A B

Valga maakond, Otepää vald, Puka alevik, Otepää mnt 2 (#39671)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 30 000,00 EUR
469 398,00 EEK
Sissemaks 2%: 600,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-11-24 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2021-11-24 12:00:00
 
Asukoht: Valga maakond,
Otepää vald,
Puka alevik
Aadress: Otepää mnt 2
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 60803:001:0550
Registriosa number: 910340

Kirjeldus

2/3 kaasomandist
Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: elumaja (110 m2), sepikoda (49 m2), ait-laut (53 m2), kuur (7 m2), kuut (18 m2), ait (55 m2), kelder (33 m2)

Piirangud

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad kõik käsutamise keelumärked ja hüpoteek Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks kustutamisele. Hüpoteek Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks kustutamisele ei kuulu.
3) Hüpoteek summas 25 000,00 eurot Kaja Ilves, Uku Russ Ilves (isikukood 38110094723) kuuluvatele mõttelistele osadele Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=63584 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.11.2021 12:00 oksjonil ID63584 osalemise eest. Kinnisvara: Otepää mnt 2, Otepää vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.11.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2021 kell 18:34 ja lõpeb 24.11.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.11.2021 kell 12:00 ja lõpeb 02.12.2021 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 04.10.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 910340 kantud 2/3 kaasomandist, elamumaast 100%, asukohaga Valga maakond, Otepää vald, Puka alevik, Otepää mnt 2 , pindala 4268,0 m2. Katastritunnus 60803:001:0550. Kinnisasja päraldised ja olulised osad: sanitaartehnika, küttesüsteem, köögimööbel ja -köögivalamu, wc-pott, vannitoa kraanikauss/ - kapp ja kinnisasjaga püsivalt ühenduses olevad olevad osad (näiteks sisseehitatud kapid, dušsinurk, vann, jms). Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: elumaja (110 m2), sepikoda (49 m2), ait-laut (53 m2), kuur (7 m2), kuut (18 m2), ait (55 m2), kelder (33 m2).Kinnisasjale on seatud:1) Keelumärge Uku Russ Ilves (isikukood 38110094723) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik kasuks. 17.06.2016 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 21.06.2016. 2) Keelumärge Uku Russ Ilves (isikukood 38110094723) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349) kasuks. 25.03.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 1.04.2021.3) Hüpoteek summas 25 000,00 eurot Kaja Ilves, Uku Russ Ilves (isikukood 38110094723) kuuluvatele mõttelistele osadele Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.4) Kohtulik hüpoteek summas 10 000,00 eurot Uku Russ Ilves (isikukood 38110094723) kuuluvale mõttelisele osale Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks. 21.10.2015 Maksu- ja Tolliameti avalduse, 21.10.2015 kohtumääruse alusel sisse kantud 27.11.2015. NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad kõik käsutamise keelumärked ja hüpoteek Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks kustutamisele. Hüpoteek Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks kustutamisele ei kuulu. 05.07.2021 seisuga avaldas Swedbank AS (registrikood 10060701), et AS Swedbanki kasuks seatud I järjekoha hüpoteegiga tagatavad nõuded hetkeseisuga puuduvad ehk tegemist on hetkel tühja hüpoteegiga.Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

Alghind: 30 000 euro(t).

Omanik: ILVES UKU RUSS (isikukood 38110094723)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=63584 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.11.2021 12:00 oksjonil ID63584 osalemise eest. Kinnisvara: Otepää mnt 2, Otepää vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.11.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2021 kell 18:34 ja lõpeb 24.11.2021 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.11.2021 kell 12:00 ja lõpeb 02.12.2021 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 05.11.2021. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada vähemalt 3 tööpäeva enne tutvumist kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 194/2018/1331
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1824765
Seotud teadaanded:
Menetlus 194/2018/1331
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1540488)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1557535)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1573372)

Pilt Tiki Treiler C-300BLP *358GD Lisa järjehoidjatesse

Haagis.

100,00 EUR     2021-12-03 12:00:00
#39727 AgentBro Lisa järjehoidjatesse

kaubamärk/sõnamärk

113,00 EUR     2021-12-06 11:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 38-38 Lisa järjehoidjatesse

1-toaline, eluruumi pind 32.8 m2, sissepääsu korrus 1.

69 000,00 EUR     2021-12-08 12:00:00
#39728 GREEN BEAUTY Lisa järjehoidjatesse

kaubamärk

1 500,00 EUR     2021-12-08 12:00:00
Pilt Audi A6*788TFS Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus ja liikluskindlustus

100,00 EUR     2021-12-10 11:00:00
Pilt BMW 316I*225TJD Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub kehtiv liikluskindlustus.

300,00 EUR     2021-12-10 13:00:00
#39734 Osaühing Salparo Grupp Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.10745876

200,00 EUR     2021-12-13 10:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi 8B-3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 83,20 m2

215 000,00 EUR     2021-12-22 10:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 13-72 Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandist eluruumist, mille üldpind on 46,30 m2

8 000,00 EUR     2021-12-28 12:00:00