A B

Texas Honky Tonk Cantina (#39944)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 563,00 EUR
8 809,04 EEK 92%
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2022-08-23 13:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-08-23 13:00:00
 

Kirjeldus

TEXAS HONKY TONK CANTINA kaubamärk, registreeringu number 53384 registreerimise kuupäev 08.10.2015.a, registreerimistaotluse number M201401277, mis on registreeritud Patendiameti registris võlgniku nimele.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=68422 .

Enampakkumisele registreerimine algab 29.07.2022 kell 13:00 ja lõpeb 23.08.2022 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.08.2022 kell 13:00 ja lõpeb 30.08.2022 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.07.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
TEXAS HONKY TONK CANTINA kaubamärk, registreeringu number 53384 registreerimise kuupäev 08.10.2015.a, registreerimistaotluse number M201401277, mis on registreeritud Patendiameti kauba-ja teenindusmärkide registris võlgniku, MURD HERBERT (35403244231) nimele. 12.08.2018 on TEXAS HONKY TONK CANTINA kaubamärgi (registreeringu number 53384) osas sõlmitud lihtkirjalik LITSENTSILEPING. Lepinguga on asjast huvitatud isikutel võimalik tutvuda kohtutäitur Kaire Põlts büroo vahendusel, teavitades tutvumise soovist eelneva etteteatamisega andre.rebenko@taituriabi.just.ee.

Alghind: 563 euro(t).

Omanik: Herbert Murd (isikukood 35403244231)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=68422 .

Enampakkumisele registreerimine algab 29.07.2022 kell 13:00 ja lõpeb 23.08.2022 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.08.2022 kell 13:00 ja lõpeb 30.08.2022 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumine toimub eelneval kokkuleppel. Varaga tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 029/2003/54
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1955292
Seotud teadaanded:
Menetlus 029/2003/54
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1721174)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1769347)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1797637)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1831447)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1860847)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1880599)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1898347)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1936848)

Valitud parameetritele oksjoneid ei leitud.

Proovi muuta valitud kuupäevavahemikku või eemaldada mõned lisaparameetrid.