A B

Skaaren Haldus OÜ (#39895)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 91,00 EUR
1 423,84 EEK 39%
Sissemaks 4%: 3,64 EUR
Oksjoni algus: 2022-07-04 11:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
 

Kirjeldus

Reg.nr. 16060553 osamakse nimiväärtuses 2500.00 eurot, mis on registreeritud äriregistris võlgniku) nimele.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67581 ning tasuda tagatisraha 30 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.07.2022 11:00 oksjonil ID67581 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.07.2022 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.06.2022 kell 17:30 ja lõpeb 04.07.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.07.2022 kell 11:00 ja lõpeb 11.07.2022 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 9 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.06.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Skaaren Haldus OÜ (16060553) osamakse nimiväärtuses 2500.00 eurot, mis on registreeritud äriregistris võlgniku, VILBA TANEL (37509160331) nimele.

Alghind: 91 euro(t).

Omanik: Tanel Vilba (isikukood 37509160331)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=67581 ning tasuda tagatisraha 30 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 4.07.2022 11:00 oksjonil ID67581 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 04.07.2022 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 09.06.2022 kell 17:30 ja lõpeb 04.07.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 04.07.2022 kell 11:00 ja lõpeb 11.07.2022 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 9 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel. Varaga tutvumise soovist teatada 3 tööpäeva enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2015/3524
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1934725
Seotud teadaanded:
Menetlus 025/2015/3524
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1617689)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1617692)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1636914)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1636916)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666020)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666023)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1666030)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1702089)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1702097)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1702127)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1766351)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1766357)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1766369)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1862937)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1862940)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1862948)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1934724)
Arhiivis
Täitetoimingu teade (1666028)
Täitetoimingu teade (1677751)
Täitetoimingu teade (1689234)
Täitetoimingu teade (1689344)
Täitetoimingu teade (1714634)
Täitetoimingu teade (1714646)
Täitemenetluse teade (1714650)
Täitetoimingu teade (1730404)
Täitetoimingu teade (1730406)
Vara arestimise teade (1730409)
Täitemenetluse teade (1777130)
Täitetoimingu teade (1793508)
Täitetoimingu teade (1884000)
Täitetoimingu teade (1884689)

Valitud parameetritele oksjoneid ei leitud.

Proovi muuta valitud kuupäevavahemikku või eemaldada mõned lisaparameetrid.