A B

Arvutiriistvara, seadmed. (#32762)

PiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: suuline
Alghind: 100,00 EUR
1 564,66 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2013-05-30 10:00:00
Pikenev lõpp: 10 minutit
 

Ametlik teadaanne

Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, veebikeskkonnas: https://www.oksjonikeskus.ee/ ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.

Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb toimuval elektoonilisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) BIENVENUE OÜ-le kuuluva alljärgneva(d) vallasasja(d):

1. Cisco ASA 5510 tulemüür (1 tk) – 1 – 100.- – 100.-

2. HP DL380G3 server - 2x Xeon 3,06Ghz protsessor, 4GB mälu, 6x73GB kõvakettad (5 tk) – 5 tk – 20.- – 100.-

3. Storagetek L700 andmemassiiv - koos 2x LTO kasutusseade (1 tk) – 1 – 1000.- – 1000.-

4. Cisco Catalyst 2950 kommutaator (2 tk) – 2 tk – 10.- – 20.-

Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Tagatisraha määratud ei ole.

Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 30.05.2013. a kl 10:00.

Enampakkumine lõppeb 06.06.2013. a kl 23:59. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg

1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;

2. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 29.05.2013 kell 23.59;

3. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;

4. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras.

5. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.

Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ost tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.

Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.

Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.

Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.

Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub kokkuleppel teatavitades kohtutäiturile tutvumise soovist tel 683 6391 või e-posti teel kaire.polts@taitur.just.ee. *Vaata pilte: https://kairepolts.auction.ee/.

Pilt Tarleva OÜ Lisa järjehoidjatesse

registrikood 12932698

2 500,00 EUR     2017-06-28 09:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kihnu 16-59 Lisa järjehoidjatesse

Korter üldpinnaga 49,70 m2

55 000,00 EUR 8%     2017-06-28 10:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Liikva küla, Mooduli tee 4 Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa pindalaga 867 m²

17 600,00 EUR 20%     2017-06-28 11:00:00
Pilt Harley-Davidson*65ZT Lisa järjehoidjatesse

Mootorratas, maastikusõiduk 1999a.

11 000,00 EUR     2017-06-30 10:00:00
Pilt Viimsi vald, Rohuneeme küla, Kivineeme tee 7 Lisa järjehoidjatesse

Maja ja kinnistu 1115m2

490 000,00 EUR     2017-06-30 11:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Virbi tn 20-60 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 64,60 m2 koos hüpoteegiga.

27 000,00 EUR     2017-07-03 11:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Amburi tn 10-7 Lisa järjehoidjatesse

Korter 39,60 m2.

4 000,00 EUR     2017-07-03 13:00:00
Pilt Maardu linn, Keemikute 39-73 Lisa järjehoidjatesse

Korter

30 000,00 EUR 14%     2017-07-05 09:00:00
Pilt Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 61A-15 Lisa järjehoidjatesse

Korter 36,8m2

600,00 EUR 76%     2017-07-05 10:00:00
Pilt Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 85 Lisa järjehoidjatesse

1/4 kaasomandiosa elamumaast pindalaga 1585 m2

15 825,00 EUR 68%     2017-07-05 11:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Planeedi 2-22 Lisa järjehoidjatesse

Korter hüpoteegiga.

15 000,00 EUR 42%     2017-07-05 12:00:00
Pilt Harju maakond, Saue linn, Kiviloo tn 28 Lisa järjehoidjatesse

Maja kinnistu-714m2

120 000,00 EUR 25%     2017-07-05 12:00:00
Pilt Harju maakond, Kiili vald, Luige alevik, Kivi 2 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 963m2

79 000,00 EUR 51%     2017-07-05 13:00:00
Pilt Holkri Consult OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 12413434

250,00 EUR     2017-07-05 13:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 32-7 Lisa järjehoidjatesse

Korter 23,4m2

57 500,00 EUR 1%     2017-07-05 14:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Visusti küla, Tuumi Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist Hoonetatud 1,9ha kinnistu

2 250,00 EUR 44%     2017-07-05 15:00:00
Pilt Harjumaa, Viimsi vald, Leppneeme küla, Karusambla tee 39A ja 39 Lisa järjehoidjatesse

Maatulunduamaa ja elamumaa: 10 811 m2 ja 1228 m2.

90 000,00 EUR 25%     2017-07-05 16:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, Lahe tee 11 Lisa järjehoidjatesse

1-korruseline aiamaja ehitisealuse pinnaga 57 m2.

63 000,00 EUR 10%     2017-07-05 17:00:00
Pilt K & N Puukaubanduse osaühing Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 10027810, 1278 eurose nimiväärtusega osa

450,00 EUR 55%     2017-07-10 13:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Laekvere vald, Venevere küla, Tuule Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga. Hoone põlenud.

5 000,00 EUR     2017-07-12 09:00:00
Pilt Valgamaa, Otepää vald, Vidrike küla, Kõrgemäe Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 60789 m2

120 000,00 EUR 25%     2017-07-12 10:00:00
Pilt Harjumaa, Viimsi vald, Lubja küla, Anijärve tee 6 ja 8 Lisa järjehoidjatesse

Üldkasutatav maa 5010m2 ja tootmismaa 24m2

40 000,00 EUR 33%     2017-07-12 11:00:00
Pilt Paide linn, Telliskivi 17 Lisa järjehoidjatesse

tootmismaa pindalaga 5721 m²

18 000,00 EUR 10%     2017-07-12 12:00:00
Pilt Paide linn, Telliskivi 13 Lisa järjehoidjatesse

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 1-korruseline hoone (ühiselamuladu). Tootmismaa pindalaga 2321 m².

18 000,00 EUR 10%     2017-07-12 13:00:00
Pilt Järva maakond, Paide linn, Kevade 7-M3 Lisa järjehoidjatesse

Mitteeluruum nr. M3, mille üldpind on 90,30 m2

13 500,00 EUR 10%     2017-07-12 14:00:00
Pilt Järva maakond, Paide linn, Kevade 7-M1 Lisa järjehoidjatesse

mitteeluruum nr. M1, mille üldpind on 171,40 m2

27 000,00 EUR     2017-07-12 15:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 10/Rotermanni tn 5-12 Lisa järjehoidjatesse

Korter 39,80 m2 koos hüpoteegiga.

55 000,00 EUR     2017-07-12 16:00:00
Pilt Paide linn, Jõe 2 Lisa järjehoidjatesse

1-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga 133 m2.

13 500,00 EUR 10%     2017-07-12 17:00:00
Pilt Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Roopa tn 8-mitteeluruumid nr.10 ja nr. 12 Lisa järjehoidjatesse

2 garaažiboksi

24 000,00 EUR     2017-07-12 18:00:00
Pilt Rapla maakond, Kehtna vald, Lokuta küla Kuuse Lisa järjehoidjatesse

Korter 47,4m2

2 100,00 EUR     2017-07-12 19:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hagudi 22-18 Lisa järjehoidjatesse

Korter 52,8m2 1/1; uus

75 000,00 EUR     2017-07-15 13:00:00
Pilt Saaremaa, Leisi vald, Täätsi küla, Lasma Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud maatulundusmaa pindalaga 33,82 ha.

28 125,00 EUR 44%     2017-07-19 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 2-56 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter üldpind on 64,80 m2 hüpoteegiga

27 000,00 EUR     2017-07-24 11:00:00
Pilt Loksa linn, Lasteaia tn 8-22 Lisa järjehoidjatesse

Korter 47,3 m2

1 000,00 EUR     2017-07-24 12:00:00
Pilt Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lasnamäe tn 24-71 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,4m2

60 000,00 EUR     2017-07-26 10:00:00
Pilt Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 114-13 Lisa järjehoidjatesse

Korter 65,80 m2

70 000,00 EUR     2017-07-26 11:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hagudi 22-19 Lisa järjehoidjatesse

Korter 50m2 1/1 uus

75 000,00 EUR     2017-07-26 12:00:00