A B

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Dunkri tn 3-1( II ja katusekorrus) (#39481)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 260 000,00 EUR
4 068 116,00 EEK
Sissemaks 5%: 13 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-05-10 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnus: 78401:101:4390
Registriosa number: 17482201

Kirjeldus

Korter 120,50 m2

Eluruumi pind II korrusel 63.2 m2 (sh trepikoda 9.3 m2, esik 7.2 m2, köök 4.7 m2, vannituba 3.2 m2, tuba 15.4 m2, tuba 32.7 m2); eluruumi pind pööningukorrusel 57.3 m2 (sh vaheruum 13.5 m2, panipaik 12.0 m2, panipaik 22.7 m2, panipaik 4.9 m2, panipaik 4.2 m2).

Piirangud

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad kõik hüpoteegid (sh kõik hüpoteegid Swedbank AS kasuks ja hüpoteek OÜ SCANET PLUSS kasuks) ja kõik märked (sh käsutamise keelumärge ja märkus pnakroti kohta) kustutamisele.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60541 ning tasuda tagatisraha 13 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.05.2021 10:00 oksjonil ID60541 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Dunkri tn 3, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.05.2021 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.04.2021 kell 17:36 ja lõpeb 10.05.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.05.2021 kell 10:00 ja lõpeb 18.05.2021 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 12.04.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 17482201 kantud ärimaa 60%, elamumaa 40%, asukohaga Tallinn, Kesklinna linnaosa, Dunkri tn 3, mille koosseisu kuulub 1205/2701 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 1, mille üldpind on 120,50 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 17482301, 17482401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.08.2004 kinnistamisavaldusega. Katastritunnus 78401:101:4390. Eluruumi pind II korrusel 63.2 m2 (sh trepikoda 9.3 m2, esik 7.2 m2, köök 4.7 m2, vannituba 3.2 m2, tuba 15.4 m2, tuba 32.7 m2); eluruumi pind pööningukorrusel 57.3 m2 (sh vaheruum 13.5 m2, panipaik 12.0 m2, panipaik 22.7 m2, panipaik 4.9 m2, panipaik 4.2 m2).

Kinnisasjale on seatud:
1) Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. Pankrot on välja kuulutatud 27.02.2013 kell 16:00. 2.04.2013 kinnistamisavalduse, 27.02.2013 kohtumääruse alusel sisse kantud 11.04.2013. Kohtunikuabi Maris Kuur;
2) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701), kohtutäitur Kaire Põlts kasuks. 19.06.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.03.2021.
3) Hüpoteek summas 2 800 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
4) Hüpoteek summas kolmsada üheksakümmend tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn, kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 28.01.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 07.02.2005.
5) Hüpoteek summas 1 360 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 18.01.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 12.02.2007
6) Hüpoteek summas 650 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 18.01.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 21.01.2008
7) Hüpoteek summas 500 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 18.08.2008 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 1.09.2008
8) Hüpoteek summas 2 000 000,00 krooni OÜ SCANET PLUSS (registrikood 11595947) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad kõik hüpoteegid (sh kõik hüpoteegid Swedbank AS kasuks ja hüpoteek OÜ SCANET PLUSS kasuks) ja kõik märked (sh käsutamise keelumärge ja märkus pnakroti kohta) kustutamisele.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Tagatisraha 13 000.00 eurot tuleb tasuda kohtutäituri Kaire Põlts kontole AS SEB PANK nr EE111010010124476011, selgituseks: ?Tagatisraha ja müüdava vara aadress?;
3. Enampakkumisele registreerimine on avatud alates käesoleva kuulutuse avaldamisest;
4. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 10.05.2021 kell 9:00;
5. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud);
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud (juhul, kui see on täituri poolt määratud) ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Käesolevaga teavitab kohtutäitur, et enampakkumise kuulituse avaldamise seisuga ei ole teada enampakkumisel müüdava korteri majandamiskulude või muude maksete nõue korteriühistu.

Kuni 31.12.2017 kehtinud Korteriühistuseaduse § 7 lg 31 kohaselt, kui korteriomand müüakse täitemenetluses ja korteriühistule tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete nõue on ostjale teatavaks tehtud, puudub korteriomandi omandajal tagasinõue eelmise omaniku vastu.
Korteriühistuseaduse § 51 sätestab, et korteriühistu olemasolul lähevad korteriomandi võõrandamisel või pärimisel korteriomandi võõrandajale või pärandajale kuuluvad korteriühistu liikme õigused ja kohustused üle korteriomandi omandajale korteriomandi ülemineku hetkest.

Alates 01.01.2018 kehtiv Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 43 lg 2 - Korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega.
NB! Seega vara müügi korral täitemenetluses, ei vastuta omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha. Tagatisraha tuleb tasuda kohtutäitur Kaire Põlts kontole nr EE111010 010124476011 AS SEB PANK. Tagatisraha loetakse tasutuks tagatisraha kohtutäituri kontole krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Tagatisraha võib tasuda sularahas, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga kohustub ostja tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Kinnisasja omandamisele laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku (TMS) § 931, 1561 toodut.

Alghind: 260 000 euro(t).

Omanik: HILLAR SOOSALU (PANKROTIS) (isikukood 36001240343); Piret Soosalu (isikukood 46311130268)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60541 ning tasuda tagatisraha 13 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.05.2021 10:00 oksjonil ID60541 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Dunkri tn 3, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.05.2021 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.04.2021 kell 17:36 ja lõpeb 10.05.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.05.2021 kell 10:00 ja lõpeb 18.05.2021 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 26.04.2021 kl 12:00 ja 29.04.2021 kl 17:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 5533699, e-post kaire.polts@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 025/2020/1748
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1742840
Seotud teadaanded:Menetlus 025/2020/1748
Täitemenetluse teade (1743452)
Täitemenetluse teade (1743503)

Pilt Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Rohumaa tee 2 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud ühiskondlike ehitiste maa 100 %

179 000,00 EUR     2021-05-12 10:00:00
#39484 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Patika küla, Anne Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud elamumaa 1749m2

7 500,00 EUR 25%     2021-05-17 11:00:00
#39489 Valga maakond, Otepää vald, Otepää linn, Alajaama 4-10 Lisa järjehoidjatesse

Korter 83,7m2

50 000,00 EUR     2021-05-17 13:00:00
#39487 Kesa OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14678177

1 875,00 EUR 25%     2021-05-19 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Rahula küla, Uus-Aaso Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 24,54 ha 100% elamumaa

105 000,00 EUR 19%     2021-05-26 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Roobuka küla, Ardi tee 2-4 Lisa järjehoidjatesse

Korter, hüpoteek jääb koormama.

24 000,00 EUR     2021-05-26 11:00:00