A B

Tulirelvad (#38964)

Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 1,00 EUR
15,65 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-03-17 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16b ,Tallinn

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 28.02.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda | Aadress: Tartu mnt 16 (IV korrus), 10117 Tallinn | E-post: info@oksjonikeskus.ee
www.oksjonikeskus.ee vara:
Täitetoimingust (vara enampakkumisest) teatamine
1. Võlgnik DERMIS OÜ (12661824) suhtes on algatatud täitemenetlus. Täitemenetluse algatamise aluseks on Maksu- ja Tolliameti 30.01.2017 otsus nr 12.2-3/035461-12 ja sissenõudja MAKSU- JA TOLLIAMET avaldus.
Nõude sisu: maksuotsus. Nõude suurus: 99045.45 eurot, millele lisanduvad järgmised täitekulud: kohtutäituri tasu summas 9509.23 eurot (sh käibemaks 20%: 1584.87 eurot) (alus: kohtutäituri seaduse § 35), menetluse alustamise tasu 72.00 eurot (sh käibemaks 20%: 12.00 eurot) (alus: kohtutäituri seaduse § 34) ja täitemenetluse läbiviimise kulud summas 0.58 eurot (sh käibemaks 20%: 0.10 eurot) (alus: täitemenetluse seadustik § 37). Võlgnetava summa suurus kokku: 108627.26 eurot. Täiteasi 052/2017/586

2. Ülemiste Center OÜ esitas 28.01.2019 taotluse võlgniku arestitud varast pandiõiguse alusel 08.04.2014 üürilepingust nr U 527 tuleneva nõude täitmist summas 94381.69 eurot, seisuga 30.06.2017.

Käesolevaga teavitab kohtutäitur järgmisest täitetoimingust:
Kohtutäitur Kaire Põlts müüb DERMIS OÜ´le kuuluva alljärgneva vara elektroonilisel kordusenampakkumisel:
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 17.03.2020 kl 10:00.
Enampakkumine lõppeb 24.03.2020 kl 10:00.

DERMIS OÜ (12661824) kuuluv alljärgnev vallasvara:

Jrk nr Arestitud vara nimetus, lühikirjeldus ja asukoht tk Vara hind
1 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Luger Luger-22 22LR|toll Tehase nr: 001022
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225033
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 383 EUR
2 Tsiviilrelv Sileraudne püss IŽ IŽ-27-M 12|GA; 12|GA Tehase nr: 012713941
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224901
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Politsei märkus:karbis puitosa puudu
1 85 EUR
3 Tsiviilrelv Sileraudne püss Luger Luger-104-A 12|GA; 12|GA Tehase nr: 01S11300
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224770
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1105 EUR
4 Tsiviilrelv Vintraudne püss IŽ IŽ-18-MH 308 Win|toll Tehase nr: 021803425
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224903
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 103 EUR
5 Tsiviilrelv Vintraudne püss Browning Browning-Eurobolt 308 Win|toll Tehase nr: 02199MN351
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224801
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 723 EUR
6 Tsiviilrelv Kombineeritud püss IŽ IŽ-94 12|GA; 222 Rem|toll Tehase nr: 029402046B
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224714
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 272 EUR
7 Tsiviilrelv Kombineeritud püss IŽ IŽ-94 12|GA; 222 Rem|toll Tehase nr: 029402314B
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224724
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 272 EUR
8 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 300WinMag|toll Tehase nr: 1053662
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225023
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1615 EUR
9 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 30-06|toll Tehase nr: 1064876
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224715
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1615 EUR
10 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1064930
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224905
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1615 EUR
11 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1064942
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225024
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1615 EUR
12 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066846
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224807
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1267 EUR
13 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Classic 9,3x62|mm Tehase nr: 1066856
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224906
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1267 EUR
14 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066866
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225026
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1267 EUR
15 Tsiviilrelv Vintraudne püss Mannlicher Mannlicher-Pro-Hunter 9,3x62|mm Tehase nr: 1066889
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224907
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1267 EUR
16 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13142
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224851
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 850 EUR
17 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13143
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224856
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 850 EUR
18 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MN13147
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224860
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 850 EUR
19 Tsiviilrelv Sileraudne püss Browning Browning-Phoenix 12|GA Tehase nr: 113MP19244
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225051
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 850 EUR
20 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-P-2000 9x19|mm Tehase nr: 116-035904
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 195655
Relva ja isiku seose algus: 24.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 24.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
21 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-45 45 ACP|toll Tehase nr: 126-003933
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 204862
Relva ja isiku seose algus: 24.11.2016
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 06.12.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
22 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000-Light 30-06|toll Tehase nr: 134-007370
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224982
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
Märkus:salveta
1 595 EUR
23 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 308 Win|toll Tehase nr: 134-010496
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224796
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
24 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011540
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225461
Relva ja isiku seose algus: 23.01.2019
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Täiteasja nr: 052-2017-586
1 680 EUR
25 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011541
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224859
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
26 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 9,3x62|mm Tehase nr: 134-011542
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224867
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
27 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012364
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224814
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
28 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012366
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224813
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
29 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012367
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224815
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
30 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012368
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224810
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
31 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-SLB-2000 30-06|toll Tehase nr: 134-012370
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224777
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR
32 tsiviilrelv Vintraudne püss Anschütz Anschütz-1448 22LR|toll Tehase nr: 1457402
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224979
Relva ja isiku seose algus: 19.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586

1 850 EUR
33 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-38 38 Special|toll Tehase nr: 1550113
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225035
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 213 EUR
34 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-38 38 Special|toll Tehase nr: 1550114
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225034
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 213 EUR
35 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Weihrauch Weihrauch-HW-3 22 Mag|toll Tehase nr: 1626334
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225005
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 213 EUR
36 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Heckler-Koch Heckler-Koch-P-7-M-13 9x19|mm Tehase nr: 17-094716
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225003
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 680 EUR

38 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Browning Browning-Baby 6,35 mm Br|mm Tehase nr: 205NZ01229
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225043
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 170 EUR
39 Tsiviilrelv Vintraudne püstol Lorcin Lorcin-L-380-B 9 mm Br short|mm Tehase nr: 301509
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 196417
Relva ja isiku seose algus: 31.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 31.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 293 EUR
40 Tsiviilrelv Relvaraud Blaser Blaser-K-95 30 R Blaser|toll Tehase nr: 3/100722
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225052
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelva oluline osa
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 213 EUR
41 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x65R|mm Tehase nr: 3/100736
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225054
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 2550 EUR
42 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x65R|mm Tehase nr: 3/100737
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225030
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 2550 EUR
43 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 8x57 IRS|mm Tehase nr: 3/100746
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224840
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 2550 EUR
44 Tsiviilrelv Relvaraud Blaser Blaser-K-95 5,6x50 Rem Mag|mm Tehase nr: 3/100759
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224834
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelva oluline osa
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 213 EUR
45 Tsiviilrelv Relvaraud Blaser Blaser-K-95 5,6x50 Rem Mag|mm Tehase nr: 3/100760
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224820
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelva oluline osa
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 213 EUR
47 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x57R|mm Tehase nr: 3/101749
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225007
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 2550 EUR
48 Tsiviilrelv Sileraudne püss Belgia Belgia 12|GA; 12|GA Tehase nr: 3604/1926
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 196100
Relva ja isiku seose algus: 26.07.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 26.07.2017
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 383 EUR
49 Tsiviilrelv Vintraudne revolver Colt Colt-Police 38 Special|toll Tehase nr: 364970
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225040
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 298 EUR
50 Tsiviilrelv Vintraudne püss Blaser Blaser-K-95 7x57R|mm Tehase nr: 3/97450
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224884
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 2550 EUR
52 Tsiviilrelv Vintraudne püss Heckler-Koch Heckler-Koch-USC 45 ACP|toll Tehase nr: 47-007868
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224858
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 2550 EUR
53 Tsiviilrelv Vintraudne püss Browning Browning-Eurobolt 300WinMag|toll Tehase nr: 51286MN354
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224779
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 723 EUR
54 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 12|GA; 12|GA Tehase nr: 58703
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224992
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1105 EUR
55 Tsiviilrelv Sileraudne püss Ege Ege 12|GA Tehase nr: 62092
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225009
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 765 EUR
56 Tsiviilrelv Sileraudne püss Ege Ege-Pump-Action 12|GA Tehase nr: 62107
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224762
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 850 EUR
57 Tsiviilrelv Vintraudne püss Rizzini Rizzini-Express 8x57 JRS|mm Tehase nr: 64843
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 225010
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1105 EUR
58 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 16|GA Tehase nr: 67283
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224863
Relva ja isiku seose algus: 04.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1300 EUR 1105 EUR
59 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 16|GA Tehase nr: 67284
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224890
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1300 EUR 1105 EUR
60 Tsiviilrelv Sileraudne püss Rizzini Rizzini-Omnium 12|GA; 12|GA Tehase nr: 67295
Hoiukoha aadress:
Hoidja: Põhja prefektuur
Relva id: 224998
Relva ja isiku seose algus: 02.12.2017
Relva liik: tulirelv
Relva olek: Kantud isiku arvele
Relva oleku kuupäev: 16.01.2019
Täiteasja nr: 052/2017/586
1 1300 EUR 1105 EUR

(alus: täitemenetluse seadustik § 84).

Kordusenampakkumise läbiviimine toimub elektrooniliselt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas, internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee
Märkus: Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue (juhul, kui võlgnik kohustub tasuma täitedokumendi kohaselt ka viiviseid, kohustub võlgnik tasuma ka täies ulatuses sissenõutavaks muutunud viivised) rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest. Enampakkumisel osalejate makstud tagatisraha tagastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval (alus: TMS § 97 lg 11). Sissenõudja nõue rahuldatakse koos viiviste ja muude kõrvalnõuetega, mille suurus nähtub täitedokumendist. Täitemenetlusest saadud raha (edaspidi tulem) jaotamisel loetakse võlgniku võlast esmajärjekorras kustutatuks tema kanda olevad kulutused, seejärel sissenõutavad kõrvalnõuded ning lõpuks põhivõlg ja arestimise järel arvestatud intressid. Viivist arvestatakse kuni enampakkumise või eseme muul viisil müümise päevani või sundvalitsemise lõppemiseni (alus: TMS § 56).
Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale võib kohtutäiturile esitada kaebuse 10 päeva jooksul alates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest. Kaebuse kohtutäituri tegevuse peale vaatab kohtutäitur läbi menetlusosaliste osavõtul 15 päeva jooksul ja teeb läbivaatamisest arvates 10 päeva jooksul otsuse. Kohtutäitur teatab menetlusosalistele kaebuse läbivaatamise aja. Menetlusosalise kaebuse läbivaatamisele ilmumata jäämine ei takista kaebuse läbivaatamist (alus: täitemenetluse seadustik § 217). Kaebuse kohta tehtud kohtutäituri otsuse peale võib menetlusosaline esitada otsuse kättetoimetamisest arvates kümne päeva jooksul kaebuse maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub. Kohtutäituri otsuse või tegevuse peale ilma eelnevalt kohtutäiturile kaebust esitamata kohtule kaevata ei saa (alus: täitemenetluse seadustik § 218).
Täitetoimingu läbiviimise aluseks on täitemenetluse seadustiku: § 78, § 84.
Väljavõte täitemenetluse seadustikust (TMS)

§ 78. Avalik enampakkumine (1) Arestitud vallasasjad müüb kohtutäitur avalikul elektroonilisel enampakkumisel, kui käesolevas seadustikus ei ole sätestatud teisiti. (2) Kui elektrooniline enampakkumine ei ole kohtutäiturist sõltumatutel põhjustel võimalik, võib enampakkumine toimuda suuliselt. (3) Kui arestitud vallasasjade hind on arestimisakti kohaselt kuni 2000 eurot, võib kohtutäitur nende müügi volitada kojale.
§ 80. Enampakkumise aeg (1) Enampakkumise aja määrab kohtutäitur. (2) Kohtutäitur ei või enampakkumist korraldada enne kümne päeva möödumist asja arestimisest, kui sissenõudja ja võlgnik ei lepi kokku varasemas ajas. (3) Kohtutäitur võib enampakkumise korraldada enne kümne päeva möödumist arestimisest, kui tähtaja järgimisel väheneks enampakkumisele pandava asja väärtus ilmselt oluliselt või kui asja hoidmisega kaasnevad ebamõistlikult suured hoiukulud.
§ 81. Enampakkumise koht (1) Elektrooniline enampakkumine toimub veebikeskkonnas avanevas elektroonilises oksjonikeskkonnas (edaspidi oksjonikeskkond). (2) Kui kohtutäitur korraldab avaliku suulise enampakkumise, määrab ta suulise enampakkumise koha, arvestades asja müümise võimalusi ja enampakkumise kulusid.
§ 82. Alghind enampakkumisel (1) Asja alghind enampakkumisel on hindamise tulemusena saadud ja arestimisakti märgitud hind. (2) Kohtutäituril on õigus muuta alghinda pärast enampakkumise kuulutuse ilmumist esitatud õiguste avaldamise ja põhistamise alusel, kui arestimisaktis märgitud hind ilmselt erineb turuhinnast. Alghinna määramisel ei arvestata õigust, millest pärast enampakkumise kuulutuse avaldamist ei teatata või mida ei põhistata. (3) Enne alghinna muutmist küsib kohtutäitur sissenõudja ja võlgniku seisukohta selle suhtes.
§ 83. Tagatisraha enampakkumisel (1) Kohtutäitur võib enampakkumise korral määrata enampakkumisel osalejatele tagatisraha suuruses kuni kümme protsenti alghinnast. Tagatisraha määramise korral peab enampakkumisel osaleda sooviv isik selle tasuma.
(2) Tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole või kohtutäiturile sularahas enampakkumisele registreerimisel. Kui tagatisraha tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse tagatisraha tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Tagatisraha võib tasuda sularahas, kui tagatisraha suurus ei ületa 640 eurot. (21) Kui tagatisraha tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse tagatisraha kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Enampakkumisel osaleja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud. (22) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded tagatisraha tasumisele oksjonikeskkonnas makseviisi pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.
(3) Kohtutäitur võib tagatisrahana aktsepteerida ka tagatisraha suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid. (4) Tagatisraha ei pea maksma:
1) riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank;
2) sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. (5) Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.
§ 87. Enampakkumisel pakkuda võivad isikud
(1) Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja.
(2) Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik. Kohtutäitur teatab seda suulisel enampakkumisel osalejatele enne enampakkumise alustamist.
(3) Vara müümine käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikule ja asja käsutamine nimetatud isiku poolt on tühised. Kui seetõttu tuleb korraldada uus enampakkumine, kannab rikkunud isik selle korraldamise kulud ja peab tasuma tema poolt pakutud hinna ning uuel enampakkumisel pakutud hinna vahe, kui uuel enampakkumisel pakutud hind on tema pakutud hinnast madalam.§ 871. Enampakkumisele registreerimise kord (1) Enampakkumisele registreeritakse enne enampakkumise algust. (2) Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille väärtus ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. (3) Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal ning tasub tagatisraha käesoleva seadustiku § 83 lõigetes 2 ja 21 sätestatud korras. (4) Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. § 881. Elektroonilise enampakkumise kord (1) Enne enampakkumise alustamist teeb kohtutäitur oksjonikeskkonnas teatavaks müüdavat vara ning enampakkumist puudutavad olulised tingimused käesoleva seadustiku § 84 kohaselt ja alghinna. Enampakkumisel tehtavate pakkumiste sammu määrab kohtutäitur, arvestades müüdava asja väärtust. Põhjendatud juhtudel võib kohtutäitur määrata arestimisaktis märgitust erineva alghinna. (2) Elektrooniline enampakkumine avatakse oksjonikeskkonnas käesoleva seadustiku § 84 lõikes 2 nimetatud viisil avalikkusele teatavaks tehtud ajal. Elektrooniline enampakkumine on avatud vähemalt viis tööpäeva. Käesoleva seadustiku § 80 lõikes 3 nimetatud juhul võib enampakkumise kestust lühendada. (4) Pärast enampakkumise avamist alustavad osalejad pakkumisi alghinnast. Enampakkumisel osalejad sisestavad oma pakkumised elektrooniliselt täiseurodes vastavalt enampakkumise sammule. (5) Elektrooniline enampakkumine lõpeb enampakkumise kuulutuses märgitud ajal. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse. Enampakkumise pikenemise intervall on 1–60 minutit. Kui pikenenud lõpu korral ei ole enampakkumine lõppenud varem, lõpeb enampakkumine 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. (6) Justiitsminister võib kehtestada määrusega tehnilised nõuded elektroonilise enampakkumise läbiviimise kohta. § 89. Pakkumise tagasilükkamine (1) Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige:
1) pakkumist, mis ei kata alghinda;
2) selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda;
3) tingimuslikku pakkumist. (2) Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. (3) Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata.
§ 91. Pakkumise parimaks tunnistamine (1) Suulisel enampakkumisel teeb kohtutäitur viimase ülepakkumise ja enampakkumise lõpu enampakkumisel teatavaks. Suulisel enampakkumisel tehtud viimane ülepakkumine tunnistatakse parimaks pärast kolmekordset väljakuulutamist. (2) Elektroonilisel enampakkumisel tunnistatakse parimaks pakkumiseks enampakkumise lõppemisel oksjonikeskkonnas tehtud hinnalt kõrgeim pakkumine. (3) Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
(4) Kohtutäitur ei tunnista pakkumist parimaks, kui on oluliselt rikutud enampakkumise tingimusi või kui enampakkumist või selle jätkamist takistab kolmanda isiku õigus. (5) Pakkumise parimaks tunnistamine tehakse suulisel enampakkumisel osalejatele teatavaks enampakkumise päeval enampakkumise kohas ja elektroonilisel enampakkumisel enampakkumise päevale järgneval tööpäeval oksjonikeskkonnas. Kui pakkuja osales pakkumiste avamisel, loetakse ta enampakkumise tulemustest informeerituks. Kohtutäitur võib erandjuhtudel teatavakstegemise kuni seitsmeks päevaks edasi lükata. Edasilükkamisest annab kohtutäitur enampakkumisel osalejatele viivitamata teada. (6) Pakkumise parimaks tunnistamine kehtib teatavakstegemise ajast alates.
§ 921. Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Esitatud vastuväidetele ja vastuväidete esitamata jätmise tagajärgedele kohaldatakse käesoleva seadustiku § 92 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.
§ 93. Ostuhinna kohese tasumise kohustus (1) Suulise enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist. (2) Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, peab suulise enampakkumise võitja tasuma kohe pärast enampakkumise lõppemist ühe kümnendiku ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, peab ta tasuma kohe kogu ostuhinna. (21) Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
(3) Koheseks tasumiseks käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 tähenduses loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
(4) Kui ostjaks on sissenõudja, kelle nõue ületab ostuhinna või on sellega võrdne, tehakse tasaarvestus tema nõudega ulatuses, mis vastab osale, mida sissenõudjal oleks õigus saada tema poolt ostetava vara müügist saadud tulemi jaotamisel. Tasaarvestamata jäänud ostuhinna osa tasub sissenõudja kohtutäituri ametialasele kontole käesolevas paragrahvis sätestatud korras.
(5) Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist. (51) Kui ostuhind tasutakse oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks koja tsentraalkonto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Ostja kannab nimetatud viisil tagatisraha tasumisega kaasnevad kulud. (52) Justiitsminister kehtestab määrusega täpsema korra ja nõuded ostuhinna tasumisele oksjonikeskkonnas makseteenuse pakkuja pakutava kohest laekumist võimaldava makseviisi kaudu.
(6) Ostja taotlusel pikendab kohtutäitur käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise vormistab kohtutäitur otsusena. Otsus edastatakse võlgnikule, sissenõudjale, parima pakkumise teinud isikule ja isikutele, kelle õigused müüdavale asjale on kohtutäiturile teada.
§ 931. Ostuhinna tasumine laenuga (1) Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. (2) Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale käesoleva seadustiku §-s 93 sätestatud ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. (3) Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
§ 94. Makstava summa suurendamine (1) Kui pärast enampakkumist selgub, et alghinna määramisel arvestatud pandiõigus või muu õigus ei kehti või on lõppenud, peab ostja, kes teadis või pidi teadma, et õigus ei kehti või on lõppenud, tasuma lisaks ostuhinnale ka alghinna määramisel arvestatud summa õiguse väärtuses. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu kehtib ka juhul, kui õigus on tingimuslik ja edasilükkav tingimus ei saabu või saabub äramuutev tingimus ja ostja teadis sellest või pidi seda teadma pakkumise tegemisel.
§ 97. Enampakkumise lõpetamine enne asjade müümist (1) Suuline enampakkumine lõpetatakse, kui võlgnik või kolmas isik, kellel on õigus sissenõudja nõue rahuldada, maksab pärast suulise enampakkumise algust, kuid enne viimase pakkumise parimaks tunnistamist kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katmiseks. (11) Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest. Enampakkumisel osalejate makstud tagatisraha tagastatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval. (2) Ülejäänud asjade müük enampakkumisel lõpetatakse, kui raha, mis on saadud osa asjade müügist, on küllaldane sissenõudja nõude ja täitekulude katmiseks.
§ 98. Enampakkumise õiguslikud tagajärjed (1) Omand enampakkumisel müüdud asjale tekib asja üleandmisega enampakkumise akti alusel. (2) Omandit ei teki, kui arestimine on tühine või kui on rikutud enampakkumise olulisi tingimusi ja kohus on tunnistanud enampakkumise kehtetuks. See kehtib sõltumata sellest, kas enampakkumisel asja ostnud isik teadis eelnimetatud asjaoludest. (3) Omandi tekkimiseks ei pea olema täidetud asjaõigusseaduses sätestatud eeldused, eelkõige ei pea tegelikult olemas olema täitedokumendis kajastatud nõuet, samuti ei pea enampakkumisel müüdud ese kuuluma võlgnikule. See ei välista õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõuete esitamist. (4) Kui omandaja on tasunud enampakkumise hinna ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjustel omandit ei tekkinud, võib ta esitada sissenõudja vastu alusetust rikastumisest tuleneva nõude. See ei välista õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõudeid. (5) Enampakkumisel ei saa kasutada ostueesõigust.
§ 991. Enampakkumise peatumine katkestuse tõttu oksjonikeskkonnas. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee, veebikeskkonnas: https://www.oksjonikeskus.ee ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/)

Alghind: 2000 euro(t).

Omanik: Dermis OÜ (registrikood: 12661824)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida www.oksjonikeskus.ee .

Enampakkumisele registreerimine algab 28.02.2020 kell 13 ja lõpeb 24.03.2020 kell 10.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.03.2020 kell 10 ja lõpeb 24.03.2020 kell 10. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjadega tutvumine toimub 10.03.2020 kl 11:00, aadressil Rahumäe tee 6, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836394, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 052/2017/586
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1585181
Seotud teadaanded:Menetlus 052/2017/586
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495913)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495917)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495918)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495919)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495923)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495928)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495930)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495937)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495944)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495949)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495956)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495961)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495965)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495967)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495969)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495970)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495973)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495976)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495978)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495980)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495997)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495998)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1495999)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496000)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496001)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496002)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496003)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496004)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496006)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496007)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496008)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496010)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496012)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496017)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496018)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496043)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496044)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496046)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496047)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496048)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496050)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496051)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496053)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496055)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496056)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496170)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496172)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496175)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496179)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496182)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496185)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496191)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496196)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496199)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496201)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496203)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496205)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496208)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496210)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496216)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1496226)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584822)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584838)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584840)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584842)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584844)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584846)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584848)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584849)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584850)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584851)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584852)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584854)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584855)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584856)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584857)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584858)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584865)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584867)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584870)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584872)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584874)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584876)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584878)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584881)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584882)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584885)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584886)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584888)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584892)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584894)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584943)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1584978)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585043)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585045)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585046)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585047)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585048)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585049)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585059)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585060)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585061)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585062)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585102)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585104)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585105)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585106)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585107)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585110)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585112)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585113)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585114)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585115)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585116)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585118)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585119)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585120)
Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade (1585121)
Arhiivis
Täitmisteade (1464964)
Vara arestimise teade (1468502)
Täitetoimingu teade (1516496)
Täitetoimingu teade (1516502)
Täitetoimingu teade (1516507)
Täitetoimingu teade (1516510)
Täitetoimingu teade (1516517)
Täitetoimingu teade (1516525)
Täitemenetluse teade (1537449)