A B

Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9A / Piibri 9/Piibri 9 B (#39863)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 1 320 000,00 EUR
20 653 512,00 EEK 7%
Pakkumise samm: 1 000 EUR
Sissemaks 10%: 132 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2022-06-08 11:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-06-07 11:00:00
 

Kirjeldus

Kinnisasja lahutamatuks osaks on hoonetes hüpoteegi seadmise hetkel paiknevad ja sinna hiljem lisanduvad sisseseaded, seadmed ja aparatuur.
Kinnisasjal asuvad:
1-korruseline tootmishoone (ehitisealune pind 2904 m2);
1-korruseline piirituse hoidla (ehitisealune pind 116 m2);
1-korruseline pääsla (ehitisealune pind 34 m2);
1-garaaž-töökoda-laohoone (ehitisealune pind 825 m2)
Lisaks paikneb maa-alal osaliselt PVC-hall. Vastav ehitis ei ole püstitatud õiguslikul alusel ning ehitise püsititamise võimalust ei ole ette näinud ka kehtiv detailplaneering
ning
Alcor Nordic Spirit OÜ (registrikood 16068661) omandis olev ärimaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18286750, asukohaga Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9 B (pindala 613,0 m2).
Katastritunnus 78401:101:0639.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 14.09.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2021.
Hüpoteek summas 2 500 000,00 eurot NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 319701. 1.02.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.02.2021.

Kinnisasja omandamisel kustutatakse kõik keelumärked käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteegid.

Kohtutäitur müüb ühtse tervikvarana lao- ja tootmishooned koos neid teenindavada tootmis- ja ärimaaga - kinnisasjad (registriosa 319701 ja 18286750).
Lao- ja tootmishoonetes asuv piirituse tootmisega seonduv vallasvara:
Villimisliin - Leitz / Seitz-Werke
Villimisliin - Leitz
Villimisliin Kammann
Villimisliin
Etiketimasin - Eticap
Mahutid 24 tk - 3 3001 - 15 0001
Mahutid 6 tk - 601
Kompressor - Bottarini
Kompressor - Garden&Denver
Transportöörid 157 m
Kiletaja + tunnel + lift - Doboy
Tõsteseade - Schaberger
Alusekiletaja - Atlanta
Pappkastivormija - Siat
Ratastel seguvann 2 tk
Laoriiulid

Vara alghind kordusenampakkumisel (kahe kinnisasja hind kokku + kinnistutel asuvad lao- ja tootmishooned koos sisustusega) on 1 760 000.00 (üks miljon seitsesada kuuskümmend tuhat eurot 00 senti).

Kohtutäitur ei saa tagada, et Maksu- ja Tolliamet lubab vallasasjadelt käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67085 ning tasuda tagatisraha 132 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.06.2022 11:00 oksjonil ID67085 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Piibri tn 9a;Tallinn, Piibri tn 9, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.06.2022 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.05.2022 kell 14:00 ja lõpeb 07.06.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.06.2022 kell 11:00 ja lõpeb 15.06.2022 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.05.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Alcor Nordic Spirit OÜ (registrikood 16068661) omandis olev tootmismaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 319701, asukohaga Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9A / Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9.\\nKatastritunnused 78401:101:0709 (371 m2) ja 78404:404:0140 (9074,0 m2).\\nKinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:\\n1Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 14.09.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2021.\\nHüpoteek summas 2 500 000,00 eurot NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 18286750. 1.02.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.02.2021.\\n\\nKinnisasja lahutamatuks osaks on hoonetes hüpoteegi seadmise hetkel paiknevad ja sinna hiljem lisanduvad sisseseaded, seadmed ja aparatuur.\\nKinnisasjal asuvad:\\n1-korruseline tootmishoone (ehitisealune pind 2904 m2);\\n1-korruseline piirituse hoidla (ehitisealune pind 116 m2);\\n1-korruseline pääsla (ehitisealune pind 34 m2);\\n1-garaaž-töökoda-laohoone (ehitisealune pind 825 m2)\\nLisaks paikneb maa-alal osaliselt PVC-hall. Vastav ehitis ei ole püstitatud õiguslikul alusel ning ehitise püsititamise võimalust ei ole ette näinud ka kehtiv detailplaneering\\nning\\nAlcor Nordic Spirit OÜ (registrikood 16068661) omandis olev ärimaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18286750, asukohaga Tallinn, Nõmme linnaosa, Piibri 9 B (pindala 613,0 m2).\\nKatastritunnus 78401:101:0639.\\nKinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:\\nKeelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 14.09.2021 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2021.\\nHüpoteek summas 2 500 000,00 eurot NordiumCorp OÜ (registrikood 14191096) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 319701. 1.02.2021 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 5.02.2021.\\n\\nKinnisasja omandamisel kustutatakse kõik keelumärked käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteegid.\\n\\nKohtutäitur müüb ühtse tervikvarana lao- ja tootmishooned koos neid teenindavada tootmis- ja ärimaaga - kinnisasjad (registriosa 319701 ja 18286750).\\nLao- ja tootmishoonetes asuv piirituse tootmisega seonduv vallasvara:\\nVillimisliin - Leitz / Seitz-Werke\\nVillimisliin - Leitz\\nVillimisliin Kammann\\nVillimisliin\\nEtiketimasin - Eticap\\nMahutid 24 tk - 3 3001 - 15 0001\\nMahutid 6 tk - 601\\nKompressor - Bottarini\\nKompressor - Garden&Denver\\nTransportöörid 157 m\\nKiletaja + tunnel + lift - Doboy\\nTõsteseade - Schaberger\\nAlusekiletaja - Atlanta\\nPappkastivormija - Siat\\nRatastel seguvann 2 tk\\nLaoriiulid\\n\\nVara alghind kordusenampakkumisel (kahe kinnisasja hind kokku + kinnistutel asuvad lao- ja tootmishooned koos sisustusega) on 1 320 000.00 (üks miljon kolmsada kakskümmend tuhat eurot 00 senti).\\n\\nKohtutäitur ei saa tagada, et Maksu- ja Tolliamet lubab vallasasjadelt käibemaksu sisendkäibemaksuna maha arvata.\\n\\n

Alghind: 1 320 000 euro(t).

Omanik: Alcor Nordic Spirit OÜ (registrikood: 16068661)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67085 ning tasuda tagatisraha 132 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.06.2022 11:00 oksjonil ID67085 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Piibri tn 9a;Tallinn, Piibri tn 9, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.06.2022 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.05.2022 kell 14:00 ja lõpeb 07.06.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.06.2022 kell 11:00 ja lõpeb 15.06.2022 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.\\n\\n
Menetluse nr: 008/2021/1904
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Marianne Hallaste
Telefon: 6604604
E-post: marianne.hallaste@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1923082

Pilt Kolfour OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14309592

753,00 EUR 70%     2022-07-04 11:00:00
#39895 Skaaren Haldus OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 16060553

91,00 EUR 39%     2022-07-04 11:00:00
#39896 Texas Honky Tonk Cantina Lisa järjehoidjatesse

Kaubamärk.

750,00 EUR 85%     2022-07-04 11:00:00
#39898 Viviaane OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr,12839073

680,00 EUR     2022-07-04 13:00:00
#39899 Seriva Construction OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr,12528634

188,00 EUR 25%     2022-07-04 13:00:00
Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Keskranna küla, Männikääru tee 3 Lisa järjehoidjatesse

Renoveerimist vajav suvila.

30 000,00 EUR 60%     2022-07-06 10:00:00
#39897 OÜ VanaKannistu Talu Lisa järjehoidjatesse

Reg,nr,14068332

250,00 EUR     2022-07-08 11:00:00
Pilt Tallinn, Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 78-32 Lisa järjehoidjatesse

Korter 60,3m2

100 000,00 EUR     2022-07-13 10:00:00
Pilt Tallinn, Mustamäe linnaosa, Ehitajate tee 66-15 Lisa järjehoidjatesse

Korter 60,80m2

135 000,00 EUR     2022-07-13 11:00:00
Pilt Tallinn, Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 82 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestamata elamumaa 1012m2

215 000,00 EUR     2022-07-13 13:00:00
#39904 RuvDan Ehitus OÜ Lisa järjehoidjatesse

REg.nr 14568833

1 875,00 EUR     2022-07-15 10:00:00
#39905 Krahv Bobrinski Instituut OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr, 12953308

180,00 EUR 64%     2022-07-15 11:00:00
#39906 Knips OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg,nr, 14284082

91,00 EUR 64%     2022-07-15 11:00:00
#39907 Floory OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 14751738

150,00 EUR     2022-07-15 11:00:00
#39908 ParmEst Grupp OÜ Lisa järjehoidjatesse

REg.nr.14982662

150,00 EUR     2022-07-15 13:00:00
#39913 TallTec OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr (14574526

113,00 EUR     2022-07-18 10:00:00
#39900 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas hoonestusõigus tähtajaga 50 aastat.

3 750,00 EUR 25%     2022-07-18 12:00:00
#39917 ActiveWork OÜ Lisa järjehoidjatesse

REg.nr. 14191305

50,00 EUR     2022-07-18 14:00:00
#39914 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest. Lisa järjehoidjatesse

Kinnisvara

3 938,00 EUR 44%     2022-07-19 12:30:00
Pilt Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Turu 5 Lisa järjehoidjatesse

2/4 kaasomandiosa

3 600,00 EUR 58%     2022-07-20 10:00:00
#39901 Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 44 - 2 Lisa järjehoidjatesse

üldpind on 43,50 m2

80 000,00 EUR     2022-07-20 13:00:00
#39911 1/8 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril teave puudub.

3 000,00 EUR     2022-07-21 13:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 13-72 Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandist eluruumist, mille üldpind on 46,30 m2

6 000,00 EUR 25%     2022-07-25 12:00:00
Pilt 1/3 kaasomandist, asukohaga Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Väike-Kivimäe Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu pindala 19810,0 m2 Hoonestatud. Hüpoteegiga.

20 000,00 EUR     2022-07-25 13:00:00
#39903 1/3 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas kinnisvara

25 000,00 EUR     2022-07-26 12:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Heina tn 10-10 Lisa järjehoidjatesse

Üldpind on 40,20 m2

90 000,00 EUR     2022-07-27 12:00:00
Pilt Humala tn 5-12, Sompa linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist Eluruumi pind 78,2 m2, sissepääsu korrus 3, 4-toaline.

855,00 EUR 68%     2022-07-28 12:00:00
#39916 1/5 mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev kinnisvara,

10 000,00 EUR     2022-08-01 12:00:00