A B

Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Rohumaa tee 2 (#39652)

Pilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 110 000,00 EUR
1 721 126,00 EEK 39%
Pakkumise samm: 300 EUR
Sissemaks 10%: 11 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-10-06 13:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2021-10-05 13:00:00
 
Katastritunnus: 19801:011:1005
Registriosa number: 13902802

Kirjeldus

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 2-korruseline vabaajakeskus (ehitisaluse pinnaga 228 m2) ning spordi- ja mänguväljak.
Hoonestatud ühiskondlike ehitiste maa 100 %

Piirangud

Kinnisasja omandamisel kustutatakse mõlemad keelumärked käsutamise keelamiseks ning kõik seatud hüpoteegid. Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks ning ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks jäävad kinnisasja koormama.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=63228 ning tasuda tagatisraha 11 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.10.2021 12:00 oksjonil ID63228 osalemise eest. Kinnisvara: Rohumaa tee 2, Harku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.10.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.09.2021 kell 17:00 ja lõpeb 05.10.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.10.2021 kell 12:00 ja lõpeb 13.10.2021 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 13.09.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ühendus Tähevärav (registrikood 80227373) omandis oleva ühiskondlike ehitiste maa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 13902802, asukohaga Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Rohumaa tee 2; pindalaga 9485 m2.
Katastritunnus 19801:011:1005.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks vastavalt 19.02.2003 lepingu neljandale (IV) osale. Registriossa nr 5961802 sisse kantud 16.05.2003; siia üle kantud. 20.12.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.01.2012.
2. Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks. 20.12.2011 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.01.2012.
3. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. 18.09.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2020.
4. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 18.09.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.10.2020.
5. Hüpoteek summas 80 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 27.07.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.08.2017.
6. Hüpoteek summas 32 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.04.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.04.2018.
7. Hüpoteek summas 32 000,00 eurot OÜ Kinnisvarainvest (registrikood 10036424) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 16.04.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 20.04.2018. Vastavalt puudutatud isikute kokkuleppele kanne asub IV jao kandest nr 4 järjekohas tagapool. 31.07.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.08.2019.
8. Hüpoteek summas 96 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kanne asub IV jao kandest nr 3 järjekohas eespool. 31.07.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.08.2019.
Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 2-korruseline vabaajakeskus (ehitisaluse pinnaga 228 m2) ning spordi- ja mänguväljak.
Kinnisasja omandamisel kustutatakse mõlemad keelumärked käsutamise keelamiseks ning kõik seatud hüpoteegid. Isiklik kasutusõigus Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks ning ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks jäävad kinnisasja koormama.

Vara hind kordusenampakkumisel 110 000.00 (ükssada kümme tuhat) eurot.

Alghind: 110 000 euro(t).

Omanik: Ühendus Tähevärav (registrikood: 80227373)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=63228 ning tasuda tagatisraha 11 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.10.2021 12:00 oksjonil ID63228 osalemise eest. Kinnisvara: Rohumaa tee 2, Harku vald, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.10.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.09.2021 kell 17:00 ja lõpeb 05.10.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.10.2021 kell 12:00 ja lõpeb 13.10.2021 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2020/2000
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1815725
Seotud teadaanded:
Menetlus 008/2020/2000
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1746614)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1763465)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1798848)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1682480)

#39644 Vintsi Maja OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14249737

188,00 EUR 25%     2021-09-21 12:00:00
#39645 Audi A6 Avant Lisa järjehoidjatesse

reg.märk 247MDS

150,00 EUR     2021-09-21 12:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Sireli tn 1-5 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline.39m2 kap remonti vajav korter

5 000,00 EUR     2021-09-22 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Roobuka küla, Ardi tee 2-4 Lisa järjehoidjatesse

Korter, hüpoteek jääb koormama.

21 600,00 EUR 10%     2021-09-22 11:00:00
Pilt Harju maakond, Kuusalu vald, Suurpea küla, Lahe põik 6-17 Lisa järjehoidjatesse

Korter 3-toaline 74,7m2

22 700,00 EUR 50%     2021-10-06 10:00:00
Pilt Harju maakond, Kuusalu vald, Suurpea küla, Leo Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 2828 m2

32 900,00 EUR 49%     2021-10-06 11:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Adra küla, Rohumaa tee 2 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud ühiskondlike ehitiste maa 100 %

110 000,00 EUR 39%     2021-10-06 13:00:00
Pilt Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamba küla, Järve Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu.

29 682,00 EUR 67%     2021-10-14 13:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Selja tn 9 Lisa järjehoidjatesse

Maja. Kinnistu 1908m2 Hüpoteegiga.

493 236,19 EUR     2021-10-18 11:00:00