A B

Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Randla 11-5 (#39704)

Oksjon jääb ära!

Pilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 41 000,00 EUR
641 510,60 EEK
Pakkumise samm: 200 EUR
Sissemaks 10%: 4 100,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-12-01 10:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
 
Katastritunnus: 78408:805:0200
Registriosa number: 26969701

Piirangud

Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.

Lisainfo

Korrus: 1
Tube: 1
Üldpind (m2): 16,6
Korruseid: 5

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=64041 ning tasuda tagatisraha 4 100 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.11.2021 10:00 oksjonil ID64041 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Randla tn 11, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.11.2021 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.11.2021 kell 13:00 ja lõpeb 30.11.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.12.2021 kell 10:00 ja lõpeb 08.12.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.11.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Elin Nael (isikukood 47911214235) omandis olev ärimaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 26969701, asukohaga Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Randla 11, mille juurde kuulub 166/28016 mõttelist osa kinnistust pindalaga 2822 m2 ja reaalosa mitteeluruum nr. 5, mille üldpind on 16,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 5-45, 5-46, 5-47. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 26969301 - 26985401 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 24.03.2014 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 78408:805:0200.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 26969301. Tähtajatu ja tasuta juurdepääsuservituut vastavalt 06.08.2014 lepingu punktidele 4.1 ja 4.2 ning 06.08.2014 lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile. 6.08.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2014.
2. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut kinnistule nr: 26969401. Tähtajatu ja tasuta pesupesemise ruumi kasutamise servituut vastavalt 06.08.2014 lepingu punktidele 5.1 ja 5.2 ning 06.08.2014 lepingu lisaks nr 3 olevale plaanile. 6.08.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2014.
3. Isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Osaühing Ergolend (registrikood 10648044) kasuks. Tasuta isiklik kasutusõigus kinnistuga püsivalt ühendatud tehnovõrku, s.o. elektroonilise sidevõrgu omamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutusse andmiseks ja likvideerimiseks vastavalt 06.08.2014 lepingu punktidele 2.1 kuni 2.7 ja lepingu lisaks nr kaks (2) olevatele plaanidele. Kaaskoormatud kinnistud nr 26969301, 26985401. 6.08.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2014.
4. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra kokkulepe vastavalt 06.08.2014.a lepingu punktidele 4.1 kuni 4.6 ning 06.08.2014.a lepingu lisaks nr 2 ja 3 olevatele plaanidele ja 22.08.2014.a lepingu punktile 5.1, millega muudeti 06.08.2014.a lepingu punkti 4.1.20 ning 16.09.2014.a lepingu punktile 8.1, millega muudeti 06.08.2014.a lepingu punkte 4.1.34 ja 4.1.61 ning 23.09.2014.a lepingu punktile 9.1, millega muudeti 06.08.2014.a lepingu punkte 4.1.18 ja 4.1.22 ning 31.10.2014.a lepingu punktile 9.1, millega muudeti 06.08.2014.a lepingu punkti 4.1.22 ning vastavalt 21.04.2015.a lepingu punktile 2.1., millega muuhulgas tunnistati kehtetuks väliparkimiskohad nr P21 ja nr P 60. Sisse kantud 5.09.2014. 21.04.2015 kinnistamisavalduse alusel muudetud 4.05.2015.
5. Keelumärge käsutamise keelamiseks Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. 1.10.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.10.2020.
6. Hüpoteek summas 64 000,00 eurot Omega Laen AS (registrikood 11691792) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 2484805. 19.02.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 21.02.2019.

Korter üldpinnaga 16,60 m2.

Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.

Vara hind kordusenampakkumisel 41 000.00 (nelikümmend üks tuhat) eurot.

Alghind: 41 000 euro(t).

Omanik: Elin Nael (isikukood 47911214235)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=64041 ning tasuda tagatisraha 4 100 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.11.2021 10:00 oksjonil ID64041 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Randla tn 11, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.11.2021 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.11.2021 kell 13:00 ja lõpeb 30.11.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.12.2021 kell 10:00 ja lõpeb 08.12.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2020/2171
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1839579
Seotud teadaanded:
Menetlus 008/2020/2171
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1687587)

Pilt Tiki Treiler C-300BLP *358GD Lisa järjehoidjatesse

Haagis.

100,00 EUR     2021-12-03 12:00:00
#39727 AgentBro Lisa järjehoidjatesse

kaubamärk/sõnamärk

113,00 EUR     2021-12-06 11:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 38-38 Lisa järjehoidjatesse

1-toaline, eluruumi pind 32.8 m2, sissepääsu korrus 1.

69 000,00 EUR     2021-12-08 12:00:00
#39728 GREEN BEAUTY Lisa järjehoidjatesse

kaubamärk

1 500,00 EUR     2021-12-08 12:00:00
Pilt Audi A6*788TFS Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus ja liikluskindlustus

100,00 EUR     2021-12-10 11:00:00
Pilt BMW 316I*225TJD Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub kehtiv liikluskindlustus.

300,00 EUR     2021-12-10 13:00:00
#39734 Osaühing Salparo Grupp Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.10745876

200,00 EUR     2021-12-13 10:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi 8B-3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 83,20 m2

215 000,00 EUR     2021-12-22 10:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 13-72 Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandist eluruumist, mille üldpind on 46,30 m2

8 000,00 EUR     2021-12-28 12:00:00