A B

Humala tn 5-12, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond (#39843)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 1 140,00 EUR
17 837,12 EEK 58%
Pakkumise samm: 50 EUR
Sissemaks 10%: 114,00 EUR
Oksjoni algus: 2022-05-26 12:00:00
Pikenev lõpp: 10 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-05-26 12:00:00
 
Katastritunnus: 32220:008:0017
Registriosa number: 2364607

Kirjeldus

1/2 kaasomandist
Eluruumi pind 78,2 m2, sissepääsu korrus 3, 4-toaline.

Piirangud

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Reaalkoormatis tähtajaga 2 aastat Eesti Vabariik kasuks kustutamisele ei kuulu.

NB! Teist osa korterist (1/2 kaasomandist, so 50%) müüb enampakkumisel täitur Natalja Malahhova.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=66700 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.05.2022 12:00 oksjonil ID66700 osalemise eest. Kinnisvara: Sompa linnaosa, Humala tn 5, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.05.2022 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.04.2022 kell 09:20 ja lõpeb 26.05.2022 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.05.2022 kell 12:00 ja lõpeb 03.06.2022 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.04.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel MARIA MIETTUNEN'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 2364607 kantud elamumaa, 1/2 kaasomandist, 100% asukohaga Humala tn 5, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, mille koosseisu kuulub 782/11337 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 12, mille üldpind on 78,20 m2 ja mille tähistus plaanil on nr 12. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2363507, 2363607, 2363707, 2363807, 2363907, 2364007, 2364107, 2364207, 2364307, 2364407, 2364507, 2364707, 2364807, 2364907, 2365007, 2365107, 2365207. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 3.04.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Katastritunnus 32220:008:0017.

Kinnisasjale on seatud:
1) Reaalkoormatis tähtajaga 2 aastat Eesti Vabariik kasuks. Reaalkoormatise rahaline väärtus on 2014.00 krooni. Esimene makse suurus on 1007 krooni tasumise tähtajaga 1.03.2007 ja teine makse suurus 1007 krooni tasumise tähtajaga 1.03.2008. Reaalkoormatise intress on 10 protsenti igal aastal tasutavalt summalt. 3.04.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 24.05.2006.
2) Keelumärge Maria Tšastina kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts, Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479) kasuks. 6.07.2016 kohtutäituri avalduse, 14.06.2016 kohtumääruse, 29.06.2016 otsuse alusel sisse kantud 8.07.2016.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub käsutamise keelumärge kustutamisele. Reaalkoormatis tähtajaga 2 aastat Eesti Vabariik kasuks kustutamisele ei kuulu.

NB! Teist osa korterist (1/2 kaasomandist, so 50%) müüb enampakkumisel täitur Natalja Malahhova.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus § 43 lg 2 - Korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, vastutab selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega. Seega ei lähe korteriühistu võlad üle uuele omanikule vara omandamisel täitemenetluses.

Alghind: 1 140 euro(t).

Omanik: MIETTUNEN MARIA (isikukood 48305062264)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=66700 ning tasuda tagatisraha 100 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.05.2022 12:00 oksjonil ID66700 osalemise eest. Kinnisvara: Sompa linnaosa, Humala tn 5, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.05.2022 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.04.2022 kell 09:20 ja lõpeb 26.05.2022 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.05.2022 kell 12:00 ja lõpeb 03.06.2022 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2016/2140
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1912752
Seotud teadaanded:Menetlus 025/2016/2140
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1863801)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1881495)
Arhiivis
Täitetoimingu teade (1876809)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1895852)

#39859 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

Kinnisvara

5 250,00 EUR 25%     2022-05-18 12:00:00
Pilt Scania R113HL 6X2L 36038Z* 951AZB Lisa järjehoidjatesse

Kallur.

5 000,00 EUR     2022-05-25 10:00:00
Pilt Humala tn 5-12, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist Eluruumi pind 78,2 m2, sissepääsu korrus 3, 4-toaline.

1 140,00 EUR 58%     2022-05-26 12:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9A / Piibri 9/Piibri 9 B Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud tööstusmaa/ hoonestamata ärimaa MÜüaks ekoos tootmisseadmetega.

1 320 000,00 EUR 7%     2022-06-08 11:00:00
Pilt Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Turu 5 Lisa järjehoidjatesse

2/4 kaasomandiosa

4 800,00 EUR 44%     2022-06-08 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Vihuri tn 8-50 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline, eluruumi pind 48,2 m2, sissepääsu korrus 4.

29 250,00 EUR 44%     2022-06-09 12:00:00
Pilt Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Lembitu tn 24-8 Lisa järjehoidjatesse

Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: 2-toaline, eluruumi pind 45.6 m2, sissepääsu korrus 2.

18 750,00 EUR 38%     2022-06-17 12:00:00