaks muutunud viivised) rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest. Enampakkumisel osalejate makstud tagatisraha tagastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval (alus: TMS § 97 lg 11). Sissenõudja nõue rahuldatakse koos viiviste ja muude kõrvalnõuetega, mille suurus nähtub täitedokumendist. Täitemenetlusest saadud raha (edaspidi tulem) jaotamisel loetakse võlgniku võlast esmajärjekorras kustutatuks tema kanda olevad kulutused, seejärel sissenõutavad kõrvalnõuded ning lõpuks põhivõlg ja arestimise järel arvestatud intressid. Viivist arvestatakse kuni enampakkumise või eseme muul viisil müümise päevani või sundvalitsemise lõppemiseni (alus: TMS § 56).
Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: täitemenetluse seadustik § 217). Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: täitemenetluse seadustik § 218).

Kohtutäitur Kaire Põlts

Akti vorm on kehtestatud justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 «Kohtutäiturimäärustik» lisana.

Täitetoimingu läbiviimise aluseks on täitemenetluse seadustiku: § 78, § 84.
Väljavõte täitemenetluse seadustikust (TMS)

§ 78. Avalik enampakkumine (1) Arestitud vallasasjad müüb kohtutäitur avalikul elektroonilisel enampakkumisel, kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud teisiti. (2) Kui elektrooniline enampakkumine ei ole kohtutäiturist sõltumatutel põhjustel võimalik, võib enampakkumine toimuda suuliselt. (3) Kui arestitud vallasasjade hind on arestimisakti kohaselt kuni 2000 eurot, võib kohtutäitur nende müügi volitada kojale.
§ 80. Enampakkumise aeg (1) Enampakkumise aja määrab kohtutäitur. (2) Kohtutäitur ei või enampakkumist korraldada enne kümne päeva möödumist asja arestimisest, kui sissenõudja ja võlgnik ei lepi kokku varasemas ajas. (3) Kohtutäitur võib enampakkumise korraldada enne kümne päeva möödumist arestimisest, kui tähtaja järgimisel väheneks enampakkumisele pandava asja väärtus ilmselt oluliselt või kui asja hoidmisega kaasnevad ebamõistlikult suured hoiukulud.
§ 81. Enampakkumise koht (1) Elektrooniline enampakkumine toimub veebikeskkonnas avanevas elektroonilises oksjonikeskkonnas (edaspidi oksjonikeskkond). (2) Kui kohtutäitur korraldab avaliku suulise enampakkumise, määrab ta suulise enampakkumise koha, arvestades asja müümise võimalusi ja enampakkumise kulusid.
§ 82. Alghind enampakkumisel (1) Asja alghind enampakkumisel on hindamise tulemusena saadud ja arestimisakti märgitud hind. (2) Kohtutäituril on õigus muuta alghinda pärast enampakkumise kuulutuse ilmumist esitatud õiguste avaldamise ja põhistamise alusel, kui arestimisaktis märgitud hind ilmselt erineb turuhinnast. Alghinna määramisel ei arvestata õigust, millest pärast enampakkumise kuulutuse avaldamist ei teatata või mida ei põhistata. (3) Enne alghinna muutmist küsib kohtutäitur sissenõudja ja võlgniku seisukohta selle suhtes.
§ 83. Tagatisraha enampakkumisel (1) Kohtutäitur võib enampakkumise korral määrata enampakkumisel osalejatele tagatisraha suuruses kuni kümme protsenti alghinnast. Tagatisraha määramise korral peab enampakkumisel osaleda sooviv isik selle tasuma.
(2) Tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole või kohtutäiturile sularahas enampakkumisele registreerimisel. Kui tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse tagatisraha tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Tagatisraha võib tasuda sularahas, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot. (21) Kui tagatisraha tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse tagatisraha kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumisel osaleja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud. (22) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded tagatisraha tasumisele oksjonikeskkonnas makseviisi pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.
(3) Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. (4) Tagatisraha ei pea maksma:
1) riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank;
2) sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. (5) Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
§ 87. Enampakkumisel pakkuda võivad isikud
(1) Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja.
(2) Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik. Kohtutäitur teatab seda suulisel enampakkumisel osalejatele enne enampakkumise alustamist.
(3) Vara müümine käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikule ja asja käsutamine nimetatud isiku poolt on tühised. Kui seetõttu tuleb korraldada uus enampakkumine, kannab rikkunud isik selle korraldamise kulud ja peab tasuma tema poolt pakutud hinna ning uuel enampakkumisel pakutud hinna vahe, kui uuel enampakkumisel pakutud hind on tema pakutud hinnast madalam.§ 871. Enampakkumisele registreerimise kord (1) Enampakkumisele registreeritakse enne enampakkumise algust. (2) Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille väärtus ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. (3) Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras. (4) Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. § 881. Elektroonilise enampakkumise kord (1) Enne enampakkumise alustamist teeb kohtutäitur oksjonikeskkonnas teatavaks müüdavat vara ning enampakkumist puudutavad olulised tingimused käesoleva seadustiku § 84 kohaselt ja alghinna. Enampakkumisel tehtavate pakkumiste sammu määrab kohtutäitur, arvestades müüdava asja väärtust. Põhjendatud juhtudel võib kohtutäitur määrata arestimisaktis märgitust erineva alghinna. (2) Elektrooniline enampakkumine avatakse oksjonikeskkonnas käesoleva seadustiku § 84 lõikes 2 nimetatud viisil avalikkusele teatavaks tehtud ajal. Elektrooniline enampakkumine on avatud vähemalt viis tööpäeva. Käesoleva seadustiku § 80 lõikes 3 nimetatud juhul võib enampakkumise kestust lühendada. (4) Pärast enampakkumise avamist alustavad osalejad pakkumisi alghinnast. Enampakkumisel osalejad sisestavad oma pakkumised elektrooniliselt täiseurodes vastavalt enampakkumise sammule. (5) Elektrooniline enampakkumine lõpeb enampakkumise kuulutuses märgitud ajal. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse. Enampakkumise pikenemise intervall on 1–60 minutit. Kui pikenenud lõpu korral ei ole enampakkumine lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. (6) Justiitsminister võib kehtestada määrusega tehnilised nõuded elektroonilise enampakkumise läbiviimise kohta. § 89. Pakkumise tagasilükkamine (1) Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige:
1) pakkumist, mis ei kata alghinda;
2) selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda;
3) tingimuslikku pakkumist. (2) Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. (3) Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata.
§ 91. Pakkumise parimaks tunnistamine (1) Suulisel enampakkumisel teeb kohtutäitur viimase ülepakkumise ja enampakkumise lõpu enampakkumisel teatavaks. Suulisel enampakkumisel tehtud viimane ülepakkumine tunnistatakse parimaks pärast kolmekordset väljakuulutamist. (2) Elektroonilisel enampakkumisel tunnistatakse parimaks pakkumiseks enampakkumise lõppemisel oksjonikeskkonnas tehtud hinnalt kõrgeim pakkumine. (3) Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
(4) Kohtutäitur ei tunnista pakkumist parimaks, kui on oluliselt rikutud enampakkumise tingimusi või kui enampakkumist või selle jätkamist takistab kolmanda isiku õigus. (5) Pakkumise parimaks tunnistamine tehakse suulisel enampakkumisel osalejatele teatavaks enampakkumise päeval enampakkumise kohas ja elektroonilisel enampakkumisel enampakkumise päevale järgneval tööpäeval oksjonikeskkonnas. Kui pakkuja osales pakkumiste avamisel, loetakse ta enampakkumise tulemustest informeerituks. Kohtutäitur võib erandjuhtudel teatavakstegemise kuni seitsmeks päevaks edasi lükata. Edasilükkamisest annab kohtutäitur enampakkumisel osalejatele viivitamata teada. (6) Pakkumise parimaks tunnistamine kehtib teatavakstegemise ajast alates.
§ 921. Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Esitatud vastuväidetele ja vastuväidete esitamata jätmise tagajärgedele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 92 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.
§ 93. Ostuhinna kohese tasumise kohustus (1) Suulise enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. (2) Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab suulise enampakkumise võitja tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna. (21) Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
(3) Koheseks tasumiseks käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 tähenduses loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
(4) Kui ostjaks on sissenõudja, kelle nõue ületab ostuhinna või on sellega võrdne, tehakse tasaarvestus tema nõudega ulatuses, mis vastab osale, mida sissenõudjal oleks õigus saada tema poolt ostetava vara müügist saadud tulemi jaotamisel. Tasaarvestamata jäänud ostuhinna osa tasub sissenõudja kohtutäituri ametialasele kontole käesolevas paragrahvis sätestatud korras.
(5) Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist. (51) Kui ostuhind tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Ostja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud. (52) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded ostuhinna tasumisele oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.
(6) Ostja taotlusel pikendab kohtutäitur käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise vormistab kohtutäitur otsusena. Otsus edastatakse võlgnikule, sissenõudjale, parima pakkumise teinud isikule ja isikutele, kelle õigused müüdavale asjale on kohtutäiturile teada.
§ 931. Ostuhinna tasumine laenuga (1) Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. (2) Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale käesoleva seadustiku §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. (3) Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
§ 94. Makstava summa suurendamine (1) Kui pärast enampakkumist selgub, et alghinna määramisel arvestatud pandiõigus või muu õigus ei kehti või on lõppenud, peab ostja, kes teadis või pidi teadma, et õigus ei kehti või on lõppenud, tasuma lisaks ostuhinnale ka alghinna määramisel arvestatud summa õiguse väärtuses. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kehtib ka juhul, kui õigus on tingimuslik ja edasilükkav tingimus ei saabu või saabub äramuutev tingimus ja ostja teadis sellest või pidi seda teadma pakkumise tegemisel.
§ 97. Enampakkumise lõpetamine enne asjade müümist (1) Suuline enampakkumine lõpetatakse, kui võlgnik või kolmas isik, kellel on õigus sissenõudja nõue rahuldada, maksab pärast suulise enampakkumise algust, kuid enne viimase pakkumise parimaks tunnistamist kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katmiseks. (11) Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest. Enampakkumisel osalejate makstud tagatisraha tagastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval. (2) Ülejäänud asjade müük enampakkumisel lõpetatakse, kui raha, mis on saadud osa asjade müügist, on küllaldane sissenõudja nõude ja täitekulude katmiseks.
§ 98. Enampakkumise õiguslikud tagajärjed (1) Omand enampakkumisel müüdud asjale tekib asja üleandmisega enampakkumise akti alusel. (2) Omandit ei teki, kui arestimine on tühine või kui on rikutud enampakkumise olulisi tingimusi ja kohus on tunnistanud enampakkumise kehtetuks. See kehtib sõltumata sellest, kas enampakkumisel asja ostnud isik teadis eelnimetatud asjaoludest. (3) Omandi tekkimiseks ei pea olema täidetud asjaõigusseaduses sätestatud eeldused, eelkõige ei pea tegelikult olemas olema täitedokumendis kajastatud nõuet, samuti ei pea enampakkumisel müüdud ese kuuluma võlgnikule. See ei välista õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõuete esitamist. (4) Kui omandaja on tasunud enampakkumise hinna ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjustel omandit ei tekkinud, võib ta esitada sissenõudja vastu alusetust rikastumisest tuleneva nõude. See ei välista õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõudeid. (5) Enampakkumisel ei saa kasutada ostueesõigust.
§ 991. Enampakkumise peatumine katkestuse tõttu oksjonikeskkonnas. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Käesolev akt on koostatud 21 leheküljel.

KUULUTUS OKSJONIKESKKONNAS:

Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee, veebikeskkonnas: https://www.oksjonikeskus.ee ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) DERMIS OÜ´le kuuluvad vallasasjad:
Jrk nr Arestitud vara nimetus, lühikirjeldus ja asukoht tk Vara alghind, tagatisraha ei ole määratud
1 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Luger Luger-22 22LR|toll Tehase nr: 001022
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225033
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 276 EUR
2 Tsiviilrelv Sileraudne püss IŽ IŽ-27-M 12|GA; 12|GA Tehase nr: 012713941
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224901
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Politsei märkus:karbis puitosa puudu
1 62 EUR
3 Tsiviilrelv Sileraudne püss Luger Luger-104-A 12|GA; 12|GA Tehase nr: 01S11300
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224770
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
4 Tsiviilrelv Vintraudne püss IŽ IŽ-18-MH 308 Win|toll Tehase nr: 021803425
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224903
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 75 EUR
6 Tsiviilrelv Kombineeritud püss IŽ IŽ-94 12|GA; 222 Rem|toll Tehase nr: 029402046B
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224714
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 196 EUR
7 Tsiviilrelv Kombineeritud püss IŽ IŽ-94 12|GA; 222 Rem|toll Tehase nr: 029402314B
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224724
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 196 EUR
8 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 300WinMag|toll Tehase nr: 1053662
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225023
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
9 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 30-06|toll Tehase nr: 1064876
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224715
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
10 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1064930
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224905
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
11 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1064942
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225024
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1164 EUR
12 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066846
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224807
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
13 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1066856
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224906
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
14 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066866
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225026
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
15 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066889
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224907
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 913 EUR
16 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13142
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224851
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
17 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13143
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224856
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
18 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13147
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224860
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
20 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-P-2000 9x19|mm Tehase nr: 116-035904
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 195655
Relva ja isiku seose algus: 24.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 24.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
21 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-45 45 ACP|toll Tehase nr: 126-003933
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 204862
Relva ja isiku seose algus: 24.11.2016
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 06.12.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
22 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000-Light 30-06|toll Tehase nr: 134-007370
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224982
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Märkus:salveta
1 429 EUR
24 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011540
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225461
Relva ja isiku seose algus: 23.01.2019
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Täiteasja nr: 052-2017-586
1 490 EUR
25 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011541
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224859
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
26 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011542
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224867
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
27 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012364
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224814
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
29 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012367
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224815
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
31 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012370
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224777
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
32 tsiviilrelv Vintraudne püss Anschütz Anschütz-1448 22LR|toll Tehase nr: 1457402
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224979
Relva ja isiku seose algus: 19.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586

1 612 EUR
33 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-38 38 Special|toll Tehase nr: 1550113
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225035
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 154 EUR
34 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-38 38 Special|toll Tehase nr: 1550114
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225034
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 154 EUR
35 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-3 22 Mag|toll Tehase nr: 1626334
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225005
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 154 EUR
36 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-P-7-M-13 9x19|mm Tehase nr: 17-094716
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225003
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 490 EUR
39 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Lorcin Lorcin-L-380-B 9 mm Br short|mm Tehase nr: 301509
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 196417
Relva ja isiku seose algus: 31.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 31.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 212 EUR
40 Tsiviilrelv Relvaraud Blaser Blaser-K-95 30 R Blaser|toll Tehase nr: 3/100722
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225052
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelva oluline osa
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Puudulik regisrikanne.
1 0,00 EUR
41 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x65R|mm Tehase nr: 3/100736
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225054
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
42 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x65R|mm Tehase nr: 3/100737
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225030
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
47 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x57R|mm Tehase nr: 3/101749
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225007
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
48 Tsiviilrelv Sileraudne püss Belgia Belgia 12|GA; 12|GA Tehase nr: 3604/1926
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 196100
Relva ja isiku seose algus: 26.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 26.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 276 EUR
49 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Colt Colt-Police 38 Special|toll Tehase nr: 364970
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225040
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 216 EUR
52 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-USC 45 ACP|toll Tehase nr: 47-007868
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224858
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1836 EUR
54 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 12|GA; 12|GA Tehase nr: 58703
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224992
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
55 Tsiviilrelv Sileraudne püss Ege Ege 12|GA Tehase nr: 62092
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225009
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 552 EUR
56 Tsiviilrelv Sileraudne püss Ege Ege-Pump-Action 12|GA Tehase nr: 62107
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224762
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 612 EUR
57 Tsiviilrelv Vintraudne püss Rizzini Rizzini-Express 8x57 JRS|mm Tehase nr: 64843
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225010
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
58 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 16|GA Tehase nr: 67283
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224863
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
59 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 16|GA Tehase nr: 67284
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224890
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
60 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 12|GA; 12|GA Tehase nr: 67295
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224998
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 796 EUR
Jrk nr Arestitud vara nimetus kogus, tk hind, hind kokku
379 sileraudne padrun kaliiber 16 - 33 500 tk 33500 1.00 33500
380 sileraudne padrun kaliiber 20 - 15 500 tk 15500 0.20 3100
381 sileraudne padrun kaliiber 28 - 2 000 tk 2000 1.50 3000
382 sileraudne padrun kaliiber 12 - 190 000 tk 190000 0.20 38000
383 vintraudne padrun kaliiber .270WSM - 3 600 tk 3600 1.20 4320
384 vintraudne padrun kaliiber .308Win - 29 000 tk 29000 1.20 34800
385 vintraudne padrun kaliiber .22-250 - 3 900 tk 3900 1.30 5070
386 vintraudne padrun kaliiber 7mmRem Mag – 12 000 tk 12000 1.50 18000
387 vintraudne padrun kaliiber .300WinMag – 5000 tk 5000 2.00 10000
388 vintraudne padrun kaliiber .300WinMag – 5000 tk 5000 2.00 10000
389 vintraudne padrun kaliiber .22LR – 90 000 tk 90000 0.15 13500
390 vintraudne padrun kaliiber .38SW – 200 tk 200 0.30 60
391 vintraudne padrun kaliiber .243Win – 2000 tk 2000 0.60 1200
392 vintraudne padrun kaliiber .223Rem – 1000 tk 1000 1.00 1000
393 vintraudne padrun kaliiber 7,62x54 – 550 tk 550 2.20 1210
394 vintraudne padrun kaliiber .357Mag – 3200 tk 3200 0.35 1120
395 vintraudne padrun kaliiber .38Spl – 9500 tk 9500 2.90 27550
396 vintraudne padrun kaliiber 6,35Browning – 3000 tk 3000 0.30 900
397 vintraudne padrun kaliiber .44Mag – 2600 tk 2600 0.45 1170
398 vintraudne padrun kaliiber 7x57mm – 950 tk 950 0.60 570
399 vintraudne padrun kaliiber 7,65mm – 1250 tk 1250 0.20 250
400 vintraudne padrun kaliiber 8x57R – 500 tk 500 0.80 400
401 vintraudne padrun kaliiber 8,5x55 – 1300 tk 1300 0.70 910
402 vintraudne padrun kaliiber 6,5x55 – 1300 tk 1300 0.60 780
403 vintraudne padrun kaliiber 8mm – 500 tk 500 0.70 350
404 vintraudne padrun kaliiber 9mm – 500 tk 500 0.30 150
405 vintraudne padrun kaliiber .30-30Win – 100 tk 100 0.50 50
406 vintraudne padrun kaliiber .32 cal – 500 tk 500 0.25 125
407 vintraudne padrun kaliiber .40SW – 1000 tk 1000 0.25 250
408 vintraudne padrun kaliiber 7,62x54R – 1000 tk 1000 0.30 300
409 vintraudne padrun kaliiber 6,35mm – 3000 tk 3000 0.30 900
410 vintraudne padrun kaliiber 5,6x50R – 800 tk 800 2.00 1600
411 vintraudne padrun kaliiber 6,5x284 – 300 tk 300 1.50 450
412 vintraudne padrun kaliiber 6,5x57 – 50 tk 50 1.40 70
413 vintraudne padrun kaliiber 7,62x53R – 50 tk 50 1.80 90
414 vintraudne padrun kaliiber 9mmPAK – 50 tk 50 0.30 15
415 vintraudne padrun kaliiber .375 H&H Mag – 50 tk 50 2.00 100
416 vintraudne padrun kaliiber 6,5x57R – 50 tk 50 1.50 75
417 vintraudne padrun kaliiber .222Rem – 50 tk 50 0.90 45
418 vintraudne padrun kaliiber .338 – 50 tk 50 2.00 100
419 vintraudne padrun kaliiber 7x65R – 50 tk 50 0.90 45
420 vintraudne padrun kaliiber 9x19 – 50 tk 50 0.16 8
421 vintraudne padrun kaliiber .30-06Spr – 7000 tk 7000 0.50 3500
422 vintraudne padrun kaliiber .45-70 – 50 tk 50 1.50 75
423 vintraudne padrun kaliiber 8x57 – 50 tk 50 0.30 15
424 vintraudne padrun kaliiber .270Win – 50 tk 50 1.20 60
425 vintraudne padrun kaliiber 9,3mm – 50 tk 50 1.10 55
426 vintraudne padrun kaliiber .32SW – 50 tk 50 0.36 18
427 sütik – 75 000 tk 75000 0.05 3750
428 püssirohi REX – 23kg 23 kg 90.00 2070

Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 25.01.2019. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.
Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 28.09.2020 kl 11:00.
Enampakkumine lõppeb 05.10.2020 kl 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Enampakkumisele registreerimese tähtpäev on 28.09.2020 kell 11.00;
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks punktis nr 3 viidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
5. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras.
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel aadressil Pärnu mnt 139, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836394, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Ametlikud teadaanded:
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:38, Teadaande number: 1653141, ID: 1664235
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:41, Teadaande number: 1653143, ID: 1664237
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:43, Teadaande number: 1653144, ID: 1664238
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:50, Teadaande number: 1653147, ID: 1664241
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:52, Teadaande number: 1653150, ID: 1664244
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:55, Teadaande number: 1653152, ID: 1664246
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:57, Teadaande number: 1653153, ID: 1664247
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 11:59, Teadaande number: 1653155, ID: 1664249
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 12:04, Teadaande number: 1653157, ID: 1664251
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 12:06, Teadaande number: 1653159, ID: 1664253
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 12:11, Teadaande number: 1653163, ID: 1664257
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 12:13, Teadaande number: 1653164, ID: 1664258
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 12:15, Teadaande number: 1653165, ID: 1664259
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 12:18, Teadaande number: 1653166, ID: 1664260
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:09, Teadaande number: 1653205, ID: 1664300
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:11, Teadaande number: 1653207, ID: 1664302
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:14, Teadaande number: 1653211, ID: 1664306
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:23, Teadaande number: 1653222, ID: 1664317
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:25, Teadaande number: 1653229, ID: 1664324
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:37, Teadaande number: 1653239, ID: 1664334
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:40, Teadaande number: 1653241, ID: 1664336
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:44, Teadaande number: 1653245, ID: 1664340
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:46, Teadaande number: 1653249, ID: 1664344
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:48, Teadaande number: 1653255, ID: 1664350
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:54, Teadaande number: 1653263, ID: 1664358
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:56, Teadaande number: 1653269, ID: 1664364
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 13:59, Teadaande number: 1653276, ID: 1664371
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:01, Teadaande number: 1653280, ID: 1664375
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:06, Teadaande number: 1653291, ID: 1664386
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:07, Teadaande number: 1653292, ID: 1664387
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:09, Teadaande number: 1653299, ID: 1664394
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:22, Teadaande number: 1653313, ID: 1664408
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:24, Teadaande number: 1653315, ID: 1664410
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:26, Teadaande number: 1653320, ID: 1664415
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:28, Teadaande number: 1653323, ID: 1664418
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:30, Teadaande number: 1653329, ID: 1664424
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:33, Teadaande number: 1653333, ID: 1664428
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:35, Teadaande number: 1653338, ID: 1664433
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:38, Teadaande number: 1653342, ID: 1664437
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:40, Teadaande number: 1653346, ID: 1664441
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:42, Teadaande number: 1653353, ID: 1664448
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:44, Teadaande number: 1653357, ID: 1664452
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:46, Teadaande number: 1653362, ID: 1664457
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 14:48, Teadaande number: 1653371, ID: 1664466
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 15:49, Teadaande number: 1653412, ID: 1664507
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 15:49, Teadaande number: 1653413, ID: 1664508
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 15:50, Teadaande number: 1653414, ID: 1664509
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 15:50, Teadaande number: 1653415, ID: 1664510
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 15:51, Teadaande number: 1653417, ID: 1664512
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 15:52, Teadaande number: 1653418, ID: 1664513
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:07, Teadaande number: 1653425, ID: 1664520
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:07, Teadaande number: 1653426, ID: 1664521
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:08, Teadaande number: 1653427, ID: 1664522
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:08, Teadaande number: 1653428, ID: 1664523
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:09, Teadaande number: 1653431, ID: 1664526
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:10, Teadaande number: 1653432, ID: 1664527
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:10, Teadaande number: 1653434, ID: 1664529
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:10, Teadaande number: 1653435, ID: 1664530
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:11, Teadaande number: 1653436, ID: 1664531
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:50, Teadaande number: 1653456, ID: 1664551
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:51, Teadaande number: 1653458, ID: 1664553
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:51, Teadaande number: 1653459, ID: 1664554
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:52, Teadaande number: 1653460, ID: 1664555
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:52, Teadaande number: 1653461, ID: 1664556
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:53, Teadaande number: 1653462, ID: 1664557
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:53, Teadaande number: 1653463, ID: 1664558
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:54, Teadaande number: 1653464, ID: 1664559
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:54, Teadaande number: 1653465, ID: 1664560
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:55, Teadaande number: 1653466, ID: 1664561
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:55, Teadaande number: 1653468, ID: 1664563
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:56, Teadaande number: 1653469, ID: 1664564
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:56, Teadaande number: 1653470, ID: 1664565
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:57, Teadaande number: 1653471, ID: 1664566
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:57, Teadaande number: 1653473, ID: 1664568
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:58, Teadaande number: 1653474, ID: 1664569
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:58, Teadaande number: 1653475, ID: 1664570
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:59, Teadaande number: 1653477, ID: 1664572
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 16:59, Teadaande number: 1653478, ID: 1664573
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:00, Teadaande number: 1653479, ID: 1664574
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:00, Teadaande number: 1653481, ID: 1664576
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:01, Teadaande number: 1653482, ID: 1664577
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:01, Teadaande number: 1653483, ID: 1664578
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:03, Teadaande number: 1653484, ID: 1664579
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:04, Teadaande number: 1653485, ID: 1664580
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:04, Teadaande number: 1653486, ID: 1664581
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:05, Teadaande number: 1653487, ID: 1664582
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:05, Teadaande number: 1653488, ID: 1664583
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:06, Teadaande number: 1653489, ID: 1664584
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:07, Teadaande number: 1653490, ID: 1664585
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:07, Teadaande number: 1653492, ID: 1664587
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:08, Teadaande number: 1653493, ID: 1664588
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:08, Teadaande number: 1653494, ID: 1664589
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:09, Teadaande number: 1653495, ID: 1664590
Enampakkumisteade saadetud 11.09.2020 kl 17:09, Teadaande number: 1653496, ID: 1664591

Alghind: 10000 euro(t).

Omanik: Dermis OÜ (registrikood: 12661824)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida www.oksjonikeskus.ee .

Enampakkumisele registreerimine algab 11.09.2020 kell 18 ja lõpeb 28.09.2020 kell 11.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.09.2020 kell 11 ja lõpeb 05.10.2020 kell 11. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel aadressil Pärnu mnt 139, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836394, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 052/2017/586
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1653498
Seotud teadaanded:
Menetlus 052/2017/586
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495913)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495917)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495918)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495919)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495923)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495928)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495930)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495937)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495944)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495949)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495956)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495961)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495965)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495967)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495969)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495970)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495973)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495976)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495978)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495980)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495997)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495998)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495999)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496000)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496001)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496002)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496003)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496004)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496006)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496007)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496008)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496010)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496012)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496017)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496018)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496043)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496044)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496046)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496047)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496048)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496050)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496051)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496053)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496055)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496056)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496170)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496172)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496175)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496179)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496182)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496185)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496191)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496196)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496199)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496201)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496203)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496205)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496208)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496210)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496216)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496226)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584822)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584838)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584840)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584842)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584844)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584846)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584848)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584849)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584850)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584851)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584852)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584854)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584855)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584856)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584857)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584858)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584865)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584867)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584870)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584872)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584874)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584876)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584878)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584881)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584882)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584885)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584886)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584888)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584892)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584894)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584943)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584978)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585043)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585045)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585046)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585047)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585048)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585049)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585059)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585060)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585061)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585062)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585102)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585104)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585105)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585106)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585107)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585110)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585112)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585113)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585114)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585115)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585116)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585118)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585119)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585120)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585121)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585181)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621983)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621989)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621991)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1621995)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622004)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622006)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622010)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622016)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622019)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622024)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622029)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622031)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622034)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622037)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622038)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622043)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622045)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622047)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622050)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622052)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622054)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622058)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622063)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622068)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622075)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622078)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622081)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622104)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622105)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622106)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622107)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622109)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622110)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622112)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622114)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622115)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622118)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622119)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622120)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622121)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622122)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622123)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622124)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622126)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622128)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622131)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622132)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1622140)
Täitemenetluse teade (1632219)
Täitetoimingu teade (1632226)
Täitetoimingu teade (1632362)
Täitemenetluse teade (1633073)
Täitetoimingu teade (1633361)
Täitetoimingu teade (1633366)
Täitetoimingu teade (1637191)
Täitetoimingu teade (1639941)
Täitemenetluse teade (1652584)
Täitetoimingu teade (1652643)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653141)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653143)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653144)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653147)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653150)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653152)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653153)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653155)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653157)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653159)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653163)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653164)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653165)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653166)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653205)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653207)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653211)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653222)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653229)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653239)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653241)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653245)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653249)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653255)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653263)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653269)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653276)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653280)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653291)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653292)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653299)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653313)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653315)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653320)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653323)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653329)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653333)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653338)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653342)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653346)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653353)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653357)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653362)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653371)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653412)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653413)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653414)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653415)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653417)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653418)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653425)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653426)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653427)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653428)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653431)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653432)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653434)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653435)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653436)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653456)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653458)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653459)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653460)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653461)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653462)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653463)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653464)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653465)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653466)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653468)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653469)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653470)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653471)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653473)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653474)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653475)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653477)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653478)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653479)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653481)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653482)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653483)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653484)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653485)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653486)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653487)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653488)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653489)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653490)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653492)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653493)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653494)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653495)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1653496)
Arhiivis
Täitmisteade (1464964)
Vara arestimise teade (1468502)
Täitetoimingu teade (1516496)
Täitetoimingu teade (1516502)
Täitetoimingu teade (1516507)
Täitetoimingu teade (1516510)
Täitetoimingu teade (1516517)
Täitetoimingu teade (1516525)
Täitemenetluse teade (1537449)
Täitemenetluse teade (1593974)
Täitetoimingu teade (1593978)
Täitetoimingu teade (1593981)
Täitetoimingu teade (1593982)
Täitetoimingu teade (1593984)
Täitetoimingu teade (1593986)
Täitetoimingu teade (1593988)
Täitetoimingu teade (1593989)
Täitetoimingu teade (1593990)
Täitetoimingu teade (1593994)
Täitemenetluse teade (1595047)
Täitetoimingu teade (1606108)
Täitetoimingu teade (1607180)
Täitetoimingu teade (1617978)

Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ümera 23/25-10a Lisa järjehoidjatesse

Korteri üldpind on 32,70 m2

50 000,00 EUR     2020-10-21 16:00:00
#39190 Uueraua, Märjandi küla, Järva vald, Järva maakond Lisa järjehoidjatesse

1/32 kaasomandist elamumaa üldpinnaga 3108 m2

675,00 EUR     2020-10-22 12:00:00
#39209 Harju maakond, Saue vald, Turba alevik, Pargi tn 1-43 Lisa järjehoidjatesse

3-toaline krt.mille üldpind on 59,70 m2

3 000,00 EUR     2020-10-22 13:00:00
#39191 Harju maakond, Maardu linn, Orumetsa tn 9-3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 61,3m2

27 000,00 EUR     2020-10-26 13:00:00
#39192 Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9 - 43 Lisa järjehoidjatesse

Korter 36,7m2

638,00 EUR 68%     2020-10-26 13:00:00
Pilt Viljandi maakond, Viljandi vald, Jämejala küla, Pargi tee 24-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter 71,10m2

3 750,00 EUR 72%     2020-10-27 12:00:00
Pilt Rapla maakond, Kohila vald, Aespa alevik, Looduse tn 10 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 1300m2

26 500,00 EUR 44%     2020-10-28 10:00:00