A B

Arvutiriistvara, seadmed. (#32762)

PiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: suuline
Alghind: 100,00 EUR
1 564,66 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2013-05-30 10:00:00
Pikenev lõpp: 10 minutit
 

Ametlik teadaanne

Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, veebikeskkonnas: https://www.oksjonikeskus.ee/ ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb toimuval elektoonilisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) BIENVENUE OÜ-le kuuluva alljärgneva(d) vallasasja(d):

1. Cisco ASA 5510 tulemüür (1 tk) – 1 – 100.- – 100.-

2. HP DL380G3 server - 2x Xeon 3,06Ghz protsessor, 4GB mälu, 6x73GB kõvakettad (5 tk) – 5 tk – 20.- – 100.-

3. Storagetek L700 andmemassiiv - koos 2x LTO kasutusseade (1 tk) – 1 – 1000.- – 1000.-

4. Cisco Catalyst 2950 kommutaator (2 tk) – 2 tk – 10.- – 20.-

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Tagatisraha määratud ei ole.

Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 30.05.2013. a kl 10:00.

Enampakkumine lõppeb 06.06.2013. a kl 23:59. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg

1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;

2. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 29.05.2013 kell 23.59;

3. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;

4. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras.

5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.

Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ost tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.

Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.

Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.

Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub kokkuleppel teatavitades kohtutäiturile tutvumise soovist tel 683 6391 või e-posti teel kaire.polts@taitur.just.ee. *Vaata pilte: https://kairepolts.auction.ee/.

Pilt Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 20-69 Lisa järjehoidjatesse

Korter 28m2

8 400,00 EUR     2017-08-23 12:00:00
Pilt Stafo OÜ Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Reg.nr.14101742

800,00 EUR     2017-08-23 12:00:00
Pilt TKehitus OÜ Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Reg.nr.12851230

400,00 EUR     2017-08-23 12:00:00
Pilt Keila,Haapsalu mnt 47 Lisa järjehoidjatesse

OMANIKE VAHELINE ENAMPAKKUMINE.

102 110,00 EUR     2017-08-23 14:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Narva linn, Pähklimäe tn 11-18 Lisa järjehoidjatesse

1/2 korterist 30,4m2

5 000,00 EUR     2017-08-23 15:00:00
Pilt Harley-Davidson*65ZT Lisa järjehoidjatesse

Mootorratas, maastikusõiduk 1999a.

7 900,00 EUR 28%     2017-08-24 10:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Uus-Maleva 7-141 Lisa järjehoidjatesse

Tuba 16,2m2

24 000,00 EUR     2017-08-30 10:00:00
Pilt Tarleva OÜ Lisa järjehoidjatesse

registrikood 12932698

1 410,00 EUR 44%     2017-08-30 11:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Mooduli tee 4 Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa pindalaga 867 m²

17 600,00 EUR 20%     2017-08-30 12:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 24-71 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,4m2

60 000,00 EUR     2017-08-30 13:00:00
Pilt Bellox Group OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 10636756

400,00 EUR     2017-09-01 10:00:00
Pilt Arivalrent OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11989095

113,00 EUR 25%     2017-09-01 10:00:00
Pilt Eastern Trading Company OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11159123, 2556.00 eurose nimiväärtusega osa,

2 556,00 EUR     2017-09-01 10:00:00
Pilt Vivabonus Group OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12599367, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa,

250,00 EUR     2017-09-01 10:00:00
Pilt Harju Fassaadid OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 14035137, 1250.00 eurose nimiväärtusega osa

100,00 EUR     2017-09-01 10:00:00
Pilt Ecolekter Baltic OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 14156622, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa,

250,00 EUR     2017-09-01 10:00:00
Pilt MD Building Group OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 14233096, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa,

250,00 EUR     2017-09-01 10:00:00
Pilt Lääne maakond, Noarootsi vald, Pürksi küla, Birkas, Nigase Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa pindalaga 0,22 ha.1/12 kaasomandiosa.

2 250,00 EUR 55%     2017-09-06 10:00:00
Pilt Harju maakond, Jõelähtme vald, Iru küla, Kopra tee 2 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 1417m2

180 000,00 EUR     2017-09-06 11:00:00
Pilt Metal Pro OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12985159

100,00 EUR     2017-09-08 10:00:00
Pilt WTGconstruction OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12060591

150,00 EUR     2017-09-08 10:00:00
Pilt WTG Capital OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11235315

150,00 EUR     2017-09-08 10:00:00
Pilt Expomeb OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12848379, 1250.00 eurose nimiväärtusega osa,

150,00 EUR     2017-09-08 10:00:00
Pilt Houzez OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 14238633, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa,

150,00 EUR     2017-09-08 10:00:00
Pilt Altair OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12974463, 2500.00 eurose nimiväärtusega osa.

100,00 EUR     2017-09-08 10:00:00
Pilt OH Commerce Osaühing Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11554730, 40 000 EEK nimiväärtusega osa

250,00 EUR     2017-09-08 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 308-1 Lisa järjehoidjatesse

Hüpoteegiga korter 55,2m2

2 500,00 EUR     2017-09-12 11:00:00
Pilt Harjumaa, Viimsi vald, Pringi küla, Rummu tee 6 Lisa järjehoidjatesse

Majaga kinnistu 1020m2

120 000,00 EUR     2017-09-13 10:00:00
Pilt Harju maakond, Saue linn, Kiviloo tn 28 Lisa järjehoidjatesse

Maja kinnistu-714m2

100 000,00 EUR 38%     2017-09-13 11:00:00
Pilt Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Kivi 2 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 963m2

76 000,00 EUR 53%     2017-09-13 12:00:00
Pilt Raplamaa, Rapla vald, Hagudi küla, Tuuleveski Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 3474m2

110 000,00 EUR     2017-09-13 12:00:00
Pilt Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 61A-15 Lisa järjehoidjatesse

Korter 36,8m2

600,00 EUR 76%     2017-09-13 13:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Visusti küla, Tuumi Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist Hoonetatud 1,9ha kinnistu

1 500,00 EUR 63%     2017-09-13 14:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Puhangu 10-80 Lisa järjehoidjatesse

Kasutusõigusega tuba 15,7m2.

20 000,00 EUR     2017-09-13 15:00:00
Pilt Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 18-2 Lisa järjehoidjatesse

Paarismaja osa eluruum nr. 2, mille üldpind on 126,70 m2

200 000,00 EUR 13%     2017-09-13 16:00:00
Pilt Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 6 ja 8 Lisa järjehoidjatesse

Üldkasutatav maa 5010m2 ja tootmismaa 24m2

35 000,00 EUR 42%     2017-09-13 17:00:00
Pilt Valgamaa, Otepää vald, Vidrike küla, Kõrgemäe Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 60789 m2

110 000,00 EUR 31%     2017-09-20 13:00:00
Pilt Harju maakond, Viimsi vald, Lubja küla, Pärtlemäe tee 5 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 1513m2

23 500,00 EUR     2017-09-20 14:00:00