A B

Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9A / Piibri 9/Piibri 9 B (#39705)

Oksjon jääb ära!

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 1 423 000,00 EUR
22 265 111,80 EEK
Pakkumise samm: 1 000 EUR
Sissemaks 10%: 142 300,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-12-01 11:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
 

Kirjeldus

Katastritunnused 78401:101:0709 (371 m2) ja 78404:404:0140 (9074,0 m2).
Kinnisasja lahutamatuks osaks on hoonetes hüpoteegi seadmise hetkel paiknevad ja sinna hiljem lisanduvad sisseseaded, seadmed ja aparatuur vastavalt fotodele.
Kinnisasjal asuvad:
1-korruseline tootmishoone (ehitisealune pind 2904 m2);
1-korruseline piirituse hoidla (ehitisealune pind 116 m2);
1-korruseline pääsla (ehitisealune pind 34 m2);
1-garaaž-töökoda-laohoone (ehitisealune pind 825 m2)
ja hoonestamata ärimaa 78401:101:0639 (613m2)

Piirangud

Kinnisasjade omandamisel kustutatakse kõik keelumärked käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteegid.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=64072 ning tasuda tagatisraha 142 300 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.11.2021 11:00 oksjonil ID64072 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Piibri tn 9a;Tallinn, Piibri tn 9, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.11.2021 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.11.2021 kell 11:00 ja lõpeb 30.11.2021 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.12.2021 kell 11:00 ja lõpeb 08.12.2021 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 03.11.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Alcor Nordic Spirit OÜ (registrikood 16068661) omandis olev tootmismaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 319701, asukohaga Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9A / Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9.
Katastritunnused 78401:101:0709 (371 m2) ja 78404:404:0140 (9074,0 m2).
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 14.09.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2021.
2. Hüpoteek summas 2 500 000,00 eurot NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 18286750. 1.02.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.02.2021.

Kinnisasja lahutamatuks osaks on hoonetes hüpoteegi seadmise hetkel paiknevad ja sinna hiljem lisanduvad sisseseaded, seadmed ja aparatuur vastavalt fotodele.
Kinnisasjal asuvad:
1-korruseline tootmishoone (ehitisealune pind 2904 m2);
1-korruseline piirituse hoidla (ehitisealune pind 116 m2);
1-korruseline pääsla (ehitisealune pind 34 m2);
1-garaaž-töökoda-laohoone (ehitisealune pind 825 m2)
ning
Alcor Nordic Spirit OÜ (registrikood 16068661) omandis olev ärimaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18286750, asukohaga Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9 B (pindala 613,0 m2).
Katastritunnus 78401:101:0639.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 14.09.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2021.
2. Hüpoteek summas 2 500 000,00 eurot NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 319701. 1.02.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.02.2021.

Ehitisregistri andmetel on kinnisasi katastritunnusega 78401:101:0639 hoonestamata.
Kinnisasjade omandamisel kustutatakse kõik keelumärked käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteegid.
Vara alghind enampakkumisel (kahe kinnisasja hind kokku) 1 423 000.00 (üks miljon nelisada kakskümmend kolm tuhat eurot 00 senti).

Alghind: 1 423 000 euro(t).

Omanik: Alcor Nordic Spirit OÜ (registrikood: 16068661)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=64072 ning tasuda tagatisraha 142 300 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.11.2021 11:00 oksjonil ID64072 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Piibri tn 9a;Tallinn, Piibri tn 9, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.11.2021 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.11.2021 kell 11:00 ja lõpeb 30.11.2021 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.12.2021 kell 11:00 ja lõpeb 08.12.2021 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2021/1904
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1840258

Pilt Tiki Treiler C-300BLP *358GD Lisa järjehoidjatesse

Haagis.

100,00 EUR     2021-12-03 12:00:00
#39727 AgentBro Lisa järjehoidjatesse

kaubamärk/sõnamärk

113,00 EUR     2021-12-06 11:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 38-38 Lisa järjehoidjatesse

1-toaline, eluruumi pind 32.8 m2, sissepääsu korrus 1.

69 000,00 EUR     2021-12-08 12:00:00
#39728 GREEN BEAUTY Lisa järjehoidjatesse

kaubamärk

1 500,00 EUR     2021-12-08 12:00:00
Pilt Audi A6*788TFS Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub kehtiv tehnoülevaatus ja liikluskindlustus

100,00 EUR     2021-12-10 11:00:00
Pilt BMW 316I*225TJD Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub kehtiv liikluskindlustus.

300,00 EUR     2021-12-10 13:00:00
#39734 Osaühing Salparo Grupp Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.10745876

200,00 EUR     2021-12-13 10:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi 8B-3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 83,20 m2

215 000,00 EUR     2021-12-22 10:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 13-72 Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandist eluruumist, mille üldpind on 46,30 m2

8 000,00 EUR     2021-12-28 12:00:00