A B

Maardu linn, Kallasmaa 28-16 (#38904)

Oksjon jääb ära!

Pilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 29 000,00 EUR
453 751,40 EEK
Sissemaks 10%: 2 900,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-01-15 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Harju maakond,
Maardu linn
Aadress: Kallasmaa tn 28
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 44603:003:0290
Registriosa number: 7559502

Piirangud

Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks.

Lisainfo

Objekti tüüp: Korter
Korrus: 1
Tube: 1
Üldpind (m2): 27
Korruseid: 3

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida https://www.oksjonikeskus.ee/toimikud/view/?toimik=008%2F2019%2F352 Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha, mille suurus on 10 % müüdava vara alghinnast kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012. Alles peale tagatisraha laekumist kohtutäituri kontole võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha.
Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
• Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
• Tagatisraha – 2900.00 eurot - tuleb tasuda kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012, selgitusse palun märkida "tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi". Tagatisraha tasumise tähtaeg on 14.01.2020 a kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.
• Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 14.01.2020 a kell 10:00.
• Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta;
• Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Juhul kui pakkujat esindab volitatud esindaja, siis tuleb kohtutäiturile hiljemalt tagatisraha tasumise tähtajaks esitada volikiri..

Enampakkumisele registreerimine algab 18.12.2019 kell 11:00 ja lõpeb 14.01.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 22.01.2010 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2900 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 18.12.2019
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel www.oksjonikeskus.ee vara:
Grigori Tšekušen (isikukood 37003180344) omandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 7559502, asukohaga Maardu linn, Kallasmaa 28, mille juurde kuulub 270/8524 mõttelist osa kinnisasjast pindalaga 1146,0 m2 ja eriomandi ese eluruum nr 16, mille üldpind on 27,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 16. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 7558002 - 7560302. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 4.09.2002 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Katastritunnus 44603:003:0290.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Maardu linn, Kallasmaa tn 28 korteriühistu (registrikood 80520216), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 19.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.02.2019.
Korter üldpinnaga 27,00 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks.

Alghind: 29000 euro(t).

Omanik: GRIGORI TŠEKUŠEN (isikukood 37003180344)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida https://www.oksjonikeskus.ee/toimikud/view/?toimik=008%2F2019%2F352 Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha, mille suurus on 10 % müüdava vara alghinnast kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012. Alles peale tagatisraha laekumist kohtutäituri kontole võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. Tagatisraha ei pea maksma riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha.
Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
• Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
• Tagatisraha – 2900.00 eurot - tuleb tasuda kohtutäitur Mati Kadak ametialasele kontole SEB Pangas EE72 1010 0101 2756 6012, selgitusse palun märkida "tagatisraha, kinnisasja aadress, osaleja nimi". Tagatisraha tasumise tähtaeg on 14.01.2020 a kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata.
• Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb 14.01.2020 a kell 10:00.
• Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta;
• Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Juhul kui pakkujat esindab volitatud esindaja, siis tuleb kohtutäiturile hiljemalt tagatisraha tasumise tähtajaks esitada volikiri..

Enampakkumisele registreerimine algab 18.12.2019 kell 11:00 ja lõpeb 14.01.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.01.2020 kell 10:00 ja lõpeb 22.01.2010 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2900 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2019/352
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande number 1559017
Seotud teadaanded:Menetlus 008/2019/352
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1558867)

Pilt Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Puru tee 20-69 Lisa järjehoidjatesse

Korter 28m2

2 658,00 EUR 68%     2020-02-03 12:00:00
Pilt Osaühing Relani Arendus Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.11283136

2 684,00 EUR     2020-02-03 13:00:00
Pilt BMW 325I *342BLH Lisa järjehoidjatesse

Tehnilisest seisukorrast teave puudub. Süüte-ja ukseluku võtmeid puuduvad

1 215,00 EUR 39%     2020-02-04 10:00:00
Pilt Astorya OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 14385736, 2500 eurose nimiväärtusega osa, mis on registreeritud äriregistris võlgniku nimele

145,00 EUR     2020-02-04 11:00:00
Pilt Citroen Jumper*342JAP Lisa järjehoidjatesse

Sõidukil puudub on kehtiv tehnoülevaatus ning samuti puudub liikluskindlustuse leping..

225,00 EUR 70%     2020-02-05 12:00:00
Pilt Tormilennuk OÜ Lisa järjehoidjatesse

Registrikood 12986704, 2500.00 euro nimiväärtusega osa, mis moodustab 20 % osaühingu osakapitalist.

750,00 EUR 60%     2020-02-05 13:00:00
Pilt Harju maakond, Harku vald, Türisalu küla, Kosmose tee 23 Lisa järjehoidjatesse

Ehitusjärgus maja. Kinnistu 844m2.

56 750,00 EUR 19%     2020-02-05 15:00:00
Pilt Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 32-4 Lisa järjehoidjatesse

Korter 55m2

90 750,00 EUR 34%     2020-02-05 16:00:00
Pilt Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kasepää alevik, Rootsi 15 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandiosa kinnistu pindalaga 1,16ha.

2 550,00 EUR 83%     2020-02-05 16:00:00
Pilt Maardu linn, Kallasmaa 20-23 Lisa järjehoidjatesse

Korter 36,9m2

44 000,00 EUR     2020-02-05 17:00:00
Pilt Peugeot Partner*459MDH Lisa järjehoidjatesse

Kaubik

305,00 EUR 32%     2020-02-10 10:00:00
Pilt Renault Master*345BMG Lisa järjehoidjatesse

valge, diisel, ehitusaasta 2010, mootori võimsus 74 kW, mootori maht 2299 cm3.

5 100,00 EUR 15%     2020-02-18 11:00:00
Pilt Saepink-laud, mudel SI300N Lisa järjehoidjatesse

N8387,KG85, constr. Year 2001 MatrAB/ 144935, Type SI 300N ref 081729 CompR013101 N8387.

1 800,00 EUR 10%     2020-02-18 11:00:00
Pilt Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 195-70 Lisa järjehoidjatesse

1-toaline korter 29,9m2; 4/5

56 000,00 EUR     2020-02-19 11:00:00
Pilt Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Sadama tn 19-23 Lisa järjehoidjatesse

Korter 2-toaline; 40m2;2/4

16 000,00 EUR     2020-02-19 12:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Aruküla, Ilumetsa Lisa järjehoidjatesse

Hoonestamata maatulundusmaa 21,41ha

32 700,00 EUR     2020-02-19 13:00:00
Pilt Harju maakond, Maardu linn, Karikakra tee 32/Aasnurmiku tee 21 Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu pindalaga 857m2 Hüpoteegiga.

18 990,00 EUR 68%     2020-02-19 14:00:00
Pilt Maardu linn, Nurga tn 7-M6 Lisa järjehoidjatesse

Mitteeluruum 44,3m2

33 000,00 EUR 6%     2020-02-19 15:00:00
Pilt Järva maakond, Järva vald, Esna küla, Jaama tn 2 Lisa järjehoidjatesse

Jahu-ja saeveski ja veskiomaniku villa. Renoveerimist vajav.

35 000,00 EUR 53%     2020-02-19 16:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 106-91 Lisa järjehoidjatesse

Korter 142,6m2 5-tuba 8-korrus

110 080,00 EUR 36%     2020-02-25 12:00:00