A B

Arvutiriistvara, seadmed. (#32762)

PiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: suuline
Alghind: 100,00 EUR
1 564,66 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2013-05-30 10:00:00
Pikenev lõpp: 10 minutit
 

Ametlik teadaanne

Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, veebikeskkonnas: https://www.oksjonikeskus.ee/ ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb toimuval elektoonilisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) BIENVENUE OÜ-le kuuluva alljärgneva(d) vallasasja(d):

1. Cisco ASA 5510 tulemüür (1 tk) – 1 – 100.- – 100.-

2. HP DL380G3 server - 2x Xeon 3,06Ghz protsessor, 4GB mälu, 6x73GB kõvakettad (5 tk) – 5 tk – 20.- – 100.-

3. Storagetek L700 andmemassiiv - koos 2x LTO kasutusseade (1 tk) – 1 – 1000.- – 1000.-

4. Cisco Catalyst 2950 kommutaator (2 tk) – 2 tk – 10.- – 20.-

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Tagatisraha määratud ei ole.

Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 30.05.2013. a kl 10:00.

Enampakkumine lõppeb 06.06.2013. a kl 23:59. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg

1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;

2. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 29.05.2013 kell 23.59;

3. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;

4. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras.

5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.

Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ost tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.

Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.

Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.

Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub kokkuleppel teatavitades kohtutäiturile tutvumise soovist tel 683 6391 või e-posti teel kaire.polts@taitur.just.ee. *Vaata pilte: https://kairepolts.auction.ee/.

Pilt Saaremaa, Leisi vald, Täätsi küla, Lasma Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud maatulundusmaa pindalaga 33,82 ha.

50 000,00 EUR     2017-03-29 10:00:00
Pilt Harju maakond, Paldiski linn, Värvu tee 24 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 1068m2

2 250,00 EUR 44%     2017-03-29 11:00:00
Pilt Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Kivi 2 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 963m2

86 000,00 EUR 46%     2017-03-29 11:00:00
Pilt Misso vald, Rammuka küla, Serviku Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaad 1000m2 ja 5,9 ha

6 750,00 EUR 58%     2017-03-29 12:00:00
Pilt Paldiski linn, Rae 31-15 Lisa järjehoidjatesse

Korter 47,3m2

12 600,00 EUR 24%     2017-03-29 12:00:00
Pilt Tartumaa, Peipsiääre vald, Varnja alevik, Külataguse tee kinnistud. Lisa järjehoidjatesse

7 erinevat kinnistut

10 500,00 EUR 48%     2017-03-29 13:00:00
Pilt Pärnumaa, Koonga vald, Parasmaa küla, Tammevõsa Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Maatulundusmaa 3,7 ha

2 332,50 EUR 62%     2017-03-29 13:00:00
Pilt Tallinn, Miina Härma 10 garaaziboks nr 76 Lisa järjehoidjatesse

garaaz pindalaga 18,2m2

5 500,00 EUR 8%     2017-03-29 14:00:00
Pilt Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Salajõe küla, Puukoja ja Lauda Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Tootmismaa 8828 m2 ja 7994 m2. Ehitisregistri andmetel asuvad kinnistul puukoda, puidukuivati ja laut.

21 095,00 EUR 58%     2017-03-29 15:00:00
Pilt Apple MacBook Air A1466 Lisa järjehoidjatesse

Sülearvuti

564,22 EUR     2017-03-30 11:00:00
Pilt Apple iPad4 CDMA Lisa järjehoidjatesse

tahv.elarvuti

370,23 EUR     2017-03-30 12:00:00
Pilt Super Takso OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.kood 11693517

2 556,00 EUR     2017-04-03 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Astangu tn 56-39 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist korterist üldpinnaga 47,10 m2

1 500,00 EUR     2017-04-03 11:00:00
Pilt Volkswagen Sharan*659VWA Lisa järjehoidjatesse

roheline, WVWZZZ7MZXV011070, bensiin, ehitusaasta 1998;mootor 128 kW, mootori maht 2792 cm3.

150,00 EUR     2017-04-03 11:00:00
Pilt Ford WINDSTAR GL*848AYC Lisa järjehoidjatesse

1997, mootori võimsus 109 kW, mootori maht 2986 cm3. roheline,bensiin,

350,00 EUR     2017-04-03 11:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Helbe tn 12 Lisa järjehoidjatesse

Maja ehitusaluse pinnaga 165m2

140 000,00 EUR 26%     2017-04-03 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Keskuse tn 20-19 Lisa järjehoidjatesse

Hüpoteegiga koormatud 2-toaline korter 42,1m2

25 000,00 EUR     2017-04-03 12:00:00
Pilt Harjumaa, Viimsi vald, Leppneeme küla, Karusambla tee 39A ja 39 Lisa järjehoidjatesse

Maatulunduamaa ja elamumaa: 10 811 m2 ja 1228 m2.

120 000,00 EUR     2017-04-05 10:00:00
Pilt Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 181-75 Lisa järjehoidjatesse

Korter 43,1m2

60 000,00 EUR     2017-04-05 11:00:00
Pilt Paide linn, Telliskivi 17 Lisa järjehoidjatesse

tootmismaa pindalaga 5721 m²

20 000,00 EUR     2017-04-05 12:00:00
Pilt Paide linn, Telliskivi 13 Lisa järjehoidjatesse

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1-korruseline hoone (ühiselamuladu). Tootmismaa pindalaga 2321 m².

20 000,00 EUR     2017-04-05 13:00:00
Pilt Paide linn, Jõe 2 Lisa järjehoidjatesse

1-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga 133 m2.

15 000,00 EUR     2017-04-05 14:00:00
Pilt Järva maakond, Paide linn, Kevade 7-M1 Lisa järjehoidjatesse

mitteeluruum nr. M1, mille üldpind on 171,40 m2

18 000,00 EUR     2017-04-05 15:00:00
Pilt Järva maakond, Paide linn, Kevade 7-M3 Lisa järjehoidjatesse

Mitteeluruum nr. M3, mille üldpind on 90,30 m2

15 000,00 EUR     2017-04-05 16:00:00
Pilt Harju maakond, Saue linn, Kiviloo tn 28 Lisa järjehoidjatesse

Maja kinnistu-714m2

160 000,00 EUR     2017-04-05 17:00:00
Pilt SKI Building& Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12044505

550,00 EUR     2017-04-10 10:00:00
Pilt Loksa linn, Lasteaia tn 5-21 Lisa järjehoidjatesse

Korter 1-toaline 31,9m2.

7 000,00 EUR     2017-04-10 11:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn 4c-8 Lisa järjehoidjatesse

Korter 14,5m2

22 000,00 EUR     2017-04-17 14:00:00
Pilt Lääne maakond,Ridala vald, Mägari küla, Mäealuse Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandis olevast maatulundusmaast pindala 2,32 ha .kinnistul majandushoone.

12 000,00 EUR     2017-04-18 12:00:00