A B

Maardu linn, Kallasmaa 28-16 (#38904)

Oksjon jääb ära!

Pilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 29 000,00 EUR
453 751,40 EEK
Sissemaks 10%: 2 900,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-01-15 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Harju maakond,
Maardu linn
Aadress: Kallasmaa tn 28
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 44603:003:0290
Registriosa number: 7559502

Piirangud

Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks.

Lisainfo

Objekti tüüp: Korter
Korrus: 1
Tube: 1
Üldpind (m2): 27
Korruseid: 3

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida https://www.oksjonikeskus.ee/toimikud/view/?toimik=008%2F2019%2F352 Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha, mille suurus on 10 % müüdava vara alghinnast kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012. Alles peale tagatisraha laekumist kohtutäituri kontole võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha.
Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
• Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
• Tagatisraha – 2900.00 eurot - tuleb tasuda kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012, selgitusse palun märkida "tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi". Tagatisraha tasumise tähtaeg on 14.01.2020 a kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.
• Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 14.01.2020 a kell 10:00.
• Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta;
• Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Juhul kui pakkujat esindab volitatud esindaja, siis tuleb kohtutäiturile hiljemalt tagatisraha tasumise tähtajaks esitada volikiri..

Enampakkumisele registreerimine algab 18.12.2019 kell 11:00 ja lõpeb 14.01.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 22.01.2010 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2900 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 18.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel www.oksjonikeskus.ee vara:
Grigori Tšekušen (isikukood 37003180344) omandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7559502, asukohaga Maardu linn, Kallasmaa 28, mille juurde kuulub 270/8524 mõttelist osa kinnisasjast pindalaga 1146,0 m2 ja eriomandi ese eluruum nr 16, mille üldpind on 27,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 16. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 7558002 - 7560302. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 4.09.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Katastritunnus 44603:003:0290.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Maardu linn, Kallasmaa tn 28 korteriühistu (registrikood 80520216), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 19.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.02.2019.
Korter üldpinnaga 27,00 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks.

Alghind: 29000 euro(t).

Omanik: GRIGORI TŠEKUŠEN (isikukood 37003180344)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida https://www.oksjonikeskus.ee/toimikud/view/?toimik=008%2F2019%2F352 Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha, mille suurus on 10 % müüdava vara alghinnast kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012. Alles peale tagatisraha laekumist kohtutäituri kontole võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha.
Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
• Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
• Tagatisraha – 2900.00 eurot - tuleb tasuda kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012, selgitusse palun märkida "tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi". Tagatisraha tasumise tähtaeg on 14.01.2020 a kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.
• Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 14.01.2020 a kell 10:00.
• Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta;
• Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Juhul kui pakkujat esindab volitatud esindaja, siis tuleb kohtutäiturile hiljemalt tagatisraha tasumise tähtajaks esitada volikiri..

Enampakkumisele registreerimine algab 18.12.2019 kell 11:00 ja lõpeb 14.01.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 22.01.2010 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2900 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2019/352
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande number 1559017
Seotud teadaanded:Menetlus 008/2019/352
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1558867)

#39200 Tulirelvad Lisa järjehoidjatesse

60 nimetust

10 000,00 EUR     2020-09-28 11:00:00
Pilt Honda Civic,'680BPG Lisa järjehoidjatesse

must, mootori tüüp diisel, ehitusaasta 2006, mootori võimsus 103 kW, mootori maht 2204 cm3.

580,00 EUR     2020-09-29 12:00:00
Pilt Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla, Kivilossi Lisa järjehoidjatesse

Ärimaa 1665m2 hoonestatud

115 000,00 EUR     2020-09-30 10:00:00
#39189 Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 4 - 7 Lisa järjehoidjatesse

Korter 47,4m2

18 750,00 EUR 25%     2020-10-01 12:00:00
#39163 Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Viljandi mnt 16-14 Lisa järjehoidjatesse

Korter 43,1m2

4 500,00 EUR 36%     2020-10-05 13:00:00
#39198 1/4 mõttelise osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Kohtutäiturile teadaolevalt kuulub pärandvara ühisuse koosseisu: kinnisasi reg.osa nr 284801, asukohaga Tuuleveski tn 36, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond,

37 500,00 EUR 25%     2020-10-05 13:00:00
Pilt Harju maakond, Kose vald, Viskla küla, Tiiu, Kuusiku Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu

55 000,00 EUR     2020-10-06 12:00:00
Pilt Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Tootsi tee 1 Lisa järjehoidjatesse

Ärimaa 3028m2

100 000,00 EUR 20%     2020-10-07 10:00:00
Pilt Harju maakond, Viimsi vald, Pärnamäe küla, Soosepa tee 19-3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 3-tuba,80,3m2; 2/2

121 000,00 EUR 11%     2020-10-07 11:00:00
#39201 Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Mäe tn 21 - 3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 63,1m2

300,00 EUR     2020-10-08 12:00:00
#39203 Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 68-28 Lisa järjehoidjatesse

eluruum nr. 28, mille üldpind on 43,80

41 091,00 EUR     2020-10-12 12:00:00
#39193 Mõtteline osa pärandvara ühisusest Lisa järjehoidjatesse

Pärandvara koosseisu kuulub kinnisvara.

10 548,00 EUR 58%     2020-10-12 13:00:00
Pilt Fiat Punto Lisa järjehoidjatesse

Eestis liiklusregistris arvele võtmata

315,00 EUR 10%     2020-10-14 10:00:00
Pilt Ford Focus C-Max Lisa järjehoidjatesse

puudub kindlustus,ülevaatus,võtmed.

315,00 EUR 10%     2020-10-14 11:00:00
#39197 Harju maakond, Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 3 - 52 Lisa järjehoidjatesse

Korter mille üldpind on 47,50 m2

15 000,00 EUR 40%     2020-10-14 12:00:00
Pilt Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Roopa tn 9 Lisa järjehoidjatesse

½ mõtteline osa elamust. hoonestusõigus tähtajaga 25 aastat,

1 500,00 EUR 75%     2020-10-15 12:00:00
#39195 Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla, Siili Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 4994m2. Ehitisregistris andmed puuduvad.

2 000,00 EUR     2020-10-19 12:00:00
#39196 Põlva maakond, Põlva vald, Säkna küla, Siilu Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa pindala 3917 m2

2 500,00 EUR     2020-10-19 12:00:00
#39190 Uueraua, Märjandi küla, Järva vald, Järva maakond Lisa järjehoidjatesse

1/32 kaasomandist elamumaa üldpinnaga 3108 m2

675,00 EUR     2020-10-22 12:00:00
#39191 Harju maakond, Maardu linn, Orumetsa tn 9-3 Lisa järjehoidjatesse

Korter 61,3m2

27 000,00 EUR     2020-10-26 13:00:00
#39192 Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus tn 9 - 43 Lisa järjehoidjatesse

Korter 36,7m2

638,00 EUR 68%     2020-10-26 13:00:00