A B

Arvutiriistvara, seadmed. (#32762)

PiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: suuline
Alghind: 100,00 EUR
1 564,66 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2013-05-30 10:00:00
Pikenev lõpp: 10 minutit
 

Ametlik teadaanne

Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, veebikeskkonnas: https://www.oksjonikeskus.ee/ ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb toimuval elektoonilisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) BIENVENUE OÜ-le kuuluva alljärgneva(d) vallasasja(d):

1. Cisco ASA 5510 tulemüür (1 tk) – 1 – 100.- – 100.-

2. HP DL380G3 server - 2x Xeon 3,06Ghz protsessor, 4GB mälu, 6x73GB kõvakettad (5 tk) – 5 tk – 20.- – 100.-

3. Storagetek L700 andmemassiiv - koos 2x LTO kasutusseade (1 tk) – 1 – 1000.- – 1000.-

4. Cisco Catalyst 2950 kommutaator (2 tk) – 2 tk – 10.- – 20.-

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Tagatisraha määratud ei ole.

Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 30.05.2013. a kl 10:00.

Enampakkumine lõppeb 06.06.2013. a kl 23:59. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg

1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;

2. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 29.05.2013 kell 23.59;

3. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;

4. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras.

5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.

Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ost tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.

Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.

Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.

Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub kokkuleppel teatavitades kohtutäiturile tutvumise soovist tel 683 6391 või e-posti teel kaire.polts@taitur.just.ee. *Vaata pilte: https://kairepolts.auction.ee/.

Pilt Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Lootuse pst 117b-1 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline 31,8m2;1/2

40 375,00 EUR 19%     2017-05-01 12:00:00
Pilt Harjumaa, Keila vald, Klooga alevik, Metsa-Linsi Lisa järjehoidjatesse

maatulundusmaa pindala 8,79 ha.

15 000,00 EUR 77%     2017-05-01 13:00:00
Pilt Harju maakond, Saue linn, Kiviloo tn 28 Lisa järjehoidjatesse

Maja kinnistu-714m2

145 000,00 EUR 9%     2017-05-02 16:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Visusti küla, Tuumi Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist Hoonetatud 1,9ha kinnistu

4 000,00 EUR     2017-05-03 10:00:00
Pilt Maardu linn, Kallasmaa 22-11 Lisa järjehoidjatesse

Korter 39,6m2 koos hüpoteegiga.

2 500,00 EUR     2017-05-03 11:00:00
Pilt Maardu linn, Keemikute 39-73 Lisa järjehoidjatesse

Korter

35 000,00 EUR     2017-05-03 13:00:00
Pilt Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 181-75 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 43,1m2

51 500,00 EUR 14%     2017-05-03 14:00:00
Pilt Harjumaa, Viimsi vald, Leppneeme küla, Karusambla tee 39A ja 39 Lisa järjehoidjatesse

Maatulunduamaa ja elamumaa: 10 811 m2 ja 1228 m2.

90 000,00 EUR 25%     2017-05-03 15:00:00
Pilt Saaremaa, Leisi vald, Täätsi küla, Lasma Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud maatulundusmaa pindalaga 33,82 ha.

37 500,00 EUR 25%     2017-05-03 17:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Planeedi 2-22 Lisa järjehoidjatesse

Korter hüpoteegiga.

25 730,00 EUR     2017-05-03 18:00:00
Pilt Apple MacBook Air A1466 Lisa järjehoidjatesse

Sülearvuti

424,00 EUR 25%     2017-05-08 10:00:00
Pilt Apple iPad4 CDMA Lisa järjehoidjatesse

tahv.elarvuti

278,00 EUR 25%     2017-05-08 11:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Lauripõllu ja Lauri Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Maatulundusmaa 19,92 ha ja 37,09ha

5 000,00 EUR     2017-05-09 12:00:00
Pilt Harjumaa, Kuusalu vald, Liiapeksi küla, Abrami Lisa järjehoidjatesse

1/3 kaasomandist metsamaast 2,74ha.

4 000,00 EUR 73%     2017-05-10 13:00:00
Pilt Põlva maakond, Veriora vald, Verioramõisa küla, Kopli, KOPLI II Lisa järjehoidjatesse

Ärihoone.

10 000,00 EUR 80%     2017-05-10 13:00:00
Pilt BMW 530D*064BAR Lisa järjehoidjatesse

2004;must;võtmed puuduvad.

4 388,00 EUR 32%     2017-05-15 10:00:00
Pilt Renault Magnum* 164MEX Lisa järjehoidjatesse

diisel, ehitusaasta 2000, mootori võimsus 314 kW, mootori maht 11929 cm3.

1 688,00 EUR 32%     2017-05-15 10:00:00
Pilt Mitsubishi Pajero Sport*548MCR Lisa järjehoidjatesse

Mootori tüüp DIISEL, Mootori maht 2477, 2001.a.

3 000,00 EUR     2017-05-15 13:00:00
Pilt Tallinn, Lastekodu tn 10-6 ja Hiiu maakond Pühalepa vald, Lõpe küla, Kontorimaja krt. nr 9 Lisa järjehoidjatesse

1/2 Lastekodu tn korterist ja mõlemale korterile jääb kehtima hüpoteek.

25 000,00 EUR     2017-05-16 12:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kihnu 16-59 Lisa järjehoidjatesse

Korter üldpinnaga 49,70 m2

60 000,00 EUR     2017-05-17 10:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Mooduli tee 4 Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa pindalaga 867 m²

22 000,00 EUR     2017-05-17 11:00:00
Pilt Harju maakond, Paldiski linn, Värvu tee 24 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 1068m2

1 688,00 EUR 58%     2017-05-17 11:00:00
Pilt Tartumaa, Peipsiääre vald, Varnja alevik, Külataguse tee kinnistud. Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära 7 erinevat kinnistut

7 875,00 EUR 61%     2017-05-17 12:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 1/Ringi tee 11 Lisa järjehoidjatesse

Ärimaa 14 520 m²

936 540,00 EUR 25%     2017-05-23 09:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 2/Ringi tee 13 Lisa järjehoidjatesse

Ärimaa 100 % pindalaga 16 239 m²

1 047 415,50 EUR 25%     2017-05-23 10:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Kesk tee 42 Lisa järjehoidjatesse

Tootmis 80% ja ärimaa 21523m2

726 401,25 EUR 25%     2017-05-23 11:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Kesk tee 34 Lisa järjehoidjatesse

Tootmismaa 80 %, ärimaa 20 % kokku pindalaga 9940 m²

335 475,00 EUR 25%     2017-05-23 12:00:00
Pilt Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Tammetalu tn 1 - 2 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kinnistust. Hüpoteek jääb kehtima.

15 000,00 EUR     2017-05-23 13:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Kesk tee 32 Lisa järjehoidjatesse

Tootmismaa 80 %, ärimaa 20 % pindalaga 10 080 m²

340 200,00 EUR 25%     2017-05-23 13:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 8A/Ringi tee 15 Lisa järjehoidjatesse

Ärimaa 100 % pindalaga 4947 m²

319 081,50 EUR 25%     2017-05-23 14:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 8 Lisa järjehoidjatesse

Ärimaa 100 % pindalaga 4331 m².

279 350,00 EUR 25%     2017-05-23 15:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 3A - Veskihoone-Tiigirehi 2 Lisa järjehoidjatesse

Ärimaa pindalaga 2999m2

193 435,50 EUR 25%     2017-05-23 16:00:00
#37571 Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roheline aas 14 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 360m2.

700 000,00 EUR     2017-05-23 17:00:00
Pilt Harjumaa, Saku vald, Jälgimäe küla, Lepa Lisa järjehoidjatesse

maatulundusmaa 6,4ha

800 000,00 EUR     2017-05-23 18:00:00
#37570 Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Ringi tee Lisa järjehoidjatesse

Üldkasutatav maa 100 % pindalaga 12 226 m2.

122 260,00 EUR     2017-05-23 19:00:00
Pilt Harjumaa, Saku vald, Jälgimäe küla, Vaidla Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa pindalaga 3,09 ha

375 112,50 EUR     2017-05-24 09:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Aaviku küla, Kesk tee 27A Lisa järjehoidjatesse

Tootmismaa pindalaga 68 m2

680,00 EUR     2017-05-24 10:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Aaviku küla, Kesk tee L3 Lisa järjehoidjatesse

Transpordimaa 16 217m2

162 170,00 EUR     2017-05-24 11:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee L1 Lisa järjehoidjatesse

Transpordimaa 3113m2

31 130,00 EUR     2017-05-24 12:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee L1 Lisa järjehoidjatesse

Transpordimaa 2948m2

29 480,00 EUR     2017-05-24 13:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Ringi tee L1 Lisa järjehoidjatesse

Transpordimaa pindalaga 12 980m2

128 900,00 EUR     2017-05-24 14:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee L4 Lisa järjehoidjatesse

Transpordimaa pindalaga 597 m2.

5 970,00 EUR     2017-05-24 16:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 4 Lisa järjehoidjatesse

Tootmismaa pindalaga 68 m2

680,00 EUR     2017-05-24 17:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 6 Lisa järjehoidjatesse

Tootmismaa pindalaga 152 m2

1 520,00 EUR     2017-05-24 18:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Kesk tee 5/Tiigi 10 Lisa järjehoidjatesse

Üldkasutatav maa pindalaga 5581 m².

55 810,00 EUR     2017-05-24 19:00:00