A B

1/4 suurune mõtteline osa pärandvara ühisusest. (#40106)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 11 625,00 EUR
181 891,73 EEK 25%
Sissemaks 10%: 1 162,50 EUR
Oksjoni algus: 2023-01-18 13:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
Deposiidi tähtaeg: 2023-01-18 13:00:00
 

Kirjeldus

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev kinnisvara: Kinnisasi registriosa numbriga 22067450 (asukohaga Põllu tn 3, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond). Katastritunnus: 58701:002:0315. Seisuga 21.10.2022 kinnisasi hüpoteekidega koormatud ei ole.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=71300 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2023 13:00 oksjonil ID71300 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2023 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.12.2022 kell 16:35 ja lõpeb 18.01.2023 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.01.2023 kell 13:00 ja lõpeb 26.01.2023 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 21.12.2022
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Võlgnikule Andrei Samrjakov-le kuuluv 1/4 suurune mõtteline osa 19.05.2011 surnud J.SAMRJAKOVA pärandvara ühisusest (pärimise kohta on koostatud 23.11.2011 pärimistunnistus nr 1885), sh on arestiti võlgniku nõue kaaspärijate vastu pärandvara jagamiseks.

Pärandvara ühisuse kaaspärija(te)ks on: P.Samrjakov ja G.Samrjakov.

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas alljärgnev kinnisvara: Kinnisasi registriosa numbriga 22067450 (asukohaga Põllu tn 3, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond). Katastritunnus: 58701:002:0315. Seisuga 21.10.2022 kinnisasi hüpoteekidega koormatud ei ole.

Märkus: Pärandaja ja tema abikaasade varalistele suhetele kehtis perekonnaseadusest tulenev seadusjärgne vararežiim.

Alghind: 11 625 euro(t).

Omanik: Andrei Samrjakov (isikukood 38211152722)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=71300 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Kaire Põlts arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2023 13:00 oksjonil ID71300 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2023 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.12.2022 kell 16:35 ja lõpeb 18.01.2023 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.01.2023 kell 13:00 ja lõpeb 26.01.2023 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumise soovist teavitada kohtutäituri büroole tel 683 6393, 5533699, e-post kaire.polts@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 194/2017/1879
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Jurist Anni Lomp
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 2017385

Valitud parameetritele oksjoneid ei leitud.

Proovi muuta valitud kuupäevavahemikku või eemaldada mõned lisaparameetrid.