A B

Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Pihlaka-Kuru (#38800)

PiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 84 380,00 EUR
1 320 260,11 EEK 44%
Sissemaks 10%: 8 438,00 EUR
Oksjoni algus: 2019-10-16 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnus: 82602:004:0293
Registriosa number: 7874750

Kirjeldus

Hoonestatud kinnistu 2.01ha

Piirangud

Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.

Lisainfo

Ehitusaasta: 2007
Krundi suurus (m2): 20100
Tube: 4
Üldpind (m2): 133,6
Kandekonstruktsioon: puit
Korruseid: 2

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48745 ning tasuda tagatisraha 8 438 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 10:00 oksjonil ID48745 osalemise eest. Kinnisvara: Pihlaka-Kuru, Pärnu linn, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.09.2019 kell 10:30 ja lõpeb 15.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 600 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.09.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Osaühing TEN-TEAM (registrikood 10539929) omandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7874750, asukohaga Pärnu maakond, Pärnu linn, Värati küla, Pihlaka-Kuru; pindalaga 2,01 ha.
Katastritunnus 82602:004:0293.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857) kasuks. Kasutusõigus elektripaigaldise püstitamiseks ja edasiseks talumiseks muuhulgas elektripaigaldise ehitamiseks s.h rekonstrueerimiseks, teenindamiseks, korrashoiuks hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, remontimiseks elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses vastavalt 26.07.2007. sõlmitud lepingu punktile 4 ning vastavalt lepingu lisaks olevale plaanile. Kaaskoormatud kinnistu nr 626106. Sisse kantud registriossa 626106 15.08.2007; siia üle kantud. 11.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.05.2017.
2. Kinnistu on koormatud looduskaitseseaduse § 16 lõikes 5 sätestatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks. Registriossa nr 626106 sisse kantud 22.02.2011, siia üle kantud. 11.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 18.05.2017.
3. Keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks Külli Müürsepp, kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 15.11.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.11.2018.
4. Kohtulik hüpoteek summas 11 247,22 eurot Argo Sieger kasuks. 6.06.2018 kohtumääruse alusel sisse kantud 11.06.2018.
Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 2-korruseline hoone, ehitisealuse pinnaga 96,9 m2.
Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek. Isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks osaühing Jaotusvõrk kasuks ja ostueesõigus Eesti Vabariigi kasuks jäävad kinnistut koormama.
Vara alghind kordusenampakkumisel 84 380.00 (kaheksakümmend neli tuhat kolmsada kaheksakümmend viis) eurot.

Alghind: 84 380 euro(t). Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning seatud hüpoteek.

Omanik: Ten-Team OÜ (registrikood: 10539929)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48745 ning tasuda tagatisraha 8 438 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 10:00 oksjonil ID48745 osalemise eest. Kinnisvara: Pihlaka-Kuru, Pärnu linn, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.09.2019 kell 10:30 ja lõpeb 15.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.10.2019 kell 10:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 600 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval täitemenetluse seadustiku § 93 lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kinnisasja omandamisel laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 156 ülamärkes 1 toodut.
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2018/2270
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Dorrit Okas
E-post: okas.dorrit@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1523335
Seotud teadaanded:Menetlus 008/2018/2270
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1497412)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1507308)

Pilt Harju maakond, Maardu linn, Karikakra tee 32/Aasnurmiku tee 21 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistut jäävad koormama hüpoteegid kokku 128 999.27 eurot

15 000,00 EUR 75%     2020-06-03 10:00:00