A B

Osa pärandvara ühisusest (#39977)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 338,00 EUR
5 288,55 EEK 32%
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2022-09-21 11:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2022-09-21 11:00:00
 

Kirjeldus

3/16

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=68993 .

Enampakkumisele registreerimine algab 30.08.2022 kell 17:38 ja lõpeb 21.09.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.09.2022 kell 11:00 ja lõpeb 29.09.2022 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 30.08.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule, Ivo Tasa, kuuluv mõtteline osa 08.12.2012 surnud Arvi Tasa (33702042269) pärandvara ühisusest. Ivo Tasa on pärijaks kolmes kuueteistkümnendikus (3/16) suuruses mõttelises osas. Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas: kinnistu, aadressil: Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kuremäe küla, Sauna, ärimaa 100%, kinnistu reg.osa nr 2535908.
Pärandvara ühisuse kaaspärija(te)ks on: 5 kaaspärijat lisaks võlgnikule.

Info: Pärimismenetluses on tuvastatud, et Arvi Tasa surmapäeva seisuga kuulusid abikaasade varaühisusse alljärgnevad esemed:- kinnistu asukohaga Ida-Virumaa, Illuka vald, Kuremäe küla, Sauna (kinnistusregistri registriosa nr 2535908);- sõiduauto FORD ESCORT, registreerimismärk 514ASR, VIN kood WF0AXXBBAAWR75442; - haagis MAZ 8114, registreerimismärk 946DI, VIN kood 8714916;- Osaühing Kuremägi (registrikood 10371045, osakapital 10 000,00) osa, nimiväärtusega 1100 krooni. Pärijatele lähevad üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, sh kogu pärandaja vara, mis ei ole lahutamatult seotud pärandaja isikuga.

Märkus: Pärandvara inventuuri läbiviimise kohta kohtutäituril teave puudub. Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 09.07.2014 ja 20.04.2018. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.
Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. Seega on pärijale (võlgnikule) üle läinud ka pärandajale kuulunud pärandvara, pärimisõiguse tunnistuses toodud ulatuses (alus: pärimisseadus § 130 lg 1).
Pärandvara jagamist võib nõuda iga kaaspärija, kui käesoleva seaduse § 155 sätetest ei tulene teisiti. Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale. Pärandvara jagatakse pärijate vahel vastavalt nende pärandiosale, lähtudes pärandvara hulka kuuluvate esemete harilikust väärtusest jagamise hetkel. Pärijate kokkuleppel võib pärandvara hulka kuuluvat asja hinnata pärija erilise huvi alusel. Pärandvara jagamisel kohaldatakse kaasomandis oleva asja jagamise sätteid, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. Kaaspärijad jagavad pärandvara kokkuleppel. Vaidluse korral jagab pärandvara pärija nõudel kohus (alus: pärimisseadus § 152).

Alghind: 338 euro(t).

Omanik: TASA IVO (isikukood 37805072250)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=68993 .

Enampakkumisele registreerimine algab 30.08.2022 kell 17:38 ja lõpeb 21.09.2022 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.09.2022 kell 11:00 ja lõpeb 29.09.2022 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.artamonov@taituriabi.just.ee.

Menetluse nr: 025/2012/3552
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1968053
Seotud teadaanded:
Menetlus 025/2012/3552
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1706087)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1798373)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1953833)

Valitud parameetritele oksjoneid ei leitud.

Proovi muuta valitud kuupäevavahemikku või eemaldada mõned lisaparameetrid.