A B

Kaarlepere tn 8a, Tallinn, Harju maakond (#38979)

PiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 20 000,00 EUR
312 932,00 EEK
Sissemaks 10%: 2 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2020-04-06 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Registriosa number: 19702801

Kirjeldus

Elamumaa 160m2

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51856 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.04.2020 12:00 oksjonil ID51856 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kaarlepere tn 8a, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.03.2020 kell 19:15 ja lõpeb 06.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 13:15. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.03.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel VILLU-JANNUS AINSAM'le kuuluva alljärgneva vara:Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 19702801 kantud elamumaa 100% asukohaga Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Kaarlepere tn 8a, pindala 160 m2. Katastritunnus 78406:612:0078. Ehitise mõõtmed, ruumide arv ja otstarve: Elamumaa 100%, pindala 160 m2. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.Kinnisasjale on seatud:1) Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks. Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus vastavalt 21.10.2002 lepingu punktile 8.2. Kinnistu nr 19701701 ühendamise tõttu kinnistuga nr 85101 kanne ametiülesande korras. Kaaskoormatud kinnistud nr 84501, 85101, 86101, 19699801, 19699901, 19700001, 19700101, 19700201, 19700301, 19700601, 19700701, 19700801, 19700901, 19701001, 19701101, 19701201, 19701301, 19701501, 19701601, 19701801, 19702001, 19702101, 19702201, 19702301, 19702401, 19702601, 19702701, 19702901, 19703001, 19703101.2) Isiklik kasutusõigus AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood 10257326) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike (koos kaevudega ja pumplatega) paigaldamiseks ja omamiseks kasutusõiguse alal, laiusega kaks (2) meetrit kummagi poole tehnorajatise telgjoonest, mille paiknemine on 09.07.2004 lepingu lisaks nr kaks (2) ja kolm (3) olevatel plaanidel tähistatud kollase värviga, vastavalt lepingu punktile neli (4) ning lepingu lisaks nr kaks (2) ja kolm (3) olevatel plaanidel. Asub ühel ja samal esimesel järjekohal eelmise kande all oleva isikliku kasutusõigusega. Kinnistu nr 19701701 ühendamise tõttu kinnistuga nr 85101 kanne ametiülesande korras. Kaaskoormatud kinnistud nr 84501, 85101, 86101, 19699801, 19699901, 19700001, 19700101, 19700201, 19700301, 19700601, 19700701, 19700801, 19700901, 19701001, 19701101, 19701201, 19701301, 19701501, 19701601, 19701801, 19701901, 19702001, 19702101, 19702201, 19702301, 19702401, 19702601, 19702701, 19702901, 19703001, 19703101, 8275950. 3) Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts, Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 6.03.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.04.2019.4) Kohtulik hüpoteek summas 7 997,15 eurot Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliameti kaudu) kasuks. 2.12.2014 Maksu- ja Tolliameti avalduse, 1.12.2014 kohtumääruse alusel sisse kantud 2.01.2015.5) Kohtulik hüpoteek summas 13 085,29 eurot Eesti Vabariik kasuks. 29.03.2018 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 4.04.2018. NB! Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad käsutamise keelumärge ja mõlemad hüpoteegid kustutamisele. Isiklik kasutusõigus Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks ja isiklik kasutusõigus AKTSIASELTS TALLINNA VESI (registrikood 10257326) kasuks kustutamisele ei kuulu. Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enampakkumise lõpetamine või peatamine enne tulemi jaotamise päeva.

Alghind: 20 000 euro(t).

Omanik: AINSAM VILLU-JANNUS (isikukood 36909150247)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51856 ning tasuda tagatisraha 2 000 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.04.2020 12:00 oksjonil ID51856 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kaarlepere tn 8a, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.03.2020 kell 19:15 ja lõpeb 06.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.04.2020 kell 12:00 ja lõpeb 14.04.2020 kell 13:15. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 30.03.2020. a kell 14:00 ja 03.04.2020. a kell 14:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.
Menetluse nr: 025/2018/2551
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Kadri Artamonov
Telefon: 6836390
E-post: kadri.noor@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1587635
Seotud teadaanded:Menetlus 025/2018/2551
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1587634)