A B

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 36-62 (#38798)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 128 000,00 EUR
2 002 764,80 EEK
Sissemaks 1%: 1 280,00 EUR
Oksjoni algus: 2019-10-15 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Harju maakond,
Tallinna linn,
Kesklinna linnaosa
Aadress: Maakri tn 36
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 78401:104:0790
Registriosa numbrid: 10653301,
10662801

Kirjeldus

Korter 74,4m2

Piirangud

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub isiklik kasutusõigus Leelo Tael (isikukood 48203220241) kasuks; käsutamise keelumärge; hüpoteek Leelo Tael (isikukood 48203220241) kasuks; hüpoteek Hiie-Mai Niitenberg (isikukood 45901220235) kasuks kustutamisele. Muud märked (märked 1, 2, 3, 6, 7) kustutamisele ei kuulu.
Danske Bank A/S kasuks seatud hüpoteegiga tagatud nõude summa seisuga 05.09.2019 on 27 108.50 eurot. Nimetatud summa on ajas muutuv.

Leelo Tael on avaldanud 08.06.2018: "Käesolevaga teatan, et minule novembris 2010.a. kasutada antud korteris Maakri tn 36-62 olev vallasvara kuulub minule. Lisas on minu omad vannitoa kapid, elutubade ja köögi kapid ning minu poolt ostetud ka garderoobi riiulid ja muu sisustus".

Lisainfo

Korrus: 11
Krundi suurus (m2): 1389
Tube: 3
Üldpind (m2): 74,4

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48548 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 12:00 oksjonil ID48548 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Maakri tn 36, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2019 kell 10:20 ja lõpeb 15.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 13:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 16.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel MATI TAEL'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 10653301 kantud elamumaa 90%, ärimaa 10%, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 36-62, mille koosseisu kuulub 744/81929 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 62, mille üldpind on 74,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 62. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 10647201 - 10664401. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 23.12.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Reaalservituut, mis on kantud registriosa nr 106643 3. jakku. Katastritunnus 78401:104:0790. 3-toaline, sissepääsu korrus 11, eluruumi pind 74.4 m2.
Kinnisasjale on seatud:
1) Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus 18.09.2001 lepingu punktis 4 ja 5 kokkulepitud sisuga osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857, Tallinn) kasuks. Kinnistute ühendamisel registriosast 40715 üle kantud registriossa 4424; siia üle kantud 26.03.2003. 30.03.2005 kinnistamisavalduse alusel muudatus sisse kantud 25.05.2005.
2) Tasuline kasutusvaldus teisele järjekohale väliparkla kasutamiseks tähtajaga üheksakümmend üheksa (99) aastat vastavalt 30.04.2002 lepingu punktile 2, OÜ Plasma Project (reg.kood 10819988 Tallinn) kasuks. 23.12.2002 kinnistamisavalduse alusel registriosa 4424 sulgemisel korteriomanditeks jagamisel siia üle kantud 26.03.2003.
3) Tasuta isiklik kasutusõigus kolmandale järjekohale tähtajaga kolmkümmend (30) aastat soojusvõrgu ja -kaevude ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal laiusega kaks (2) meetrit mõlemale poole tehnorajatise välimisest servast, mille paiknemine on 07.05.2002 lepingu lisaks oleval plaanil tähistatud rohelisega vastavalt 07.05.2002 lepingu punktile 2 ning nimetatud lepingu lisaks olevale plaanile Aktsiaselts Tallinna Soojus (reg.kood 10026398 Tallinn) kasuks. 23.12.2002 kinnistamisavalduse alusel registriosa 4424 sulgemisel korteriomanditeks jagamisel siia üle kantud 26.03.2003.
4) Isiklik kasutusõigus Leelo Tael (isikukood 48203220241) kasuks. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 17.11.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.11.2010.
5) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts, Hiie-Mai Niitenberg (isikukood 45901220235) kasuks. 10.06.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 1.07.2014.
6) Hüpoteek summas üks miljon seitsesada viiskümmend tuhat krooni AS Sampo Pank (reg.kood 10040839), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. Sisse kantud 08.09.2003; 22.10.2004 kinnistamisavalduse alusel muudatus sisse kantud 03.11.2004.
7) Hüpoteek summas seitsesada viiskümmend tuhat krooni AS Sampo Pank (reg.kood 10040839), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 22.10.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 03.11.2004.
8) Hüpoteek summas 2 000 000,00 krooni Leelo Tael (isikukood 48203220241) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 9.02.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 22.02.2007.
9) Kohtulik hüpoteek summas 657 445,00 krooni Hiie-Mai Niitenberg (isikukood 45901220235) kasuks. 20.01.2010 kohtumääruse, 14.05.2010 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 17.05.2010.

NB! Kinnisasja võõrandamisel kuulub isiklik kasutusõigus Leelo Tael (isikukood 48203220241) kasuks; käsutamise keelumärge; hüpoteek Leelo Tael (isikukood 48203220241) kasuks; hüpoteek Hiie-Mai Niitenberg (isikukood 45901220235) kasuks kustutamisele. Muud märked (märked 1, 2, 3, 6, 7) kustutamisele ei kuulu.
Danske Bank A/S kasuks seatud hüpoteegiga tagatud nõude summa seisuga 05.09.2019 on 27 108.50 eurot. Nimetatud summa on ajas muutuv.

Leelo Tael on avaldanud 08.06.2018: "Käesolevaga teatan, et minule novembris 2010.a. kasutada antud korteris Maakri tn 36-62 olev vallasvara kuulub minule. Lisas on minu omad vannitoa kapid, elutubade ja köögi kapid ning minu poolt ostetud ka garderoobi riiulid ja muu sisustus".

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.
Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

Alghind: 128 000 euro(t).

Omanik: Mati Tael (isikukood 35606230246)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48548 ning tasuda tagatisraha 200 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 12:00 oksjonil ID48548 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Maakri tn 36, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.09.2019 kell 10:20 ja lõpeb 15.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 13:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 09.10.2019. a kell 14:00 ja 14.10.2019. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2010/4416
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Noor
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1520004
Seotud teadaanded:Menetlus 025/2010/4416
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1519676)

Pilt Harju maakond, Maardu linn, Karikakra tee 32/Aasnurmiku tee 21 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistut jäävad koormama hüpoteegid kokku 128 999.27 eurot

15 000,00 EUR 75%     2020-06-03 10:00:00