A B

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku 14-47 (#39559)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Mati Kadak,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 6 604 604
mati.kadak@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 60 000,00 EUR
938 796,00 EEK 19%
Sissemaks 10%: 6 000,00 EUR
Oksjoni algus: 2021-07-28 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Asukoht: Harju maakond,
Tallinn,
Lasnamäe linnaosa
Aadress: Paasiku tn 14
Asukoht kaardil
 
Katastritunnus: 78403:306:0004
Registriosa number: 14948201

Piirangud

Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks. Hüpoteek summas 52 650.00 eurot jääb korteriomandit koormama. 18.11.2020 a seisuga on hüpoteegiga tagatud nõuete suurus koos kõrvalnõuetega 29 370.06 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning muutub ajas.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=61936 ning tasuda tagatisraha 6 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.07.2021 10:00 oksjonil ID61936 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Paasiku tn 14, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.07.2021 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.07.2021 kell 15:00 ja lõpeb 27.07.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.07.2021 kell 10:00 ja lõpeb 04.08.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 02.07.2021
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Andrei Riiv (isikukood 38209100272) ja Aleksandra Riiv (isikukood 48407180302) ühisomandis olev elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 14948201, asukohaga Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku 14, mille juurde kuulub 496/118396 mõttelist osa kinnisasjast pindalaga 4347 m2 ja eriomandi ese eluruum nr 47, mille üldpind on 49,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 47. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 14943601 - 14965101. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 22.04.2003 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
Katastritunnus 78403:306:0004.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Aleksandra Riiv, kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 16.10.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 27.10.2020.
2. Hüpoteek summas 52 650,00 eurot Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 7.02.2014 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 28.02.2014.
Harju Maakohtu 21.08.2019 a otsusega tsiviilasjas 2-19-7134 on ühisvara jagatud ning korter asukohaga Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Paasiku 14-47 (registriosa 14948201) on jäetud Andrei Riiv ainuomandisse.
Korter üldpinnaga 49,60 m2.
Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks. Hüpoteek summas 52 650.00 eurot jääb korteriomandit koormama.
18.11.2020 a seisuga on hüpoteegiga tagatud nõuete suurus koos kõrvalnõuetega 29 370.06 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning muutub ajas.

Vara hind kordusenampakkumisel 60 000.00 (kuuskümmend tuhat) eurot.
Hüpoteek summas 52 650.00 eurot jääb korteriomandit koormama.

Alghind: 60 000 euro(t). Kinnisasja omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks. Hüpoteek summas 52 650.00 eurot jääb korteriomandit koormama. 18.11.2020 a seisuga on hüpoteegiga tagatud nõuete suurus koos kõrvalnõuetega 29 370.06 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning muutub ajas.

Omanik: Andrei Riiv (isikukood 38209100272)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=61936 ning tasuda tagatisraha 6 000 eurot Mati Kadak arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.07.2021 10:00 oksjonil ID61936 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Paasiku tn 14, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.07.2021 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.07.2021 kell 15:00 ja lõpeb 27.07.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.07.2021 kell 10:00 ja lõpeb 04.08.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2020/546
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1782915
Seotud teadaanded:Menetlus 008/2020/546
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1685399)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1706577)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1739509)
Arhiivis
Vara arestimise teade (1685448)

Pilt Saare maakond, Saaremaa vald, Keskranna küla, Männikääru tee 3 Lisa järjehoidjatesse

Renoveerimist vajav suvila.

30 000,00 EUR 60%     2021-07-28 11:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Rahula küla, Uus-Aaso Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 24,54 ha 100% elamumaa

100 000,00 EUR 23%     2021-07-28 12:00:00
Pilt Harju maakond, Saku vald, Roobuka küla, Ardi tee 2-4 Lisa järjehoidjatesse

Korter, hüpoteek jääb koormama.

21 600,00 EUR 10%     2021-07-28 13:00:00
#39554 Harju maakond, Saue vald, Alliku küla, Kaera tee 7 Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 3000m2

375 000,00 EUR     2021-07-29 12:00:00
#39563 Vintsi Maja OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.14249737

250,00 EUR     2021-07-30 11:00:00
#39564 Navta Navigare Osaühing Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 11433446

100,00 EUR     2021-07-30 11:00:00
#39565 Krahv Bobrinski Instituut OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr, 12953308

500,00 EUR     2021-07-30 11:00:00
#39566 Knips OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg,nr, 14284082

250,00 EUR     2021-07-30 11:00:00
Pilt Estonian Fish Lovers OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr.12759374,

375,00 EUR 25%     2021-08-06 10:00:00
Pilt Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tamba küla, Järve Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu.

29 682,00 EUR 67%     2021-08-30 11:00:00