A B

Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Saeveski (#39438)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Reet Rosenthal,
Tartu kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 7 427 702
Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 450 000,00 EUR
7 040 970,00 EEK
Sissemaks 1%: 4 500,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-04-09 16:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Valga maakond,
Otepää vald,
Otepää linn,
Saeveski
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 63602:001:0055
Registriosa number: 1810440

Piirangud

Enampakkumine toimub OÜ Saguna kasuks seatud hüpoteegi ja keelumärgetega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja OÜ Saguna kasuks seatud hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60085 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.04.2021 15:00 oksjonil ID60085 osalemise eest. Kinnisvara: Saeveski, Otepää vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.04.2021 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.03.2021 kell 15:00 ja lõpeb 09.04.2021 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.04.2021 kell 16:00 ja lõpeb 16.04.2021 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 19.03.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Reet Rosenthal avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriossa nr 1810440 kantud kinnistu asukohaga Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, mis kinnistusraamatu registriosa esimese jao andmete kohaselt koosneb katastriüksusest katastritunnusega 63602:001:0055; tootmismaa 100%, Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Saeveski; pindala 6136,0 m². Kande 2 all kohaselt kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 1428340. Tasuta ja tähtajatu teeservituut vastavalt 11.02.2010 lepingu punktis 5.1. kokku lepitud sisuga. 11.02.2010 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 25.02.2010. Registriosa teise jakku kande nr 2 all on omanikuna sisse kantud Aivo Pärn (isikukood 36802262761). Registriosa kolmanda jao kande nr 1 all on sisse kantud märkus Eesti Vabariigi kasuks Looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks.. 02.03.2005 Otepää Looduspargi kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.03.2005; kande nr 2 all on keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Reet Rosenthal (isikukood 45708292718), AS Go Group (registrikood 11071150) kasuks. 27.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.05.2019; kande nr 3 all on keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OÜ Saguna (registrikood 12116021), kohtutäitur Reet Rosenthal (isikukood 45708292718) kasuks. 17.11.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.11.2020. Registriosa neljandas jaos on kande nr 3 all hüpoteek summas 330000,00 eurot OÜ Saguna (registrikood 12116021). Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 857540; 1810440. 25.04.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 2.05.2018. Ehitisregistri andmetel asuvad katastriüksusel järgmised ehitised: kontorihoone (ehitisregistri kood 120280601; tüüp: hoone; ehitisealune pind 192 m², korruste arv: 1, omandi liik: kinnisasi, ehitise staatus: kasutusel), tootmishoone (ehitisregistri kood 120281718; tüüp: hoone; ehitisealune pind 856,1 m², korruste arv: 1, omandi liik: kinnisasi, ehitise staatus: kasutusel) ja siseteed (ehitisregistri kood 220300869; tüüp: rajatis; ehitisealune pind 5982 m², korruste arv: -, omandi liik: kinnisasi, ehitise staatus: kasutusel). Maa-ameti andmetel on katastriüksuse pindalast (6136 m²) looduslik rohumaa 691 m², metsamaa 120 m², õuemaa 1865 m² ja muu maa 3460 m². Katastriüksuse kitsendustena on katastriüksustel elektripaigaldise kaitsevöönd (elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin), VID:KP238433690, ulatus 871.8 m²; elektrimaakaabelliin, VID: KKL46652389, ulatus 32 m²; elektrimaakaabelliin, VID: KKL46652363, ulatus 37.9 m²; elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin, VID:L149, ulatus 1057.7 m²; elektrimaakaabelliin, VID: KKL73198303, ulatus 26.1 m²). Katastriüksus asub Otepää valla üldplaneeringu järgselt tiheasustusalal. Tootmishoone on madalvundamendil olev hoone ehitisealuse pinnaga 856,10 m²; kontorihoone on madalvundamendil olev hoone ehitisealuse pinnaga 192 m². Tootmishoone on jagatud kaheks osaks: saeruum ja ladu. Büroohoone koosneb ühest maapealsest korrusest ning maa alusest korrusest. Esimesel korrusel paiknevad kontoriruumid ning keldrikorrusel asuvad saun ning majutusruumid. Sanruum: saun, dušš, tsentraalne vesi; küte ja ventilatsioon: keskküte; side: internet Olemas elektriliitumine 3x300A. Ümbruses ärihooned, kattega teed.

Enampakkumine toimub OÜ Saguna kasuks seatud hüpoteegi ja keelumärgetega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kinnisasja koormavad keelumärked ja OÜ Saguna kasuks seatud hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 450 000 euro(t).

Omanik: Aivo Pärn (isikukood 36802262761)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60085 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot Reet Rosenthal, kohtutäitur arveldusarvele nr EE481010010124609011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.04.2021 15:00 oksjonil ID60085 osalemise eest. Kinnisvara: Saeveski, Otepää vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.04.2021 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 19.03.2021 kell 15:00 ja lõpeb 09.04.2021 kell 15:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.04.2021 kell 16:00 ja lõpeb 16.04.2021 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info, sh müüdava vara, tutvumise aja ja koha kohta, tel 7 427702 või reet.rosenthal@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 186/2020/817
Kohtutäitur Reet Rosenthal
Õpetaja 9, 51003 Tartu
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Reet Rosenthal
Telefon: 7427702
E-post: Reet.Rosenthal@taitur.just.ee
Teadaande number 1731226
Seotud teadaanded:Menetlus 186/2020/817
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1693355)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1693359)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1710154)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1710155)

Pilt Scania P 230 DB4X2HNA Lisa järjehoidjatesse

reg.märk 936MGJ,

1 000,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
#39444 Ford Transit 330M VAN Lisa järjehoidjatesse

reg.märk 731AVZ

150,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
Pilt HFR P240 Lisa järjehoidjatesse

haagis , reg.märk 254YJS,

100,00 EUR     2021-04-12 11:00:00
#39431 PRIVÉ REEDED PRIVÉS! Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk.

100,00 EUR     2021-04-12 12:00:00
#39432 Sun.Dance.Music.Festival Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk

300,00 EUR 20%     2021-04-12 12:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sitsi 7-3/4 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa korterist.

25 000,00 EUR     2021-04-14 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Rahula küla, Uus-Aaso Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 24,54 ha 100% elamumaa

117 000,00 EUR 10%     2021-04-14 11:00:00
#39436 Kesa OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14678177

2 500,00 EUR     2021-04-14 12:00:00
Pilt Osaühing Tabasalu Elamute Arendus Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 10820566; 120 000.00 EEK nimiväärtusega osa,

408,00 EUR 32%     2021-04-16 11:00:00
#39457 Domeen "desireebeauty.ee" Lisa järjehoidjatesse

Märkus:domeen aegub 29.11.2021, juhul kui domeeni registreeringut ei pikendata.

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39458 Domeen "desiree-beauty.ee Lisa järjehoidjatesse

Märkus:domeen aegub 04.06.2021, juhul kui domeeni registreeringut ei pikendata.

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39459 Kaubamärk: "Désirée NATURAL LOOK" Lisa järjehoidjatesse

Registreeringu nr 49956

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
#39460 Kaubamärk: "Désirée" Lisa järjehoidjatesse

Registreeringu nr 49955

100,00 EUR     2021-04-16 11:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Rako tee 2 Lisa järjehoidjatesse

Maja

53 625,00 EUR     2021-04-21 10:00:00
#39463 TRP Building OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.11281433 osamakse nimiväärtuses 2684.00 EUR

200,00 EUR     2021-04-22 11:00:00
#39461 1/2 mõtteline osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara ühisuse koosseisu: kuulub korteriomand

11 250,00 EUR 25%     2021-04-22 12:00:00
Pilt Tartu maakond, Kambja vald, Soinaste küla, Härma Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 1514m1

10 000,00 EUR     2021-04-22 13:00:00
#39464 Myconsult OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14939583 osamakse nimiväärtuses 2500.00 eur,

150,00 EUR     2021-04-22 13:00:00
#39465 Africa Consulting Solutions OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14983503

100,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39466 HMD Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14429578 osamakse nimiväärtuses 832.00 eur,

100,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39467 OÜ RLV INVEST Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14367715 osamakse nimiväärtuses 2500.00 eur,

1 000,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
#39468 Jetline Solutions OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg-nr- 12761106) osamakse nimiväärtuses 1375.00 eur,

500,00 EUR     2021-04-23 12:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vormsi 12-29 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline korter 46,4m2

60 000,00 EUR 25%     2021-04-28 10:00:00
Pilt Maardu linn, Stardi 7-27 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline 47,4m2

42 000,00 EUR 16%     2021-04-28 11:00:00
Pilt Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Turu 5 Lisa järjehoidjatesse

2/4 kaasomandiosa

6 400,00 EUR 25%     2021-04-28 12:00:00
Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Keskranna küla, Männikääru tee 3 Lisa järjehoidjatesse

Renoveerimist vajav suvila.

30 000,00 EUR 60%     2021-04-28 13:00:00
#39469 Viljandi maakond, Mulgi vald, Kõvaküla, Teedevalitsus Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindala 5822,0 m²

15 000,00 EUR     2021-04-28 13:00:00
#39470 Tartu maakond, Tartu linn, Kardla küla, Salme Lisa järjehoidjatesse

Hoonestamata kinnistu pindalaga 13955,0 m²

10 000,00 EUR     2021-04-28 13:30:00
#39447 Tallinn, Pirita linnaosa, Kressi tee 78 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 608m2

85 000,00 EUR     2021-04-28 14:00:00
#39471 Tartu maakond, Kastre vald, Mõra küla, Sinilinnu vkt 16 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 1552,0 m²

45 000,00 EUR     2021-04-28 14:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

24 000,00 EUR 68%     2021-04-28 15:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku 14-47 Lisa järjehoidjatesse

Korter hüpoteegiga.

74 000,00 EUR     2021-04-28 16:00:00
#39462 Järva maakond, Järva vald, Ervita küla, Pargi tee 5 Lisa järjehoidjatesse

üksikelamu (suletud netopind 96.6 m2).

20 000,00 EUR     2021-05-03 12:00:00
#39456 Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi 40-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter,mille üldpind on 19,90 m2

50 000,00 EUR     2021-05-05 10:00:00
#39455 Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Katusepapi 40-2 Lisa järjehoidjatesse

Korter mille üldpind on 19,60 m2

50 000,00 EUR     2021-05-05 11:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Lehtpuu 26 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa

85 000,00 EUR 29%     2021-05-05 12:00:00