A B

Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9-5 ja mitteeluruum nr. 42 (#37848) [müüdud]

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 69 745,00 EUR
1 091 272,12 EEK
Pakkumise samm: 400 EUR
Sissemaks 10%: 6 974,50 EUR
Oksjoni algus: 2017-11-01 16:00:00
Pikenev lõpp: 5 minutit
 
Asukoht: Harju maakond,
Rae vald,
Peetri küla
Aadress: Kuldala tee 9
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 65301:001:1499
Registriosa number: 11314602

Piirangud

Korteriomandeid jääb koormama ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot).
KÜ võlg seisuga 11.10 on 9537€
Korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest.
Nordea Bank AB kasuks seatud hüpoteegi laenujääk on 05.06.2017 a seisuga ligikaudu 58 855 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.

Lisainfo

panipaik:
Objekti tüüp: Mitteeluruum
Omandivorm: Kaasomand
Üldpind (m2): 2,6
Korter:
Objekti tüüp: Korter
Omandivorm: Kaasomand
Ehitusaasta: 2006
Korrus: 2
Krundi suurus (m2): 3241
Tube: 3
Üldpind (m2): 64,3
Korruseid: 4

Oksjoni tingimused

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 31.10.2017 kell 16:00.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34717 ning tasuda tagatisraha 6 974,50 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2017 16:00 oksjonil ID34717 osalemise eest. Kinnisvara: Kuldala tee 9, Rae vald, Harju maakond; Kinnisvara: Kuldala tee 9,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumine algab 01.11.2017 kell 16:00 ja lõpeb 08.11.2017 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.10.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Toivo Täht (isikukood 36105020329) 1/2 kaasomandiosa ja Violeta Truman (isikukood 47111169519) 1/2 kaasomandiosa elamumaast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11314602; asukohaga Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9, mille juurde kuulub 643/22819 mõttelist osa kinnistust pindalaga 3241 m² ja reaalosa eluruum nr. 5, mille üldpind on 64,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 5 ehitis A2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11314202 - 11319502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.08.2006 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 65301:001:1499.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OÜ Kuldala Soojus (registrikood 11175470, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatud tähtajatult ja tasuta kinnistuga püsivalt ühendatud küttetrassi, koos soojusenergia tarnimiseks vajalike lisaseadmetega, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal vastavalt 05.04.2006 lepingu p-le 2 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 11314202 - 11319502. Sisse kantud registriossa 10833402 21.04.2006; siia üle kantud. 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.09.2006.
2. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kokkulepe vastavalt 23.08.2006.a. sõlmitud lepingu punktile viis üks (5.1.) ja lepingu lisaks olevatele plaanidele number viis (5) ja kuus (6). 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.09.2006.
3. Keelumärge Toivo Täht (isikukood 36105020329) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 27.08.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2010.
4. Keelumärge Violeta Truman (isikukood 47111169519) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 21.09.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2015.
5. Hüpoteek summas 1 620 000,00 krooni Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 11318202. Hüpoteek koormab Toivo Täht'i mõttelist osa ja Violeta Truman'i mõttelist osa. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 11314602 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa ning korteriomandi nr 11318202 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa. Sisse kantud 6.11.2006. 23.05.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 8.09.2014.
ning
Toivo Täht (isikukood 36105020329) 1/2 kaasomandiosa ja Violeta Truman (isikukood 47111169519) 1/2 kaasomandiosa elamumaast 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11318202; asukohaga Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 9, mille juurde kuulub 26/22819 mõttelist osa kinnistust pindalaga 3241 m² ja reaalosa mitteeluruum nr. 42, mille üldpind on 2,60 m2 ja mille tähistus plaanil on PP5 ehitis A2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 11314202 - 11319502 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 23.08.2006 kinnistamisavaldusega.
Katastritunnus 65301:001:1499.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks OÜ Kuldala Soojus (registrikood 11175470, Tallinna linn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatud tähtajatult ja tasuta kinnistuga püsivalt ühendatud küttetrassi, koos soojusenergia tarnimiseks vajalike lisaseadmetega, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal vastavalt 05.04.2006 lepingu p-le 2 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistud nr 11314202 - 11319502. Sisse kantud registriossa 10833402 21.04.2006; siia üle kantud. 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 22.09.2006.
2. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kokkulepe vastavalt 23.08.2006.a. sõlmitud lepingu punktile viis üks (5.1.) ja lepingu lisaks olevatele plaanidele number viis (5) ja kuus (6). 23.08.2006 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 25.09.2006.
3. Keelumärge Toivo Täht (isikukood 36105020329) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 27.08.2010 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 15.09.2010.
4. Keelumärge Violeta Truman (isikukood 47111169519) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 21.09.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 30.09.2015.
5. Hüpoteek summas 1 620 000,00 krooni Nordea Bank AB (registrikood 516406-0120) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 11314602. Hüpoteek koormab Toivo Täht'i mõttelist osa ja Violeta Truman'i mõttelist osa. Kaaskoormatud on korteriomandi nr 11314602 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa ning korteriomandi nr 11318202 Toivo Täht'i mõtteline osa ja Violeta Truman'i mõtteline osa. Sisse kantud 6.11.2006. 23.05.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 8.09.2014.
Korter on üldpinnaga 64,30 m2 ja panipaik üldpinnaga 2,60 m2.
Korteri ja panipaiga ühine hind enampakkumisel on 69 745.00 (kuuskümmend üheksa tuhat seitsesada nelikümmend viis) eurot. Korteriomandeid jääb koormama ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot).
Korteriomandite omandamisel kustutatakse mõlemad keelumärked käsutamise keelamiseks. Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta, isiklik kasutusõigus ning ühishüpoteek Nordea Bank AB kasuks summas 1 620 000.00 krooni (103 536.87 eurot) jäävad korteriomandeid koormama.
Korteriühistuseaduse § 7 lõike 3 kohaselt on korteriomandi võõrandamisel korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja poolt tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete eest.
Nordea Bank AB kasuks seatud hüpoteegi laenujääk on 05.06.2017 a seisuga ligikaudu 58 855 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda.

Alghind: 69 745 euro(t).

Omanik: Toivo Täht (isikukood 36105020329); Violeta Truman (isikukood 47111169519)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=34717 ning tasuda tagatisraha 6 974,50 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2017 16:00 oksjonil ID34717 osalemise eest. Kinnisvara: Kuldala tee 9, Rae vald, Harju maakond; Kinnisvara: Kuldala tee 9,“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2017 kell 16:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.10.2017 kell 16:00 ja lõpeb 31.10.2017 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.11.2017 kell 16:00 ja lõpeb 08.11.2017 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri abi Maarja Vainsalu
E-post: maarja.vainsalu@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1203451

Pilt Vasalemma vald, Ämari alevik, Lennu tn 30-21 Lisa järjehoidjatesse

Korter 49,1m2

1 000,00 EUR 60%     2018-09-24 11:00:00
Pilt Tallinn, Nõmme linnaosa, Saarvahtra pst 21-2 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 66m2

48 500,00 EUR     2018-09-26 10:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Koidu 46 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu.

398 000,00 EUR     2018-09-26 11:00:00
Pilt Viljandi maakond, Viljandi linn, C.R. Jakobsoni tn 29 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu pindalaga 797 m²

180 000,00 EUR     2018-09-26 12:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Aia tn 9-15 Lisa järjehoidjatesse

Korter 47,6m2

11 250,00 EUR 25%     2018-09-26 13:00:00
Pilt Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna mnt 13C Lisa järjehoidjatesse

1/3 kaasomandiosa suurusega 1253m2

65 000,00 EUR     2018-09-26 14:00:00
Pilt Cadest Prof OÜ Lisa järjehoidjatesse

100 % osaühingu osakapitalist.

1 920,00 EUR 25%     2018-09-26 15:00:00
Pilt OÜ Kiirraha Lisa järjehoidjatesse

50 % osaühingu osakapitalis

960,00 EUR 25%     2018-09-26 16:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik, Keila tee 1-2/3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 55,1m2 enampakkumisel koos hüpoteegiiga.

2 813,00 EUR 44%     2018-10-01 10:00:00
Pilt Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamba küla, Järve Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu.

38 880,00 EUR 57%     2018-10-01 11:00:00
Pilt Harju maakond, Loksa linn, Posti tn 7-2 Lisa järjehoidjatesse

korter 62,7m2

6 000,00 EUR 25%     2018-10-10 10:00:00
Pilt Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kasepää alevik, Rootsi 15 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa kinnistu pindalaga 1,16ha.

4 500,00 EUR 70%     2018-10-10 11:00:00
Pilt Lääne maakond, Noarootsi vald, Pürksi küla, Birkas, Nigase Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa pindalaga 0,22 ha.1/12 kaasomandiosa.

750,00 EUR 85%     2018-10-10 12:00:00
Pilt Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Randla 8-20 Lisa järjehoidjatesse

Korter 36,2m2 36,2m2; 2/4

42 000,00 EUR 30%     2018-10-10 13:00:00
Pilt Harju maakond, Paldiski linn, Sadama 15-11 Lisa järjehoidjatesse

47,8m2 Remonti vajav.

9 000,00 EUR 50%     2018-10-10 14:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Eipri küla, Taanieli Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu. 10750m2

1 913,00 EUR 62%     2018-10-11 14:00:00
Pilt Harju maakond, Saue vald, Kaasiku küla, Metsanurga AÜ 20 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud elamumaa 881m2

30 000,00 EUR 25%     2018-10-17 11:00:00
Pilt Harju maakond, Viimsi vald, Püünsi küla, Meremärgi tee 22 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu 1809m2

135 000,00 EUR 6%     2018-10-17 12:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

55 000,00 EUR 27%     2018-10-17 13:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Kursi küla, kinnistu Kurvi ja kinnistu Randla Lisa järjehoidjatesse

hoonestatud elamumaa 8998 m2 ja 4534 m2

13 500,00 EUR 64%     2018-10-17 14:00:00